​Sorunun da çözümün de merkezi Ankara

Türkiye Bal Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Azmi Yıldız, geçtiğimiz ay Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Gürsel Küsek'i Ankara'daki makamında ziyaret etti.

​Sorunun da çözümün de merkezi Ankara
banner200

Ziyarette Birlik Başkanı Yıldız, bal üreticilerine yönelik teşviklerle ilgili 12 maddelik önergeyi Genel Müdür Küsek'e sundu. Ziyarette ayrıca son zamanlarda oldukça artış gösteren sahte bal ticareti de gündeme getirildi. Birlik Başkanı Yıldız, sahte bal üreticilerinin çok uzağa gitmeden Bakanlığın 30 Km, civarında aranması gerektiğini bildirdi. Gerçek bal üreticileri Tv ekranlarında oldukça yaygınlaşan sahte bal ticaretine karşı sıkı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

İşte Bakanlığa sunulan 12 maddelik öneri listesi

1- Üretici örgütlerinin Bakanlıkça kurulup, takip edilebileceği ortak veri tabanının oluşturulması,

2-Veri girişi yapabilmeleri için oluşturulacak teknik altyapı ve bu altyapıda gerekli olan bilgisayar ve kalifiye teknik personelin Üretici Birliklerine sağlanması,

3-Üretici örgütleri mutlaka kendi konularında faaliyet göstermeleri, Örnek olarak Yetiştirici Birlikleri Islah konusunda, Üretici Birlikleri üretim konusunda faaliyet göstermesi,

4- Bal Üretici Birliği Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen asgari yıllık 24 ton üretim kapasitesine göre asgari ilçe düzeyinde kurulurken, Güçlü Bir Bal Üretici Birliği kurulması için her ilde yalnızca bir adet Birlik kurulması, üye adetinin asgari 50 dolayında olması, bu rakama ulaşılamaması durumunda birbirlerine yakın illerin ilçeleri ile müştereken kurulması.

5-Tarımsal desteklerin üretici hesabına bankada blokeli yatırılması, üretici örgütlerinden borcu yoktur yazısı alındıktan sonra blokeli paranın üreticiye çözülmesi.

6- Üretici Birliklerinin ayakta kalabilmesi komik olan bindelik destek yerine Bakanlıkça tespit edilen ciddi destekler verilmesi.

7- Sahte, Kaçak balların önlenmesi için Bal Üretici Birliklerine Bakanlıkça bal piyasasını denetleme yetkisi verilmesi ve bu yetkiyi kullanmak üzere Birliklerde teknik eleman çalıştırılmasının maddi altyapısı oluşturulması.

8-5200 sayılı Üretici Birliği kanunu tekrar gözden geçirilerek aksayan yönler düzeltilmesi için Birliklerin görüşüne açılması,

9-Bal Üretici Birliklerine üye ilgisi ve sayısını artırmak için Bakanlıkça özendirici uygulamalar yapılmalıdır. Örneğin birliklere üye olan üreticiye farklı teşvikler verilmesi

10- Kovan başı verilen 10 Lira destek haricinde ürettiği bal için kilo başına 5 lira , Arı sütü için kilo başına bin lira,. Ürettiği polen için kilo başına 50 Lira, Peropollis için ise Kilo başına 50 Lira destek verilmesi,(Bu uygulama hayata geçirildiğinde, öncelikle % 100 balda kalite artacak, arı ürünlerinde verim yükselecek, yerli üretim iç piyasaya yeteceği için, ithalat duracak, İhracat yükselerek döviz girdisi artacaktır. Destekleme beş yıl devam ederse bu süre sonunda üreticiler kendi ayaklarının üzerinde durmaya başlayacağı için devlet teşviki kesilerek hem devletimiz hem de milletimiz kazanacaktır)

11- Kovan sayısına oranla, düşük olan bal üretiminin artırılması için;
a-Tarım il ve ilçe müdürlükleri, Orman İşletme il ve ilçe müdürlükleri ve yöresindeki Bal üretici Birlik başkanlarından oluşturulacak heyetin ortak çalışmaları sonucu gezginci bal üretici üyelerimiz için, yolu, suyu ve aydınlatması hazır edilmiş konaklama yerlerinin alt yapısının oluşturulması ile bu yerlerden hiçbir koşulda ücret talep edilmemesi,
b-Şayet, asgari dolay da da olsa, ücret alınması gerekli hal ve durumlarda, aynı heyetin ortak tespitiyle belirlenecek ücret, muhtarlıklara değil, maliyeye yatırılması,

12- Kovan Nakillerinde Bakanlık il, ilçe Müdürlüğünden alınan nakil belgeleri için Döner Sermaye katkı parası alınmaması önerilerimizdir.

YORUM EKLE
banner151

banner251