Kayısının başkenti Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Selvi, miras yoluyla bölünen arazilerle ilgili kritik bir toplantı yaptı. Selvi, yıllık 17 milyar liralık ekonomik kayba neden olan tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesini engellemek amacıyla 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 15 Mayıs 2014 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatttı.

15 MAYIS 2014'TEN SONRA ÖLEN MİRASÇILAR

Konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapan Malatya İl Tarım'ın organizasyonuna Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Esra Bayır ve tüm ilçe müdürlüklerinin sorumluları katıldı. Konunun önemine istinaden değerlendirmelerde bulunan İl Müdürümüz Sayın Ali Selvi “Kanunla tarım arazileri için Miras işlemleri ve mülkiyetin devir işlemleri düzenlenmektedir. Değişen 5403 sayılı kanuna göre; 15 Mayıs 2014 tarihinden sonra ölen kişilerin mirasçıları bir yıl içerisinde mirastaki tarım arazilerinin paylaşımını/devrini yapmaları gerekmektedir." dedi.

İŞTE MİRASÇILARIN İZLEYECEĞİ YOL

Selvi 15 Mayıs 2014 Tarihinden itibaren tarım arazilerinde miras sisteminin değiştiğini belirterek izlenecek yolu adım adım anlattı:

- Bu tarihten önceki miras işlemleri eski kanuna tabidir. Bu tarihten sonra ölen kişiye ait araziler miras payı oranında paylaşılamayacaktır, mülkiyetin devri esas alınmıştır. Mirasçılar mirasa konu tarım arazilerinin mülkiyeti devir işlemlerini mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde şu şekilde gerçekleştirebilirler.

- Asgari tarımsal arazi büyüklüğü ve yeter gelirli arazi büyüklüğü kriterleri dikkate alınarak bir veya birden fazla mirasçıya devrini kararlaştırabilir.

- 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 373 ila 385. Maddelerine göre noter senedi ile aile malları ortaklığı veya kazanç paylı aile malları ortaklığı kurabilirler. Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre limitet şirketi kurabilirler. Mirasçılar, mirasa konu tarım arazilerinin üçüncü kişilere satışını gerçekleştirebilirler.

- Tarımsal arazilere ilişkin mülkiyet devrinin bir yıl içinde tamamlamayan ve yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açılmamış mirasçıların adreslerine 3 ay ek süre verildiğine dair tebligatlar yapılmaya başlanmıştır. Bu süre sonunda Mirasçılar arasında anlaşma yoluyla mülkiyet devrinin tamamlanmaması durumunda Bakanlık aynı kanunun 8/Ç maddesi gereği resen veya bildirim üzerine mirasın devri için sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir.

- Mahkeme, Belirlediği ehil mirasçıya devrine, Ehil mirasçı yoksa en yüksek teklifi veren istekli mirasçıya devrine, Ehil ve istekli mirasçı yoksa satışına karar verir.

- Mahkeme tarafından arazilerin mirasçılardan birine verilmesi durumunda, alan mirasçı; 1 yıl içerisinde diğer mirasçılara arazilerin tarımsal değeri üzerinden paylarını öder. 20 yıl içerisinde bu arazilerde tarım dışı kullanım sebebiyle değer artışı olursa, artış miktarına göre diğer mirasçılara payları oranında ödeme yapar" dedi.