Kamu görevlilerinin 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin mali ve sosyal hakları konusunda belirlemeler içeren Toplu Sözleşme, genel maaş zamlarının yanı sıra devlet memurlarından bazılarının aylık maaşlarına 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olarak ilave artışlar getirirken, ilave maaş artışı yapılanlar arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bazı personeli de yer aldı.

İlave maaş zammı yapılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personeli, 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olarak kamu çalışanlarının aylık ücretlerine yapılan yüzde 6 oranındaki maaş zammının yanı sıra haklarında yapılan ilave maaş artışından da yararlanacak.

İlave maaş artışı miktarı ve bu artıştan yararlanacak GTHB personeli

Hayvan sağlığı teknikerleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, Şap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı, Sertifikasyon, Kontrol Laboratuvarı, Araştırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapan personelin zam ve/veya tazminatlarında artış oldu.

GTHB'na bağlı söz konusu birimlerde görev yapan Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki personelden; tabipler, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre uzman olanlar ve eczacılar dışında kalan yüksek öğrenim mezunu sağlık personelinin özel hizmet tazminatının artmasının yanı sıra, bu yerlerde görev yapan her unvandaki sağlık personelinin yan ödemesi de bir miktar artmıştır. Aşağıdaki tabloda, sadece yan ödemesi artan bazı personelden (tabip, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre uzman olanlar) söz edilmemiştir.

İLAVE MAAŞ ARTIŞI ALAN PERSONEL