Gümüşhane Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Edip Birşen, 2017 yılı itibariyle başlanan “Şap Hastalığından Ari Bölgenin Genişletilmesi Eylem Planı" hakkında bilgi verdi. Birşen, “Halk arasında 'tabak' olarak da bilinen bütün çift tırnaklı hayvanlarda görülerek süt veriminde yüzde 15-30, et veriminde yüzde 10-35 arasında verim kayıplarına neden olan, özellikle genç hayvanlarda yüzde 80'lere varan ölümlere neden olan bu çok bulaşıcı hastalığa karşı ilimiz genelinde bulunan tüm büyükbaş hayvanların aşılanması hedeflenmektedir" dedi.

İl Müdürü Birşen, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ayrıca 2017 yılı itibariyle Bakanlığımızca uygulamaya konulan Şap Hastalığından Ari Bölgenin Genişletilmesi Eylem Planı kapsamında hastalığa karşı 2 aylık yaştayken aşılanmış genç hayvanların 1 ay sonra ikinci aşıları (rapel) uygulacaktır. Bu eylem planı gereği ilimizden batı illere sevk edilecek tüm büyük ve küçükbaş hayvanlardan nakil öncesi kan alınacak ve yetkili laboratuvarlarımızda daha önceden hastalığı geçirdiği tespit edilen hayvanların sevklerine izin verilmeyecektir. Alınan bu tedbirlerle 2019 yılında Trakya Bölgesinde aşısız arilik, ülkemizin batısındaki 45 ilde aşılı arilik ve 2020 yılında tüm Anadolu'daki tüm illerimizde aşılı arilik statüsünün kazanılması hedeflenmektedir. Konu hakkında İl ve İlçe Müdürlüklerimizce verilen gece eğitimlerinde çiftçilerimiz konu hakkında bilgilendirilmekte, gerek Bakanlığımız gerekse İl Müdürlüğümüzde bastırılan afiş ve lifletler yoğun şekilde kullanılmaktadır."

“Üreticilerimizin kampanya döneminde hayvanlarına aşı yaptırmaları 5996 sayılı kanun gereği zorunlu olup aksi halde cezalı duruma düşecekleri gibi Bakanlığımızca bu yıl artırılacak buzağı desteklemesi ödemesinden de (550 ile 750 TL. arasında) mahrum olacaklardır. İlimiz genelinde 68 bin büyükbaş ve 30 bin küçükbaş hayvan bulunmakta olup başlamış aşılama çalışmalarımıza köy muhtar ve azalarımızın yardımcı olmasını özellikle rica ediyoruz. Ayrıca 2017 yılı itibariyle uygulamaya konulacak özellikle hayvan nakli öncesi kan alımı ve sonuca göre karar verilmesi durumu ile genç hayvanların tekrar (rapel) aşılanması konularına üreticilerimizin azami hassasiyet göstermeleri ve ayrıntılı bilgi almak için İl ve İlçe Müdürlüklerimize müracaat etmeleri önemle duyurulur."

Kaynak: Giresun Tarım İl Müdürlüğü