Et ve Süt Kurumu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, yağsız süttozu satışının ihracatçı firmalara gerçekleştirileceği belirtildi. Satın alınan süttozlarının yurt içerisinde kullanılması veya iç piyasaya satılması halinde Kurum cari satış fiyatı ile ihale fiyatı arasındaki farkı alıcıdan tahsil edecek.

YAĞSIZ SÜT TOZU SATIŞ USUL VE ESASLARI ŞÖYLE

1-Satışı yapılacak emtia Türk Gıda Kodeks'ine uygun üretilmiş Yağsız Süttozudur.

2-Ürünler Et ve Süt Kurumu markası ile üretilmiş olup, ilgili yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak ambalajlama ve etiketleme yapılmıştır.

3-Yağsız Süttozları, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğine uygun olarak 25 kg.lık içte polietilen torba, dışta 3 katlı Kraft poşetler halinde ambalajlanmıştır. Ambalajlar paletli olarak muhafaza edilmektedir.

4-Firma talep etmesi halinde, satışı yapılacak yağsız süttozuna ait analiz raporlarının verilebileceği gibi yağsız süttozu torbalarının bütünlüğü bozulmamak ve bedeli ödenmek kaydıyla numune de alabilecektir.

5-Satışı yapılacak ürünlerin miktarlarında ± % 15 oranında değişiklik yapılabilecektir.

6-Mal bedeli teslimattan önce Kombina veznesine veya Kombinanın belirtiği banka hesap numarasına yatırılacaktır.

7-Satış ve teslimat ESK Kombina Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

8-Teslimatlar belirtilen depolardan, tartı/sayı ve yükleme işlemleri Kurum personeli tarafından yapılacaktır. Tartım depo kantarında veya Kurumun öngördüğü kantarda yapılacaktır.

9-Yağsız Süttozunun yükleme işlemi bittikten sonra satış gerçekleşmiş sayılır.

10-Satış gerçekleştikten sonra alıcı ürünün kalitesine itiraz edemeyeceği gibi ürün iadesi talebinde de bulunamayacaktır.