Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, 2024 yılı besilik sığır ithalatı 1’inci dönem izin listesini yayınladı. 2024 yılı besilik sığır ithalatı 1’inci dönem için 4312 işletme müracaat ederken, işletmelere toplam 251 bin 364 besilik hayvan ithalatına izin verildi. Bakanlık gelen talebi yüzde 50 oranında düşürdü.

Kesim fiyatları düşüyor! Güncel dana ve kuzu karkas kesim fiyatları yayınlandı! Kesim fiyatları düşüyor! Güncel dana ve kuzu karkas kesim fiyatları yayınlandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, 3 dönem halinde 2024 yılı toplam 600 bin baş besilik hayvan ithalatına izin verirken, 1’inci dönem ithalat başvurusuna 500 binin üzerinde talep gelmesi, ülkede hayvan arzının ne kadar düştüğünü ortaya koydu. Süt fiyatlarının üreticinin kazanacağı şekilde bir fiyat politikası uygulanmadığı için yüz binlerce dişi hayvan kesime giderken, damızlık ve besilik hayvan materyali de azaldı. Azalan damızlık ve besilik canlı hayvan da ithalatla karşılanmaya çalışılıyor.    

HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAYINLADIĞI İZİN LİSTESİNDE DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLAR ŞÖYLE…

2024 yılı besilik sığır ithalatı başvurularında talep edilen toplam miktarın, Bakanlığımızca izin verilen toplam miktardan fazla olması nedeniyle işletme besi hayvanı ahırı kapasitelerine talimatta belirlenen kota oranlarına göre hesaplama yapıldıktan sonra çıkan miktardan %49,18 düşüm yapılarak işletmelere verilecek izin miktarları hesaplanmıştır.

Besilik Sığır İthalat Talimatına göre yayınlanan izin listesindeki yetiştirici dönem sıralaması, yetiştiricinin İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne verdiği başvuru dilekçesinin tarih ve saatine göre yapılmıştır.

4312 İŞLETME BAŞVURDU

2024 yılı Besilik Sığır İthalatı 1.dönem için 4312 işletme müracaat etmiş olup; bu döneme başvuran işletmelerin toplam izin miktarı 251.364 baştır.

Besilik Sığır İthalatı İzin Listesinde işletmesi için belirlenen izin miktarını eksik alan veya hiç almak istemeyen yetiştiricilerin olması durumunda eksik kalan izin miktarları toplamı, aynı dönem içerisindeki izin almak isteyen tüm işletmelerin izin miktarlarına eşit oranda Et ve Süt Kurumu tarafından dağıtım yapılacaktır.

Her dönemin izin listesi, o dönemin ilk kontrol belgesi düzenleme ayında yayınlanacaktır.

Yayınlanan izin listesinde işletmesi için belirlenen besilik erkek sığır miktarını alacak olan yetiştiriciler, Et ve Süt Kurumu tarafından talep edilen evrakları belirlenen süre içerisinde (talep edilen evraklar ve belirlenecek süre ESK’nın web sitesinde yayınlanacaktır) Et ve Süt Kurumunca belirlenen adreslere teslim etmelidir.

Yayımlanan izin listesinde yer alan yetiştiricilerin, Et ve Süt Kurumu ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce talep edilen belgeleri süresi içerisinde teslim etmemesi ya da belgelerinin uygun görülmemesi durumunda besilik sığır izinleri geçersiz sayılacaktır.

Başvuru sahibine aynı işletme için sadece bir kontrol belgesi düzenlenecektir.

Kontrol belgesi onaylandıktan sonra izin verilen besilik sığırların başka bir işletmeye mücbir sebepler dışında satışı ve devri yapılmayacaktır.

Onaylanan kontrol belgelerinde, kontrol belgesiyle hayvan girişi olmaması şartıyla geçerlilik süresi değişmeksizin giriş gümrüğü ve GTIP haricinde değişiklik yapılmayacaktır (mücbir sebepler hariç). Ayrıca, kontrol belgesi onaylandıktan sonra başvuru sahibine döner sermaye ücretinin iadesi ilgili mevzuat gereği yapılamamaktadır.

Besilik Sığır İthalatı ile ilgili iş ve işlemler Besilik Sığır İthalat Talimatı ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütülecektir.