Törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, "Gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçirdiği tüm aşamalarda güvenilirliğin sağlanması ile tüketici sağlığının en üst düzeyde korunması önem arz etmektedir. Gıda güvenilirliğine ilişkin doğru ve güncel bilgi sunmak, gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek ve ürün arzında sürdürülebilirlik en önemli hedeflerimizdendir. Bakanlığımız tarafından düzenlenen Süt hijyeni başta olmak üzere süt ve sağım hijyeni konulu çiftçi eğitimleri bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bu amaçla; İl Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüklerimizce gıda güvenilirliği ile ilgili çiftçi eğitimi faaliyet ve etkinlikleri yürütülmektedir ve bu faaliyetler artarak devam edecektir" dedi.