Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in yaptığı açıklamalara göre, çiftçinin 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle muaccel hale gelen Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'ye olan tarımsal kredi borçları yeniden yapılandırılacak.

42 BİN 87 ÇİFTÇİ YARARLANACAK

Uygulamadan Ziraat Bankası'na borcu olan yaklaşık 10 bin, Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan 32 bin 87 üretici faydalanabilecek.

YÜZDE 3 FAİZ UYGULANACAK

Borcun temerrüde düştüğü tarihten yapılandırılmasına kadar üreticiye yüzde 3 faiz uygulanacak. Geri kalan faiz ise Hazine Müsteşarlığı gelir kaybı ödeneğinden karşılanacak.

BORÇLAR 5 TAKSİTTE ÖDENEBİLECEK

Yapılandırmaya esas tutarın defaten veya ilk taksiti başvuru süresi sonuna kadar, izleyen taksitleri ise 2018 yılının Kasım ayından başlamak üzere her yıl tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenecek.

BORÇ YAPILANDIRILMASINA NE ZAMAN BAŞVURULACAK?

Söz konusu borçların yapılandırılmasıyla ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren üçüncü ayın sonuna kadar banka ya da kooperatife başvuruda bulunulması gerekiyor.

YATIRIM KREDİLERİ DE KAPSAM DÂHİLİNDE

Bakan Çelik'in yaptığı açıklamalara göre, yatırım kredileri için gerekli olan faizin yarısını da devlet karşılayacak.

BORÇ DEFATEN ÖDENİRSE FAİZ UYGULANMAYACAK

Yapılandırmada yatırım kredileri için o tarihte geçerli olan tarımsal cari faiz oranı uygulanacak. Yapılandırmaya esas tutarın defaten ödenmesi halinde taksitlendirme faizi uygulanmayacak.

ÇİFTÇİ FAİZİN YARISINI ÖDEYECEK

Yapılandırmada uygulanacak faizin yarısını üretici, diğer yarısı da Hazine Müsteşarlığı tarafından gelir kaybı olarak karşılanacak. Örnek olarak şu anda yüzde 11 olan tarımsal cari faiz oranının yüzde 5,5 i çiftçi, yüzde 5,5 i de Hazine Müsteşarlığı tarafından karşılanacak

ÖNCEDEN BORÇLARINI YAPILANDIRAN ÇİFTÇİLER DE FAYDALANABİLECEK

Söz konusu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce borçları yapılandırılan ve yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödemeleri devam eden borçlular da bu düzenleme hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunabilecekler. Düzenlemeden yararlanılabilmesi için dava açılmaması ve açılmış davalardan vazgeçilmesi şartı aranacak.