Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, yapılacak kurbanlık ithalatı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetiştiriciye son dakika golü olarak değerlendirilirken, hayvancılıkta büyük bir çelişkiyi de gözler önüne serdi. Plansız canlı hayvan ve et ithalatından dolayı Et ve Süt Kurumu’nun depolarındaki 48 bin ton et için yurt dışından müşteri aradığı bir dönemde, ithalat yetkisi olmayan yardım kuruluşlarına ise kurbanlık ithalatı için yetki verilmesi manidar bulundu. 

YETİŞTİRİCİ BÜYÜK ŞOKTA! 

Yetiştiriciye büyük şok! Türkiye, bir taraftan aşırı ithalattan dolayı dolan Et ve Süt Kurumu’nun deposundaki etleri yurt dışına satmaya çalışırken, bir taraftan da Kızılay üzerinden kurbanlık hayvan ithal edilecek. Kızılay’ın yapacağı kurbanlık hayvan ithalatının ihalesi Temmuz ayında yapılırken, bugün de Resmi Gazete’de ithalatı resmileştirmek için tebliğ ve yönetmeliklerde değişiklikler yayınlandı. 

YARDIM KURULUŞLARINA KURBANLIK İTHALATI İÇİN ÖZEL YETKİ VERİLDİ 

Yaşanan ekonomik krizden dolayı üretici kurbanlık hayvan satışlarında sıkıntı yaşarken, Kızılay, yurt dışında daha ucuz olduğu gerekçesiyle yaklaşık 6 bin büyükbaş kurbanlık hayvan ithal edecek. Kızılay’ın yapacağı kurbanlık ithalatının ihalesi geçtiğimiz Temmuz ayında yapılırken, ithalatın önünü açan tebliğ ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklerde bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. 

KIZILAY’IN İTHALATINA DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞININ FİYATI ZEMİN HAZIRLADI! 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurbanlık hisse bedelini çok düşük açıklamasından dolayı Kızılay, açıklanan hisse bedelinden yurt içinde kurbanlık bulamayacağı için yurt dışında kurbanlık arayışına girmişti. 

GİRDİ MALİYETLERİ YÜZDE 100 ARTARKEN, DİYANET KESİM FİYATINI YÜZDE 4 ARTIRDI!

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içinde vekalet yoluyla kurban kesim fiyatını geçtiğimiz yıla göre yüzde 4 artırarak 890 lira olarak açıklamıştı. Ancak son bir yıl içinde yetiştiricinin girdi maliyetleri yüzde 100’ün üstünde artarken, Diyanet İşleri Başkanlığının vekalet kurban kesim fiyatını yüzde 4 gibi bir artış yapması üreticinin tepkisini çekmişti. 

KIZILAY’IN KURBANLIK İTHALATI TEK BİR FİRMAYA VERİLDİ 

Diğer yandan Kızılay’ın yurt dışından ithal edeceği kurbanlıkları yapılan ihale ile tek bir firma aldı. Söz konusu firma, Ukrayna, Polonya, Macaristan ve Bosna Hersek’te keseceği hayvanları karkas olarak Türkiye teslim edecek. Karkas olarak getirilecek kurbanlık etler, İzmir’de konserve yapılacak. 

ESK DEPODAKİ ETLERİ SATABİLMEK İÇİN AYLARDIR YURT DIŞINDA MÜŞTERİ ARIYOR! 

Kızılay’ın kurbanlık ithalatı, Türkiye’de uygulanan hayvancılık politikasındaki büyük bir çelişkiyi de gözler önüne serdi. 2018 yılında yapılan plansız canlı hayvan ve et ithalatından dolayı besici hayvanlarını kestiremezken, Et ve Süt Kurumu’nun depolarında da 48 bin ton et birikti. Et ve Süt Kurumu, yetiştiricinin daha çok mağdur olmaması için 48 bin ton eti yurt içine satamazken, söz konusu etleri yurt dışına satmak için aylardır müşteri arıyor. 

Et ve Süt Kurumu, depolarındaki 48 bin tonu yurt dışına satmak için müşteri ararken, canlı hayvan ve et ithalat yetkisi bulunmayan Kızılay’a kurbanlık hayvan ithalatı için özel izin verilmesi dikkat çekti. 

Kızılay’ın yapacağı kurbanlık ithalatının önünü açmak için bugün, Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ile Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikler Resmi Gazete’’de yayımlandı. Buna göre, Kızılay’ın yapacağı kurbanlık hayvan ithalatında tebliğ ve yönetmelikten muaf tutularak, etlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenecek. 

TEBLİĞ VE YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞKLİKLER ŞÖYLE 

Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe geçici madde eklenerek; “17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin geçici 4’üncü maddesi bu Tebliğ kapsamı dışındadır” denildi. 

Diğer yandan, ‘Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe geçici madde eklenerek, “Bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten 15/09/2019 tarihine kadar insanı yardım ve hayır amacıyla faaliyet gösteren, izin almadan yardım toplama hakkına sahip dernek ve vakıfılar tarafından ticari amaç güdülmeksizin ithal edilecek sığır cinsi hayvanlara ait etlerin ithalatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir” denildi.