Desteklerin doğrudan çiftçiye ödenmesine birlikler nasıl bakıyor?

Desteklerin ödenmesinde birlikler aradan çıkarılarak, doğrudan çiftçiye ödenecek. Bakanlık bunun yanında birlikleri yeniden yapılandıracak. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Peki desteklerin doğrudan çiftçiye ödenmesi birlikleri nasıl etkileyecek ve birlikler Bakanlığın bu uygulamasına nasıl bakıyor?

Desteklerin doğrudan çiftçiye ödenmesine birlikler nasıl bakıyor?
banner200

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği, kamuoyunda birliklere yönelik yapılan eleştiriler başta olmak üzere, Tarımdan Haber'in gündemdeki konulara ilişkin sorularını cevaplandırdı.

İşte sorular ve cevapları:

BİRLİKLER ÜYELERİNDEN NE KADAR AİDAT ALIYOR?

Soru 1) Birliğinizin yıllık üye aidatı adı altında bir geliri var mıdır? Varsa ne kadardır? Ve neye göre tespit edilmektedir?

Cevap: Aidat hususunda Merkez Birlikleri ile buna bağlı birliklerin durumu farklıdır. Alt birliklerin ki 5200 yasaya göre Genel Kurul'da tespit edilir. Yasaya göre Genel Kurul bunu asgari ücretin % 10'undan az, % 50'sinden fazla belirleyemez. Merkez Birliği ise yine yasaya göre her birliğin aidat tutarının en fazla % 10'nu alır.

2500 TL ÜYE GİRİŞ AİDATI ALINIYOR MU?

Soru 2) 2.500 TL gibi bir tutarda üye giriş aidatı aldığınız herhangi bir üyeniz oldu mu?

Cevap: Merkez Birliği olarak, üyelerden değil, Merkez Birliği'ne üye olacak alt birliklerden belirtilen miktarda giriş aidatı alınır. Giriş aidatın alındığı yıl yıllık aidat alınmaz. Giriş aidatı Genel Kurullarda belirlenir.

Soru 3) Mevzuatta Birliğinizin pazarlamasına destek olduğu ürünlerden % kaç oranında kesinti hakkı bulunmaktadır?

Cevap: Bu husus da 5200 sayılı yasada belirtilmiş olup, birliğin gelirleri başlıklı madde aşağıdaki gibidir;

Birliğin gelirleri:

MADDE 11. Birliğin gelirleri şunlardır:

a) Üyelik aidatları.

b) Üyelere sağlanan danışmanlık hizmetleri karşılığında alınan ücretler.

c) Yurt içi ve yurt dışından sağlanan bağış, fon ve yardımlar.

d) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler.

e) Reklam, tanıtım ve yayın gelirleri.

f) Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedeli üzerinden kesilecek hizmet payı.

g) Diğer gelirler."

Yasanın 7.maddesinde ise Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış bedelinin binde ikisini aşmamak üzere hizmet payı alınacağı belirtilmektedir.

150 LİRA DESTEKTEN NE KADAR KESİNTİ YAPILDI?

Soru 4) Birliğiniz adına, kasaplık erkek sığırlar için üyelerinize 2015 yılı içerisinde devlet tarafından verilen 150 TL'lik destekten ne kadar kesinti yapılmıştır? Yapıldıysa bu kesintinin mahiyeti nedir?

Cevap: Kasaplık değil besilik erkek sığır desteğidir.150 TL desteğin % 2'si gelir vergisi olup, bu birlikçe kesilip defterdarlığa yatırılmak zorundadır. Ayrıca birlikler Tarım İl Müdürlükleri döner sermayesine destekleme müracaat dosyası ücretini üyesi adına yatırdıysa ki çoğu kolaylık olsun diye yapar. Bunu keser. Birliğe aidat borcu, hizmet veya danışmanlık bedeli borcu varsa bunu keser.Girdi sağladıysa bunun bedelini alır. Yani birlik 6 ay 1 yıl önce alması gereken ücretleri destek ödendikten sonra tahsil eder. Böylece üyelere kolaylık sağlanmış olur.

Soru 5) Et ve süt Kurumu ile birliğiniz arasında 2014 ve 2015 yıllarında kasaplık sığır tedarikine dair bir protokol imzalandı mı?

Cevap: Kurum ile sözleşmeli besiciliğin geliştirilmesi ve kurumun ihtiyacının karşılanarak et ithalatına gerek kalmaması için belirtilen “besilik tedarik" protokolleri yapılmıştır.

Soru 6) Basında yer aldığı üzere yıllık 50.000 sığırın birliğiniz tarafından karşılanacağı yönünde bilgilerin yer aldığı protokoller hangi oranda gerçekleştirilmiştir?

Cevap: Belirtilen dönemde üyelerimize ait 100 bin baş hayvan için kurum ile alım sözleşmesi yapılmıştır.

Soru 7) Birliğiniz bu protokolde üyelerinizin yönlendirilmesi dışında birliğinizin ne tür bir katkısı bulunmaktadır?

Cevap: Kurumun daha önce ya da birlik üyesi olamayanlardan teminat olarak istediği banka teminat mektubu, noterden garanti belgesi veya hayvan başına belirlenen belli bir miktar nakit yatırma yerine, birliklerimizce üye için kefalet senedi verilmesi sağlanmıştır. Böylece zaman ve diğer belgeler için ödenen kaynakların tasarrufu sağlanmıştır. Özellikle küçük ve orta ölçekli üyeler oraya buraya koşturmaktan kurtulmuş, birliğine giderek Kurum ile sözleşme yapacak hazır hale gelmeye başlamıştır.

Soru 8) Bu protokol kapsamında ESK ya karşı taahhütlerini yerine getirmeyerek borçlu duruma düşen üyelerinizin adına kefaleten herhangi bir ödemeniz oldu mu ?

Cevap: Henüz böyle bir durum yaşanmamıştır. Âmâ birlik kefil olduğuna göre üye taahhüdünü yerine getirmezse ve kendisinden yasal yollarla tahsil edilemezse ödeyecektir.

Soru 9) Birlik olarak bu kesimlerden pazarlama payı alındı mı? Alındıysa hangi oranda alınmıştır?

Cevap: Alınmamıştır.

Soru 10) Et ve Süt Kurumunun birliğiniz aracılığı sözleşme yapmış olan üyelerinize her kg. karkas et için verdiği 30 krş'luk prim verilmiş olup bu primin ne kadarı bölgesel birliklerinize ve ne kadarı merkez birliğinize aktarılmıştır?

Cevap: Kurumun sözleşme yapan üyelerimize Ekstra 30 krş/kg ödemesi Merkez Birliğince yapılan görüşmeler, Kurumun örgütlenmeye verdiği önem, üreticiden yana tavır koyması ve imzalanan protokollerle sağlanmıştır. Gönüllülük esasına göre; Merkez Birliğinin güçlenmesini, hakkını savunmasını, temsil etmesini isteyen üyeler muvaffakatname imzalayarak bunun cüzi miktarını Merkez Birliği'ne bağışlamaktadır. Çünkü bilmektedirler ki ekstra 30 Krş/kg almaları önemli gayretlerle sağlamıştır.

BİRLİKLER DESTEKLERİN NE ŞEKİLDE ÖDENDİĞİ İLE İLGİLENMEZLER

Soru 11) Bakanlığın besi sığırı desteğini doğrudan çiftçiye ödemesi halinde bu durum birliğinizi ve çiftçileri nasıl etkiler?

