Şeker pancarı tarımının ülkemiz için önemi nedir?

Şeker pancarı, tarımda ana itici güç ve şeker tarımının yapıldığı yöreler de iyi bir örnek üretim koludur. Ülkemizde tüketilen toplam gübrenin yüzde 10'u şeker pancarı tarımında, yine toplam tüketimin de yüzde 20'si pancar üreticileri tarafından kullanılmaktadır. Tarımda planlı üretimin ve münavebe uygulamasının öncüsü, sulu ziraatın yaygınlaştırıcısı olmuştur. İşte şeker pancarı tarımının ülkemiz için önemi...

Şeker pancarı tarımının ülkemiz için önemi nedir?
banner200
banner217

ŞEKER PANCARI TARIMININ ÖNEMİ

Bir dekarı yaklaşık 10 iş gücü istihdam sağlar.

Endüstri bitkileri içinde sağladığı katma değer bakımından 2. sırada yer alır.

Kendinden sonra ekilen hububatta yüzde 20 verim artışı sağlar.

Baş ve yapraklarının toprakta bırakılması halinde dekara 4 Kg. saf fosfat, 15 Kg. saf potasyuma eşdeğer besin maddesi sağlar.

Yılda yaklaşık 25 milyon tonluk taşıma hacmi sağlayarak, taşıma sektörüne büyük bir pazar oluşturur. Sulama suyu arayışlarını teşvik ederek yeraltı ve yer üstü su kaynaklarından istifade imkânını artırır.

Çapa ve hasat dönemlerinde 250.000 topraksız, az topraklı ve işsizlere 100 gün süre ile istihdam sağlar.

Yılda yaklaşık 350 bin aile tarımını yapmakta ve fabrikalarda da 30 bin kişiye istihdam sağlamaktadır.

Ekim sahalarının yüzde 40'ında aile içi iş gücü değerlendirilir.

Toplam 74 İl ve yaklaşık 7000 yerleşim biriminde ve ülkemizin Ege-Batı Karadeniz-Doğu Karadeniz-Akdeniz ve Güneydoğu bölgeleri haricinde kalan bütün sulanır alanlarında tarımı yapılır.

Aile içi ve/veya aile dışı iş gücü kullanılarak yapılan 30 dekar pancar tarımı tarımda 1 tam istihdam sağlar. Bakım ve hasat işlerinde makine kullanılan 48 dekar pancar tarımı ile tarımda 1 ton 400 dekar istihdam sağlanırken, makine kullanılan bir mısır tarımında 1 tam istihdam sağlar, 800 dekar buğday tarımı 1 tam istihdam sağlar. Ülkemizde Mısır ve Buğday tarımı mekanize olmuştur.

1 dekar şeker pancarı yan ürünü olan pancar posası, pancar baş ve yaprağı ve melasın hayvansal besin değeri 500 kg arpaya eşdeğerdir. Bir dekar şeker pancarı ekmekle aynı tarlaya 2 dekarda arpa ekilmiş kabul edilebilir.

Şeker pancarının fabrikada işlenmesi sonucu elde edilen melas, maya sanayisinin ana hammaddesidir. Melastan üretilen maya 80 ülkeye ihraç edilerek döviz girdisi sağlar,

Bir dekarının fotosentez yoluyla havaya verdiği oksijen, 6 kişinin bir yılda tükettiği oksijene eşdeğer olup, aynı orman alanından 3 kat fazla oksijen üretir. Bu nedenle iyi bir çevre dostu, tarımının yapılması zorunluluk arz eden önemli bir endüstri bitkisidir.

1 dekar şeker pancarının şeker fabrikasında işlenmesi süresince fosil kaynaklı yakıt kullanılırsa havaya verilen karbondioksit gazının 26 katı oksijeni, atık su ile oluşturulan kirliliğin arıtımı için ihtiyaç duyulan oksijenin 48 katını, fotosentez ile havaya vermektedir.

Şeker pancarı çevre dostu bir bitkidir.

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2019, 18:03
YORUM EKLE
banner151

banner251