Buğday Yetiştirme Teknikleri: Buğday gerek ülkemizin gerekse tüm Dünya ülkeleri için temel besin kaynağı olan stratejik bir üründür. Konya'da toplam 2.6milyon hektar tarım arazisi mevcut olup bunun yaklaşık 700.000 hektarlık kısmında buğday yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bölgemiz Türkiye buğday üretiminin yaklaşık %10'unu, sertifikalı buğday tohumluğu üretiminin ise %20'sini karşılamaktır.

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOHUMLUK VE ÇEŞİT SEÇİMİNİN ÖNEMİ

Ülkemizde verim ve kaliteyi artırmanın iki yolu vardır. Bunlardan birincisi yüksek verimli ve kaliteli çeşitlerin yetiştirlmesi, ikincisi uygun yetiştirme tekniklerinin kullanılmasıdır. TMO 2011 buğday alım stratejisinde yenilik yapmıştır. Alım grubu ve kot değişikliği ile proteine dayalı alım sistemine geçmiştir. Ekmeklik buğdaylar 6 alım gurubu yerine 4 alım grubuna düşürülmüştür. Alım esnasında ürünler kalitesine göre depolanacaktır. Üreticiye proteine göre ilave fiyat verilecektir. %12 ve üzeri proteine %1-3 ilave fiyat verilirken, %11.5 ve altı proteinde fiyat %1-2 daha düşük fiyat verilecektir.%10.5 altında proteine sahip ürünler yemlik olarak değerlendirilecektir.

Tohumluk bitkisel üretimin vazgeçilmez girdilerinin başına gelir. Buğdayda yağışın bol olduğu ekolojilerde ve sulanır koşullarda uygun çeşit seçilmediği takdirde beklenen verimde %50, kuru tarım sisteminde ise %20-30 verim azalması olmaktadır. Ülkemizde buğdayda üretim artışında üstün nitelikli yeni bitki çeşitlerinin ve kaliteli tohumluğun payı büyüktür. Tohumluk başlangıçta yalnızca üretiminin bir aracı olarak görülmüşken, sonraları tohumlukla ürün, verim ve kalite arasındaki ilişkilerin anlaşılmasıyla iyi çeşit ve iyi tohumluk kavramları gündeme gelmiştir.

İyi tohumlukta bulunması gereken özelliklerin ve bu tohumlukların kullanılmasıyla sağlanabilecek yararların anlaşılmasıyla tarla bitkilerinde tescil edilen veya üretim izni alan çeşit sayıları giderek artış göstermiştir. Ülkemizde her yıl kullanılan tohumluğun büyük çoğunluğu, çiftçilerin kendi üretimlerinden ayırdıkları birbirlerinden ya da yerel tohumculardan sağladıkları tohumluklardan oluşurken, sertifikalı ya da kontrollü olarak kullanılan belgeli tohumluklar ise başta TİGEM olmak üzere Pankobirlik, Tarım Kredi Kooperatifi ve sayıları her yıl giderek artan özel tohumculuk kuruluşlarınca sağlanmaktır.

Buğdayda ekim zamanı ve tohum miktarı başta olmak üzere; toprak hazırlığı, münavebe, toprağın istekleri, gübrelenmesi, gübreleme programı, hububat hastalıkları, hastalıklarla mücadele, buğdayın sulanması ve hasatla ilgili bütün bilgileri devamdaki Konya Şeker tarafından hazırlanan 'Bitkisel Üretim Çiftçi Rehberi'nde bulabilirsiniz. 

Bitkisel Üretim Çiftçi Rehberi için tıklayın...