Ziraat Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan 2018 Karpuz Raporu, çiftçinin alım gücünün her geçen gün düştüğünü gözler önüne serdi. 2000 yılındaki karpuz fiyatı baz alındığında, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine göre yapılan hesaplamada karpuz fiyatının 2018 yılında 1,20 TL olması gerekirken, 0,66 TL olduğuna işaret edilen raporda, karpuz üreticisinin alım gücünün gübre, mazot ve dolar fiyatlarına göre nasıl düştüğü rakamlarıyla ortaya kondu.

Buna göre; 

-1 ton üre gübresi almak için 2002 yılında 1.133 kg karpuz satılması gerekirken, 2018 yılında 2.521 kg karpuz satılması gerekiyor.

-1 ton DAP gübresi almak için 2002 yılında 1.693 kg karpuz satılması gerekirken, 2018 yılında 3.611 kg karpuz satılması gerekiyor.

-2002 yılında 4,78 kg karpuz ile 1 litre mazot alınırken, 2018 yılında 8,79 kg karpuz ile 1 litre mazot alınabiliyor. 

-2002 yılında 6,55 kg karpuz satarak 1 dolar alınabiliyorken, 2018 yılında 1 dolar alabilmek için 7,29 kg karpuz satılması gerekiyor. 

Karpuz Raporunda diğer genel bilgiler ise şöyle sıralandı...

Karpuz kabakgiller familyasından tek yıllık, meyveleri yenen bir sebzedir.

Türkiye’de yıllık 4 milyon ton karpuz üretimi yapılmaktadır. Kişi başı karpuz tüketimi 50 kg civarındadır.

Karpuz üretiminin en fazla yapıldığı il Adana’dır. Karpuz üretiminin yaklaşık %25’i Adana’dan gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’de yaklaşık 900 bin dekarlık alanda karpuz üretimi yapılmaktadır.

2018 yılında dekara ortalama karpuz verimi 4.668 kg olmuştur.

1961 yılında 1.370 bin dekar alanda karpuz ekimi yapılırken, ekim alanı 2018 yılında 864 bin dekara düşmüştür.

1961 yılında 1.7 milyon ton olan karpuz üretimi 2018 yılında 4 milyon tona çıkmıştır.

Verimlilikten sağlanan üretim artışına karşın, kişi başı karpuz üretimi 60 kg’dan 50 kg’a düşmüştür.

Dünya karpuz üretimi 110 milyon tonu geçmiştir.

Çin’de 2017 yılında 80 milyon ton karpuz üretilmiştir.

İran ve Türkiye, Çin’den sonra en fazla karpuz üreten ülkelerdir.

Dünya’da 3.5 milyon hektar alanda karpuz üretimi yapılmaktadır. Dünya karpuz verimi ortalaması 2017 yılında dekara 3.405 kg olmuştur.

Türkiye yılda 50 bin ton civarında karpuz ihraç etmektedir.

2018 yılında 62 bin ton karpuz ithal edilmiştir.

Dünyada 2016 yılında 3.5 milyon ton karpuz ihracatı olmuştur. Dünya karpuz ihracatı1.4 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahiptir.

En fazla karpuz ihracatı yapan ülkeler yaklaşık %20’lik paylarıyla Meksika ve İspanya’dır.

En fazla karpuz ithal eden ülke ABD olup, 2017 yılında 775 bin ton karpuz ithal etmiştir.

2000 yılındaki karpuz fiyatı baz alındığında, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine göre yapılan hesaplamada karpuz fiyatının 2018 yılında 1,20 TL olması gerekirken, 0,66 TL olmuştur.

1 ton üre gübresi almak için 2002 yılında 1.133 kg karpuz satılması gerekirken, 2018 yılında 2.521 kg karpuz satılması gerekmektedir.

1 ton DAP gübresi almak için 2002 yılında 1.693 kg karpuz satılması gerekirken, 2018 yılında 3.611 kg karpuz satılması gerekmektedir.

2002 yılında 4,78 kg karpuz ile 1 litre mazot alınırken, 2018 yılında 8,79 kg karpuz ile 1 litre mazot alınabilmektedir.

2002 yılında 6,55 kg karpuz satarak 1 dolar alınabiliyorken, 2018 yılında 1 dolar alabilmek için 7,29 kg karpuz satılması gerekmektedir.