TİGEM’in 2019 Yılı İşletmeler İtibarıyla Hububat Hasat Cetveli’nde, buğday üretiminde önemli bir verim kaybının yaşandığı ortaya çıktı. 

EYLÜL-EKİM AYLARINDA YAPILMASI GEREKEN EKİMLER OCAK AYINDA YAPILDI 

Ceylanpınar Tarım İşletmesinde geçen yıl Eylül-Ekim aylarında yapılması gereken ekimlerin zamanında yapılmadığı, buna gerekçe olarak da yağışlar gösterilirken, verim kaybının beklentilerin üstünde oluşması zararın boyutlarını gözler önüne serdi. Gerekli tarımsal faaliyetlerin zamanında yapılmaması verim kaybını artırırken, oluşan zarardan TİGEM’in yanı sıra ülke tarımı da büyük bir yara aldı. 

EN FAZLA CEYHAN 99 BUĞDAY ÇEŞİDİ KULLANILDI 

Ceylanpınar Tarım İşletmesinde geçen yıl, suluda 323 bin 067 dekar, kuruda ise 207 bin 118 dekar olmak üzere toplam 530 bin 185 dekar alana 13 çeşit buğdayın tohum üretim amacıyla ekimi yapıldı. Ekilen alanların yarıdan fazlasında (289 bin 850 dekar) CEYHAN 99 buğday çeşidi kullanıldı. 

Kuru ve sulu tarımdaki verimlilik ortalamaları da dikkat çekti. Ceylanpınar’da normalde sulu tarımda verim ortalaması minimum 450 kilo olarak gerçekleşmesi gerekirken, geçen yıl suluda verim ortalaması kuru tarım verim ortalamasının bile altına düştü.

SULU TARIMDAKİ VERİM ORTALAMASI KURU TARIMIN ALTINA DÜŞTÜ!

CEYHAN 99 buğday çeşidinin ekildiği 289 bin 850 dekar alandan, suluda 1 dekar alandan 353,3 kilo ürün alınırken, kuru tarımdan ise 1 dekar alandan 362 kg ürün alındı. TİGEM’in en büyük buğday ekim alanına sahip Ceylanpınar Tarım İşletmesinde sulu tarımdan elde edilen verimin büyük oranda düşmesi, toplam tohumluk buğday üretimini de olumsuz etkiledi. 

YAKLAŞIK 2 MİLYON 500 BİN DEKAR ALANA EKİLECEK BUĞDAY TOHUMU ÜRETİLEMEDİ 

Verim kaybı, TİGEM’in bu yıl buğday üretiminde yaklaşık 62 bin ton bir kayba neden olurken, bu da yine yaklaşık 2 milyon 500 bin dekarlık bir alana ekilecek buğday tohumluğunun üretilmediği anlamına geliyor.

GENEL MÜDÜRLÜKTEKİ YÖNETİM KADROSUNA DOKUNULMADI!

Diğer taraftan TİGEM’de merkez yönetimin kararıyla Ceylanpınar Tarım İşletmesindeki yönetim kadrosunun birçoğu değiştirilirken, bunların Genel Müdürlükteki yönetimsel kadrosuna dokunulmaması dikkat çekti. 

12 MİLYON LİRA ZARAR ETTİ!

Verim kaybından dolayı 62 bin ton buğdayın üretilememesinin TİGEM'e zararı ise yaklaşık 12 milyon lira olarak gerçekleşti.