Avrupa’da koronavirüsüne karşı üreticiye yönelik alınan önlemler dikkat çekiyor.  Alınan önlemlerde, gıda akışı, gıda güvencesi, üreticiye yönelik destekler, mevsimlik işçilere yönelik düzenlemelerle tarım sektörünün koronavirüsünden en az etkilenmesi hedefleniyor. 

İşte madde madde alınan önlemler;

Gıda akışını sağlamak için Avrupa genelinde “yeşil şeritler” oluşturuldu.

Malların dolaşımı için güzergâh belirlendi. Sınır geçiş kontrollerin 15 dakikayı aşmaması sağlandı.

Gıda güvencesinin en önemli aktörü mevsimlik işçilerdir dedi ve mevsimlik “kritik işçiler” olarak nitelendirdi. Mevsimlik işçilerin özellikle bu sezonda, ekim, dikim bakım hasat faaliyetleri için kritik öneme sahip olduğunu duyurdu.  Kritik işçilerin işyerlerine ulaşabilmelerini sağlamak için yönergeler yayınladı.

DOĞRUDAN DESTEKLER

Kırsal kalkınma kapsamında finansal araçların kullanımında esneklik.

Çiftçilerin 200.000 euro’ya kadar olan işletme masraflarını karşılamak için çok düşük faiz oranları ve uygun ödeme planları ile kredi kullanabilmeleri sağlandı.

Daha yüksek avans ödemesi

Çiftçilerin nakit akışını artırmak için avans ödemeleri, doğrudan desteklerde yüzde 50’den yüzde 70’e ve bazı kırsal kalkınma desteklerinde yüzde 75’ten yüzde 85’e yükseltildi.

Çiftçilerin ve gıda işletmelerinin daha yüksek devlet yardımı alabilmesi sağlandı.

Geçici devlet yardımı kapsamında, çiftçilerin çiftlik başına maksimum 100.000 Euro, gıda işletmelerinin maksimum 800.000 Euro destekten yararlanabilmesi sağlandı.

OTP’DE BASİTLEŞTİRME VE ESNEKLİK

OTP ödemeleri için başvuru tarihi uzatıldı.

Yerinde çiftlik kontrolleri azaltıldı.

Kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına ilişkin Yıllık raporların sunulması ertelendi.

Ülkelerin kırsal kalkınma programlarında değişiklik yapabileceği, bu kapsamda mevcut kaynaklarını krizi yönetmek üzere kullanabileceği açıklandı.