Ceylanpınar İşletmesinin yanı sıra Altınova, Anadolu, Karacabey, Malya, Polatlı, Sultansuyu ve Türkgeldi İşletmelerinde toplam 24 personelin katıldığı kurs süresince, Tarımsal Mekanizasyon ve İnşaat Daire Başkanlığı teknik personeli Ergün SAYIN tarafından personele teorik ve uygulamalı eğitim verilirken, işyeri hekimliğince ilk yardım bilgileri ve iş güvenliği uzmanı tarafından da güncel mevzuat bilgileri aktarıldı.

Genel Müdürlüğün esas faaliyet alanlarından birisi olan sertifikalı tohumluk üretimde ilaçlamanın daha etkin yürütülmesi, makinenin doğru kullanımı ve iş güvenliğinde dikkat edilmesi gereken konular üzerinde katılımcılar detaylı bir şekilde bilgilendirildi.

Eğitim sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri tarafından görevlendirilen komisyon nezaretinde, 25-26 Şubat 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen yazılı ve uygulamalı sınavlar sonucunda operatörler, “Kendi Yürür İlaçlama Makinesi Operatör Belgesi"ni almaya hak kazandı.