2016 yılı Kurban bayramı için bu bildirimin en geç 23 Eylül 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar yapılması gerektiğini kaydeden Birlik Müdürü Bilal Kıvrak, bildirimin satışı yapanlar, üreticiler, muhtarlar, kasaplar, kasap yardımcıları, veteriner hekimler, belediye zabıtaları, vekaletle kurban kesim organizasyonları yapanlar ve diğer görevliler aracılığı ile de yapılabileceğini belirtti.

Her yıl kurban bayramı öncesi çeşitli spekülasyonların üretildiğini tarım ve yetiştirici memleketi Aydın'da hiçbir sıkıntı olmadığını belirten Aydın DSYB Müdürü Bilal Kıvrak, Kurban ile ilgili dini vecibelerin yanında kurban edilecek hayvanların da belli şartları taşıması gerektiğini söyledi. Her yıl tekrarlanan bir durum olduğu için genellikle kurban kesenlerin birçok konuyu detayları ile bildiğini ifade eden Birlik Müdürü Bilal Kıvrak, kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi gerektiğini söyledi. Gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi gerektiğini ve kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesini tavsiye eden Birlik Müdürü Kıvrak, kurban kesmekle yükümlü olan kimsenin bu ibadeti yerine getirmiş sayılması için kurbanlık hayvanda bazı niteliklerin bulunmasının şart koşulduğunu vurguladı. Kıvrak "Kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın deve için 5; sığır ve manda için 2; koyun ve keçi için 1 yaşını doldurması gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Kesilecek hayvanın kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması gerekir" dedi.

Kıvrak, kurban satış yerlerinde, sığır cinsi hayvan satışlarında, kesilen hayvanların kayıtlardan düşülmesi maksadı ile satıcılar, hayvan pasaportlarının ilgili kısımlarını bu hayvanların kurbanlık olarak satıldığını belirtti. Yedi gün içinde en yakın il ve ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim etmesi gerektiğini belirten Kıvrak, "Böylece, kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde biriktirilerek, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilecekler, kesilen sığır cinsi hayvanların veri tabanından düşümleri yapılacaktır" diye konuştu.