KGTÜ'de “Endüstri 4.0 bağlamında Tarım 4.0”konulu bir Konferansı düzenlendi. Konferansta konuşan Ali Rıza Ersoy, “Ülkemizin geleceği açısından tarım stratejik bir öneme sahip. Topraklarımızı verimli kullanmamız çok önemli. Ülkemizdeki tarım uygulamaları bu konuda önemli mesafe kat etmeli. Tarım 4.0 sayesinde tersine göçü gerçekleştirmiş olacağız. Hatta gerçekleştirmeye başladık bile. En güzel örneklerini bugünkü konferansımızda ve yarın yapacağımız ve kamudan, akademiden, özel sektörden, sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımı ile gerçekleştireceğimiz “Tarım 4.0 Çalıştayı"nda konuşuyor olacağız. Tek yapmamız gereken önümüzdeki yıllarda bu güzel örnekleri çoğaltmak” dedi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) ülkemizin tarım alanında sürdürülebilir, rekabetçi, üstünlük sağlayacak stratejik yol haritasının belirlenmesine katkı sağlamak ve özellikle de Türkiye'de tarım ve gıdanın öncüsü olacak nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Endüstri 4.0'ın ülkemizde yaygınlaşması konusunda önemli çalışmaları bulunan ION Akademi Kurucusu Ali Rıza Ersoy KGTÜ'de “Tarımda Endüstri 4.0” konferansı verdi. Yoğun ilginin olduğu konferans KGTÜ Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansa, KGTÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mikdat Çakır, KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kürşat Güleş, Dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferans, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş'ün açılış konuşmasıyla başladı. Prof. Cumhur Çökmüş, “ülke olarak tarımda belli standartları yakalamamız lazım.Tarım 4.0 ülke olarak rekabet edebileceğimiz bir alan. Her ne kadar Gıda ve Tarım Üniversitesi isek de multidisipliner bir anlayışla sadece gıda ve tarım üzerine değil, ekonomi, işletme, bilgisayar, elektrik-elektronik gibi tarım ve gıda ile ilişkili diğer alanları da kapsayacak şekilde üniversitemizde eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerimizi planlıyoruz ve uyguluyoruz. Bu şekilde ana misyonumuza uygun bir yaklaşım ve yön çizmeye çalışıyoruz” dedi.

KGTÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır ise yaptığı konuşmada, “Tarım 4.0'ın başarılı bir şekilde uygulanmasının beraberinde getireceği verimlilik ve refah artışının ülkemizin geleceği, birlik ve bütünlüğü açısından ve özellikle de bağımsızlığı açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bizim bağımsız kalabilmemizin garantisi köy ve kırsal alanlarımızda insanlarımızın refah içinde yaşayabilmesidir. Şehirlerde ve apartmanlarda insanların yığılması, köylerin boşalmasıbirülkenin bağımsızlığının garantisi değildir. Kır ve köyleri insansızlaşmış bir ülke, bir nevi işgal edilmiş ülke demektir.

Eğer köydeki insanlarımız göç etmeye devam ederse ve bunu engelleyemezsek nüfus artışı tehlikeye girecek, gıda güvenliğini sağlamak zorlaşacak, insansız toprakları güçlü ordu ile bile savunmak mümkün olamayacaktır. Kısaca; kırsal alanda yaşayan insanımızın refahını artırmak zorundayız. Bunun içinde tarımsal faaliyetleri, Tarım 4.0' la yani, tarımı dijitalle tanıştırmak, zorundayız” şeklinde konuştu.

“ÜRETİMDE KAS GÜCÜNÜ ORTADAN KALDIRMADAN ENDÜSTRİ 4.0'A GEÇİLEMEZ”

Daha sonra kürsüye gelen ve ülkemizde Endüstri 4.0 konusunda yapılan çalışmalarda öncü olan ION Akademinin Kurucusu Ali Rıza Ersoy, ülkemizdeki Endüstri 4.0 çalışmaları ve Tarımda 4.0 çalışmalarının nasıl yürütülmesi gerektiği konusunda bir konferans verdi.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği konferansta Ali Rıza Ersoy, sanayi devrimi ile Batının öne geçtiği küresel rekabette, zaman içinde ucuz işgücü avantajını da kullanarak Doğunun öne geçmeyi başardığını, Avrupa'nın ve özellikle de Almanya'nın bu çerçevede kaybettiği rekabet gücünü kazanmak için Endüstri 4.0 sistemini geliştirdiğini ve Doğu'nun tekrar önüne geçme noktasına geldiğini ifade etti. Endüstride 4.0'ı, dijital devrim ve elektroniklerin kullanımı ve Bilgi Teknolojilerinin gelişmesiyle üretimin otomasyona geçmesi olarak ifade eden Ersoy, çağın alın teri değil akıl teri istediğini ifade etti.

Üretimde kas gücünü ortadan kaldırmadan Endüstri 4.0'a geçilemeyeceğini ifade eden Ali Rıza Ersoy, “Kodlama yaşı 4.5'a indi. Bugün en büyük işler kodlama ile yürütülmektedir. Kas gücünü kullanmamamız gerekiyor. Robotlar işleri yapıyor, yaptırmamız gerekiyor, biz daha çok alın teri yerine akıl teri kullanmalıyız.

Doğuya karşı Batının mücadelesi, insan faktörünün devre dışı bırakılmasıyla başarıya ulaştı. Otomasyona geçilmesi gerekiyor, yapay zekânın kullanılması gerekiyor. Bunların şartları var, hızlı üretim, maliyet düşürme, üretilenin en düşük maliyetle görevini sürdürmesi gibi. Eskiden senelik, 6 aylık, aylık üretim raporları vardı ama şimdi anlık takipler yapılıyor. Bunu yapay zekanın yönlendirdiği robotlar yapıyor, üretim sürecini iyi yönetebilmek için artık anlık rapor anlık izleme gerekiyor” dedi.

“ROBOT DÖNEMİ BİTTİ, COBOT DÖNEMİ BAŞLADI”

Robot döneminin bittiğini Cobot döneminin başladığını ifade eden Ersoy, “Robot hantal kaldı, düşünen, akıllı, insana akıl veren, insandan akıl alan, yapay zekâ sisteme dahil edildi. Bugün birçok fabrikada birbiri ile iletişim ve etkileşim içinde olan Cobotlar görev yapıyor,hassas üretimler yapıyorlar. Ülkemiz bu anlamda iyi olan ülkelerden, ülkemizde Cobot üretimi var, Cobotla çalışan fabrikalarımız var. Bölgemizde en avantajlı ülkelerden birisi bizim ülkemizdir, bu konuda geri kalmadık, dünyadaki trendi takip ediyoruz, öncülük ediyoruz” şeklinde konuştu.

Dünyada hızlı bir şekilde internete bağlanma oranının artığını belirten Ali Rıza Ersoy, “Artık dünyada insan ve her türlü aygıt internete bağlı. 50 milyarın üzerinde aygıtın internete bağlanması bekleniyor. Dünya hızla değişiyor, 2000 yılında üretilen bilgi dünyada insanlık tarihinde üretilen bütün bilgi ile eşitmiş. O günden bu güne düşünün, hep gelişen, üretilen bir çağdan bahsediyoruz. Yeni nesiller hep bir şeyin gerisinde kalma korkusu yaşayacaklar. Ancak hızlı değişime adapte olarak bu değişim takip edilebilir. Gelişen teknolojilerin gerisinde kalmamak için hayat boyu öğrenme metodunun takip edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK KONUSU ÇOK ÖNEMLİ”

Artırılmış gerçeklik konusunun çok önemli olduğunu ifade eden Ersoy, şöyle konuştu; “Artırılmış gerçeklik konusu çok önemli. Artırılmış gerçeklik ile her türlü üretim, her türlü iş yapılabilecek.Örneğin kadınlar ellerindeki tabletlerle otomobil tamiri yapacaklar. İnsansız sistemler var artık, dünya buraya gidiyor. Endüstri 4.0 gezegeni sever, yani daha az enerjiyi sever. Artık daha az enerji kullanılarak daha çok verim alınacak.

Ülkemizde karanlık fabrikalar açılıyor, zira robot ışığa ihtiyaç duymuyor. Ülkemizde de sadece endüstri alanında değil tarım alanında da müthiş şeyler oluyor. Örneğin, artırılmış gerçeklik ile üzüm bağcılığı öğretmeyi amaçlayan girişimciler var, bu konuda çalışmalar yapılmaktadır. Bu uygulamalar dalga dalga tarımın diğer alanlarında da yaygınlaşmaktadır. Tabi ki tam da bu noktada, büyük önem arz eden bazı hususlar devreye giriyor.

Bunların en önemlilerinden birisi siber güvenliktir. Siber güvenlik çok önemli ve inanıyorum ki bu konuda da önemli başarılar elde ediliyor, bu çalışmaların sonucunda siber güvenlik de sağlanacak. İnsan faktörü fabrikalardan çekiliyor, bugün birçok fabrika 'abi sen ne istiyorsun onu üretirim' noktasına geliyor. Yani artık kişiselleştirilmiş ürünler üretiliyor. Örneğin bir müşteri satın alacağı arabayı koltuklarını pembe renkte ve üstü açık olarak dizayn edebiliyor. İnsansız üretim sistemleri de bu kişiselleştirilmiş üretimleri gerçekleştirilecek şekilde dizayn ediliyor. Robotlar üretimde 1 milyonda 12 hata yapıyor. Buna ayak uydurmamız gerekiyor. Ülkemiz 2 ton çay satıp bir tane i-phone alma dönemimi ancak teknoloji ile geçebilir.”

“ÜLKEMİZİN 4.0 KONUSUNDAKİ POTANSİYELİ BÜYÜK”

“Ülkemizde kamu bugün iyi durumda” şeklinde konuşmasını sürdüren Ersoy, “köklü üniversitelerimiz var. Önemli mesafeler kat ettik. Hükümet bu tür çalışmaları çok ciddi oranda destekliyor. Türkiye'de kamunun çarkları Endüstri 4.0 için çalışıyor. Türkiye bu dönemi ıskalamıyor, sanayi devrimini ıskalayan Türkiye Endüstri 4.0'ı ıskalamıyor. Yol haritası belirlendi, bakanlıkyakında kamuoyu ile paylaşacak.

Türkiye, çevre ülkelerle karşılaştırıldığında (özellikle komşularıyla), sahip olduğu entelektüel kapasite, köklü üniversiteler, girişimci sanayi insanları, gümrük birliği anlaşması avantajları sayesinde Endüstri 4.0'a en kolay geçebilecek ülkedir. Diğer sanayi devrimlerini yüzyıllar, on yıllarla kaçırmamıza rağmen, Almanya'nın Endüstri 4.0'ı ilan etmesinden sadece 4 sene sonra Gaziantep'te ışıksız (yani sadece makinelerin çalıştığı) bir fabrika açıldı. Bu durum, dördüncü sanayi devrimini ıskalamadığımız anlamına geliyor. Yakın bir geçmişte 3 dönem üst üste Çin'den bile daha fazla büyüyerek Dünya'nın dikkatini çekmiş bir ülkeyiz. Bu, bizim potansiyelimizin olduğunu gösteriyor. Daha önce yaptık, yine yapabiliriz!” dedi.

“TARIM 4.0 SAYESİNDE TERSİNE GÖÇÜ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ”

“Ülkemizde Endüstri 4.0 konuşulduğu kadar Tarımda 4.0 konuşulacak!” diyen Ali Rıza Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Ülkemiz için tarım çok önemli. Topraklarımızı verimli kullanmamız çok önemli. Tarım bu konuda mesafe kat etmeli, belirli bir noktaya gelmeli. Tarım 4.0 sayesinde tersine göçü gerçekleştirmiş olacağız. Hatta gerçekleştirmeye başladık bile! En güzel örneklerini bugün ve yarın konuşuyor olacağız. Tek yapmamız gereken önümüzdeki yıllarda bu güzel örnekleri çoğaltmak olacak.

Çalışanların işsiz kalma ihtimali onları endişelendiriyor, ancak bu endişeye gerek yok. Bugünkü işleyiş vahşi kapitalizm... Bugünkü vaziyet vahşetten ibaret çünkübiz mavi yakalı arkadaşlarımızdan hayatları boyunca bir vidayı günde 1500 kere sıkmalarını bekliyoruz. Bu bir vahşet, insanoğlu bunun için yaratılmadı. 4.0, artık kas gücünden çıkıp beyin gücüne müracaat edeceğim diyor. Alın teri yerine artık bundan sonra akıl teri istiyorum diyor.

Şu anda da 4.0, gerek endüstride gerekse tarımda çevreye çok daha duyarlı, daha çok gezegen sever. Çok daha az enerji harcayarak çok daha fazla üretmeyi sadece taahhüt etmiyor aynı zamanda gerçekleştiriyor.

İşletme okuyan bir öğrenci de bu sistemi yok sayamaz. Aksi takdirde sistem dışında kalır. Çünkü işletmeciler de bilgisayar teknolojileriyle iç içe yaşamazsa, bilişimcilerle aynı jargonu kullanamazsa rakipleri arasında yenik düşer.

Tarladaki gelişmeleri veya hayvanların davranışlarını anlık izleyebilirsek anlık kararlar verebileceğiz. Bu kararlar da arkadan gelmiş kararlardan çok daha isabetli kararlar olacak çünkü bu kararları da zaten teknolojik unsurlar vermiş olacak.

Çok kısa bir zamanda 2018 içinde Tarım 4.0, gündeme dalga dalga yayılacak ve bu ülkede Tarım 4.0 konuşuluyor olacak.

O kadar şanslısınız ki, ülkemizin ve dünyanın geleceğinde Tarım 4.0 parlayacak, sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamada en stratejik araçlardan birisi haline gelecek. Geleceğin konusu,hayvancılığıyla – bitkisel üretimiyle tarım olacak. Öylesine doğru zamanda öylesine doğru yerdesiniz ki, ülkemizin bu konudaki tek üniversitesindesiniz. Bu sizin için inanılmaz bir fırsat ve burayı tercih etmenizden dolayı sizi tebrik ederim”.

Endüstri 4.0 ile işsizliğin artacağı bilgisinin de yanlış olduğunu ifade eden Ersoy, meslek liselerinin ciddi oranda arttığını ve artacağını, nitelikli nesillerin yetişeceğini ve yeni meslek alanlarının oluşacağını belirterek, bu konudaki kaygının yersiz olduğunu ifade etti.

Finans sisteminin de değiştiğini belirten Ali Rıza Ersoy, “şimdi bir yazılımla genç bir insan milyon dolarlar kazanabiliyor, üretim daha kolay, önemli olan dünyayı takip eden, dünyayı tanıyan, gelişmelere öncülük edecek nesillerin yetiştirilmesi”şeklinde konuştu.

Konferans sonrası KGTÜ Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır, ION Akademi Kurucusu Ali Rıza Ersoy'a günün anısı olarak bir plaket takdim etti.

KGTÜ'de Tarım 4.0 çalışmalarının artarak devam edeceği ifade edildi.

TARIMDANHABER