Konuyla ilgili olarak Bakanlıktan bugün yapılan duyuruda şunlar kaydedildi: Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannameleri, Merkez Teşkilatımıza gönderilmiş olup; ayrıca, www.tarim.gov.tr/DHDB web adresinin Online Formlar başlığından temin edilebilir. Başvuru Beyannamelerinin değerlendirilmeye alınabilmesi için, 31 Aralık 2015 tarihine kadar birimleri tarafından onaylandıktan sonra üst yazı ile Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir."