Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri tarafından TBMM Başkanlığına verilen soru önergesini cevaplandırdı. Yeniçeri, Bakan Eker'den 2010-2015 yılları arasında Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşların abone olduğu gazete, dijital yayınlara dair harcamaların açıklanmasını istemişti.

Yeniçeri, konuyla ilgili olarak şu soruları yöneltmişti:

1) 2010-2015 yılları arasında, yıllara göre bakanlık ile bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca dijital yayınlar dahil olmak üzere abone olunan süreli yayın sayısı kaçtır?

2) Bahse konu süreli yayınlar hangileridir? Bunlara abonelik ve abonelik sonlandırma hangi kriterlere göre yapılmıştır? Bu kararlar kimler tarafından verilmiştir?

3) Hangi yayından yıllar itibarı ile, hangi kurum tarafından hangi miktarlarda satın alınmıştır?

4) Bahsi geçen yayınların her biri için yapılan ödemelerin miktarı, yıllar itibarı ile TL cinsinden ne kadardır?

Bakan Eker, ilgili sorulara şu şekilde cevap verdi: Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından hizmet gereği olarak günlük gazete alınmaktadır. Bu alımlar Başbakanlık Tasarruf Genelgesi ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılmakta olup, harcamalar ilgili bütçe kaleminden ödenmektedir" dedi. Eker'in soru önergesinde cevabı istenen sorulara detaylı cevaplar vermemesi dikkat çekti.