Küresel düşük büyüme ortamının Türkiye ekonomisi için hem fırsatlar hem de zorluklar barındırdığına dikkat çekilen sunumda, “Yapısal reformlar, iş dünyasının dinamizmi ve Avrupa'da devam eden iyileşme ihracatı ve dengeli büyümeyi destekleyecektir. İzlenen ihtiyatlı politikalar sonucunda enflasyondaki düşüş çekirdek göstergelerde görülmüştür. Enflasyondaki düşüşün devam etmesi için ihtiyatlı para ve maliye politikalarının sürmesi ve gıda arzına ilişkin önlemlerin devreye girmesi gerekmektedir. Küresel büyüme oranları, dolayısıyla dış talep, zayıf seyrini sürdürmektedir” ifadeleri yer aldı.

Son yıllarda Türkiye'de diğer ülkelere göre daha güçlü bir istihdam artışının gözlendiğine dikkat çekilen sunumda Başçı'nın şu tespitleri yer aldı: “İstihdam artışı ağırlıklı olarak tarım dışı sektörlerde gözlenmektedir. Ocak ayında sanayi sektörü istihdama olumlu katkı yapmıştır. Petrol fiyatlarındaki düşüşün cari denge üzerindeki etkisi önümüzdeki aylarda daha belirgin hale gelebilecektir Türkiye'de enflasyon düşüş sürecindedir. Gıda fiyatlarındaki yüksek seyir ve oynaklık TÜFE enflasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Yılın ikinci yarısında gıda fiyatlarında kısmi bir düzeltme olması muhtemeldir”