İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ahmet Güldal, kimlerin kenevir yetiştirebileceği, yetiştirmek için yönetmeliğin nasıl yürüdüğü ve kenevir denetimin nasıl yapıldığı konusunda açıklamalarda bulundu.

İzmir'de Kenevir Yetiştiriciliği Yapılıyor mu?

Ahmet Güldal: Yönetmeliğe göre izin alınarak kenevir yetiştiriciliği yapılabilecek 19 ilden biriyiz. Fakat 2016 yılı için bir başvuru olmamıştır. 2017 yılı için başvuru süresi 1 Ocak 1 Nisan 2017 tarihleri arasındadır.

Balkabağı Ne Zaman Ekilir? Balkabağı Ne Zaman Ekilir?

Kenevir Yetiştiriciliği ile ilgili Yeni düzenlenen bir yönetmelik var. Bu yönetmelikle neler değişti?

Ahmet Güldal: Araştırma kuruluşlarının, çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla projelerini sundukları takdirde izin belgeleri 3 yıllık olarak ve bu İller dışında da düzenlenebilecek.

İzinsiz olarak kaçak ekilen ve kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan kenevirler için düzenlenmek üzere her İl Müdürlüğünde uygulama birliği olması açısından matbu bir rapor hazırlanmıştır. Başvuru, arazi kontrol ve çiftçi taahhütnamesi, izin belgesi evraklarında düzenlemeler yapılmıştır. Yetiştiricilik izni ve iptali işlemlerinde dikkat edilmesi gereken konular daha ayrıntılı hale getirilmiştir. Yani kamuoyunda bazı çevrelerde dile geldiği gibi yetiştiriciliğinin serbest bırakılması söz konusu değil.

İsteyen herkes Kenevir Yetiştirebiliyor mu?

Ahmet Güldal: Kesinlikle hayır. İlk başvuruyu Kaymakamlık ya da İllerde Valiliklere yaptıktan sonra evraklar İl ya da İlçe Müdürlüklerine havale edilecek. Araziler incelenecek, şahısların savcılık araştırmaları yapılacak, daha önceden izinsiz kenevir ekme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu işlemediğine bakılacak ve çok yönlü değerlendirmelerden sonra Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla lif veya tohum üretimi amacıyla ekim izni verilebilecektir. Bu amaçlar dışında başka hiçbir üretim şekli mümkün değildir. Ayrıca yönetmelik hükümlerine göre hareket edeceğine dair taahhütname alınacaktır.

İzni alan kişiler nasıl kontrol ediliyor?

Ahmet Güldal: İzni veren İl veya İlçe Müdürlüğü izin belgesinin bir nüshasını ve alanın krokisini ilgili mülki idare amirliği aracılığı ile mahallin kolluk kuvvetlerine bildirir. Arazi, kolluk kuvvetleri ve kurumumuz tarafından sürekli takip edilir. Kurumumuz, ekimden hasada kadar en az ayda bir kere kontrol etmekle yükümlüdür.

İzinsiz üretimler nasıl tespit ediliyor. Bu konuda alınan önlemler neler?

Ahmet Güldal: Kolluk kuvvetleri tarafından gerek istihbarat gerekse arazi çalışmalarında bulunan kaçak kenevir bitkilerine İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından kolluk kuvvetleriyle beraber tespit raporu düzenlenir. Arazide birlikte işlem yapıldıysa orda imha edilir. Ayrıca arazide çalışmamız sebebiyle teknik personelimiz bu bitkiye rastladığında derhal durumu kolluk güçlerine ihbar eder ve gereğini yapar.

Bu konuda eğitim ve yayım hizmetleri yaparak, teknik personele bu konuda hizmet içi eğitimler düzenleyerek bitkinin tanınmasını sağlıyor ve konunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz.

Ayrıca Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı, uzaktan algılama yöntemleriyle tespit yapma konusunda işbirliği yapacağı bir proje üzerinde çalışıyoruz. Böylece daha da etkin kontroller gerçekleştirilebilecek.


piabet