Kırsalda yaşayan ve kendi toprağını işleyerek geçimini sağlayan insanların çoğunluğunun toprağını satıp kente göç etmek zorunda kaldığını vurgulayan Bulut, “Bütünşehir yasası adeta bir topraksızlaştırma yasası olmuştur. Kendi toprağından geçimini sağlayamaz hale gelen köylü, Bütünşehir Yasası'yla temel belediyecilik hizmetlerinden de mahrum bırakıldı. Köy statüsünden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde halk alın terinin karşılığını dahi alamadığı toprağının da vergisini ödemek zorunda bırakıldı” dedi.

KILIÇLI VE KIZILKAŞ'TA YURTTAŞLARLA BULUŞTU

Dikkat çeken bir seçim kampanyasıyla 1 Kasım erken genel seçimlerine hazırlanan CHP Adana Milletvekili Adayı Burhanettin Bulut, bütünşehir yasasıyla mahalleye dönüşen Sarıçam ilçesinin eski köyleri Kılıçlı ve Kızılkaş'ta yurttaşlarla buluştu.

“KIRSALDA YAŞAYANLAR TOPRAĞINI SATIP KENTE GÖÇ EDİYOR”

Halkın sorunlarını dinleyen Bulut, Türkiye'de uzun yıllardır sosyal demokrat bir iktidarın olmamasının yarattığı sorunların en açık göstergesinin bütünşehir yasası olduğunu söyledi. AK Parti iktidarının kırsalda yaşayan halka son darbeyi bütünşehir yasasıyla vurduğunu belirten Bulut, bütünşehir yasasıyla tarım topraklarının ranta dönüştürüldüğünü, kırsaldaki yurttaşların malı-mülküyle oluşturulan bu rantın köylü ve çiftçi yerine AK Parti yandaşlarına aktarıldığını söyledi.

“TOPRAKSIZLAŞTIRMA HAREKETİ”

Bütünşehir yasasıyla köyden mahalle statüsüne dönüşen yerleşim yerlerinde yaşayan yurttaşların, uygulanan tarım politikaları nedeniyle emeğinin karşılığını dahi alamadığının altını çizen Bulut, bütünşehir Yasasıyla birlikte yurttaşların belediye hizmetlerinden de adeta mahrum bırakıldığını ifade etti. Bütünşehir kapsamına giren köylerin temizlik, içme suyu gibi hizmetlerden yararlanamayan insanların ailesinin geçimini sağlamaya çalıştığı toprakların da vergisini ödemek zorunda kaldığını belirten Bulut, AKP iktidarında uygulanan bu politikaların bir “topraksızlaştırma hareketi” olduğunu vurguladı. Bulut, “Bu yasayla köylülerimiz hem topraklarını kaybetmiş hem de yokluğa mahkum edilmiştir” diye konuştu.

adanamedya.com