Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı 48 araştırma enstitüsü ve Türkiye Milli Botanik Bahçesinin görev ve yetkileriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gidiyor.

Dünya.com'da yayınlanan A.A'nın haberine göre, yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte araştırma enstitüleri, ülkesel ve bölgesel ihtiyaçları dikkate alarak enstitülerin, hangi konuda ve hangi üründe Ar-Ge faaliyeti yürüteceği belli olacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, yapılacak yeni revizyonla birlikte enstitülerin Milli Tarım Projesi kapsamında havza, konu ve ürün bazında uzmanlaşacağına dikkat çekti. Enstitülerin inovasyon kapasitesinin artacağına işaret eden Çelik, mevcut yapıda enstitülerin çok sayıda araştırma konusu üzerine çalıştığını, aynı konuda birçok kurumun görevlendirildiğini, bu durumun da israfa neden olduğunu belirterek,

"Bu nedenle, ülkesel ve bölgesel ihtiyaçları dikkate alarak her enstitünün, hangi konuda, hangi üründe Ar-Ge faaliyeti yürüteceğini belirledik. Dolayısıyla enstitülerimiz kendi sorumluluk alanlarında uzmanlaşacaklar. Örneğin, tarım ekonomisi araştırmaları, belirlediğimiz 12 enstitü liderliğinde yürütülecek. Diğer enstitüler de ihtiyaç duyulması halinde bu çalışmalara destek olacaklar. Bitki sağlığı araştırmaları konusunda 8, tıbbi, aromatik ve boya bitkilerinde 8, tarım makinalarında 4 enstitümüz uzmanlaşacak. Bu şekilde her enstitümüzün çalışma alanlarını ve yetkili oldukları bölgeleri yeniden belirledik" dedi.