Kayseri Şeker-Pandoğa şirketi bünyesinde hizmet veren Gemerek Etçi Damızlık Sığır Yetiştirme Çiftliği,  Pınarbaşı-Pazarören Besi Çiftliği, İncesu Gebe düve çiftliği olmak üzere üç çiftlikte yaklaşık dört bin Büyükbaş hayvan bulunmakta olup bu tesislerin kaba ve kesif yem ihtiyaçları bölge çiftçilerinden karşılanmaktadır.

Kayseri Şeker bünyesindeki üç tesisin  ihtiyacı olan iki bin 500 ton Yonca’nın tamamı ile ihtiyaç olan arpanın bir kısmı  kuruma ait arazilerde üretilirken bölge çiftçilerinden; kaba ve kesif yem için  üç bin ton arpa, 24 bin ton mısır silajı,  bin ton danelik mısır,  üç bin ton sap balyası alımı yapılarak yaklaşık 11 Milyon TL katkı sağlanmakta olduğu belirtildi.