Tebliğ ile yaş çay yaprağına verilecek fark ödemesi desteğinin usul ve esasları belirlendi. Buna göre fark ödemesi desteği kilogram başına 12 kuruş olarak belirlendi.