Cevap: 5200 sayılı yasanın eksiklik ve aksaklıklarının giderilmesi ile birlikler desteğin ne şekilde ödendiği ile ilgilenmezler. Biz destek dağıtan kuruluşlar değiliz. Destekler verilmeye başlandığında ilgili kayıt sisteminin yazılımı Merkez Birliğimizce yaptırılmıştır. Yıllarca birlikler ve tarım il ve ilçe müdürlükleri bunu kullanmıştır. Destek için duyuruların üreticilere yapılması, dosya kabulü, eksikliklerin tamamlanması, verilerin sisteme girişi, icmal alınması, icmallerin askıda iken üreticinin bilgilendirilmesi, icmallerin ilçe müdürlüklerine teslimi birliklerce yapılmaktadır. Böylece il ve ilçe müdürlüklerinin üzerinden önemli bir yük alınarak asli görevlerini yapabilmelerine imkân sağlanmıştır.

BUNLAR YAPILIRSA MESELE ORTADAN KALKAR

Yasada gerekli değişikliklerin yapılması ile birlikler gelişmiş ülkelerde olduğu gibi pazarlama ve planlamada etkin rol alırlar, hayvan hastalıkları ile mücadelede görev verilir, hayvan nakilleri ve hayvan pazarlarında söz sahibi olurlar ise mesele ortadan kalkar.

İlave olarak şunları belirtmekte fayda görülmektedir;

BİRLİKLER BAKANLIK DENETİMİNDE

Her şey yasal çerçevede gelişmektedir. Ayrıca birlikler Bakanlık denetimindedir. Her yıl Mali Genel Kurullar yapar ve her sene Yeminli Mali Müşavirlerce denetlenirler. Bunu da ayrıca belirtmek gerekmektedir.

Özellikle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ve Bakan Sayın Faruk ÇELİK'in son günlerde kırmızı et ve süt konularında ortaya koyduğu tavan fiyat uygulaması, sözleşmeli üretim ve sütün süttozuna çevrilerek ESK'ca alınması politikalarının uygulanmasında Birlikler başrol oynamışlardır. Kırmızı Et Birlikleri tavan fiyat konusunda üreticilerini organize etmişler, sözleşmeliye yönlendirmişler. Sütle ilgili olanlar ise üyelerinin sütlerini toplayarak süt tozuna dönüştürmede görev almışlardır. İmkân tanındığı ve görev verildiğinde birlikler neler yapabileceklerini bu örneklerle göstermişlerdir.

YORUM EKLE
YORUMLAR
Çiftçi mi? Birlik mi?
Çiftçi mi? Birlik mi? - 6 yıl Önce

Bakanlık doğrudan çiftçi ve yetiştiriciye destek olmalıdır. Arada odalar, birlikler çiftçi ve yetiştiriciye hizmet etmek yerine kendilerine saltanat kurmakla meşguller. Birliklerin önüne bir gidin arabalara, makam odalarına bakın eş dost çalıştırmalrını görün konakladıkları otelleri gezin... Bu düzen değişmeli çiftçinin sırtında yeterince yük var bu oda ve birliklerde yük olmaya devam etmemelki sayın bakanımızdan bu konuda da ciddi adımlar atmasını bekliyoruz.özellikle mehdi döneminde altın çağını yaşayan bu birliklerle ilgili haber ve duyarlılığınız için tarımdanhabere tesekkür ediyorum

YA İL MÜDÜRLÜKLERİ
YA İL MÜDÜRLÜKLERİ - 6 yıl Önce

Çiftçi anca birlik şikayet etmeyi biliyor.O da çiftçi ise.Birlik yönetimi ile husumeti olan da, bir kaç adamın tuttukları da, çiftçi olmayan da birliklere atıyor.
Peki niye biz il müdürlükleri döner sermayesine tonlarca para ödüyoruz, borsaya para ödüyoruz, odalara ödüyoruz demiyorlar.Acaba niye???Bunlar çiftçinin sırtında yük değil mi?
Bir de Sayın Mehdi Eker hangi hükümetlerin Bakanıydı? İktidar değişti de bizim mi haberimiz yok.....

banner151

banner251