Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararda değişikliğe gidildi. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu kararda yapılan değişiklikle, bireysel sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği kırsal kalkınma destekleri kapsamına alındı.

YATIRIMLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞLE BELİRLENECEK

Karara göre, yatırım konularına ilişkin usul ve esaslar, bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar hakkında çıkarılan tebliğlerle belirlenecek. Söz konusu yatırım konusunun uygulanacağı iller de tebliğle tespit edilecek.

2019'DA SORUN BAKANLIK OLURU İLE ÇÖZÜLMÜŞTÜ 

Bilindiği üzerde 2019 yılında bireysel sulama sistemlerine hibe desteği verilmesiyle ilgili tebliğin yayınlanması, yürütmenin hangi kamu kuruluşu tarafından yapılacağı konusunda yaşanan belirsizlikten dolayı gecikmiş ve bu problem Ocak 2019 da “Bakanlık oluru” ile çözülmüştü.

2020’DE TEBLİĞ YAYINLANMAMIŞTI 

2020 yılında ise destek bütçesi belirlenmemiş ve tebliğ yayınlanmamıştı.