Özel tohumluk kontrolör eğitimi duyurusu!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, Tohumculuk Kanunu'na dayanılarak hazırlanan Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği'nin 7. maddesi kapsamında Türkiye Tohumcular Birliğine verilen yetkiye dayanılarak 6-11 Temmuz 2015 tarihleri arasında Ankara'da, özel tohumluk kontrolör eğitimi düzenlenecek.

banner255
Özel tohumluk kontrolör eğitimi duyurusu!
banner200

Yapılan duyuruda şunlar kaydedildi;

TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ ÖZEL TOHUMLUK KONTROLÖRÜ EĞİTİMİ

UYGULAMA ESASLARI

KURSA KATILIM ŞARTLARI :

1) Özel tohumluk kontrolörü olabilmek için eğitime katılacak adayların, tohumluk sertifikasyonuna ilişkin kontrol ve numune alma ile ilgili konularda yetkilendirilen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çalışanı ile tohumculuk faaliyeti yapan firma sahibi veya çalışanı olmamasıgerekmektedir.

2) Ziraat Fakültelerinin Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri ve Bitki Koruma bölümlerinin birinden mezun olmuş olmaları, yukarıda sayılan bölümlerden mezun olmayan Ziraat Mühendisleri için tohumluk sertifikasyonu konusunda Bakanlık ve taşra kuruluşlarında en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelendirmesi gerekmektedir.

3) Sağlık yönünden; Her türlü arazi şartlarında çalışabilmeleri gerekmektedir.

4) En az B sınıfı ehliyet sahibi olmaları gerekmektedir.

5) Aşağıda belirtilen illerden birinde ikamet ediyor olması gerekmektedir.

Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Edirne, Eskişehir, Diyarbakır, İzmir, Kayseri, Konya , Kırklareli, Tekirdağ, Sivas, Şanlıurfa, Yozgat, Balıkesir, Manisa

ÖZEL TOHUMLUK KONTROLÖRÜ OLABİLMEK İÇİN;

Adayların, iflas veya konkordato ilan etmemiş olmaları; taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut basit ve nitelikli zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş bulunmaları gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Başvurular //turktob.org..tr web adresi üzerindeki (aşağıdaki) formun online olarak doldurulması ile gerçekleştirilecektir. Söz konusu adreste yer alan online müracaat dışında başvurular dikkate alınmayacaktır (örneğin: fax, posta vb.).

Son Başvuru Tarihi: 29 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18.00'dir.

Başvuruları kabul edilenlere, yapması gereken işlemler ve tedarik etmesi gereken belgelerle ilgili bilgileri içeren bir e-posta gönderilecek olup adayların e-posta adreslerini mutlaka doğru bir şekilde müracaat formuna yazmaları gerekmektedir. Başvuruları kabul edilmeyenlere daha sonra e-posta yolu ile cevap verilecektir.

KONTROLÖR KARTI ALMA ŞARTLARI:

Tohumluk kontrolör kartı almak için hem teorik hem de uygulamalı eğitim programlarına katılmak şarttır. Eğitimin sonunda yazılı bir sınav yapılacak olup geçme notu 100 üzerinden 70' tir. Başarılı olanlar, Tohumluk Kontrolörü olmaya hak kazanacaklardır ve kontrolör kartı alacaklardır..

EĞİTİM YERİ VE ADRESİ;

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTEM)

Gayret Mah. Fatih Sultan Mehmet Blv. No: 36 Yenimahalle / ANKARA

Tel: +90 (312) 3156104

EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİLER

1) Özel tohumluk kontrolör eğitimi 06 – 11 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacak olup, eğitimde bir gün arazi çalışmasına ayrılmıştır ve buna katılmak zorunludur. Eğitim sonunda sınav yapılacaktır.Eğitim katılım ücreti 500 TL dir.

2) Eğitim tesisinde konaklamak ve yemek için yer ayarlanacak olup, konaklama ve yemek (iftar ve sahur) ücrete dahildir.

İLETİŞİM;

Türkiye Tohumcular Birliği

Lizbon Cd. 1309 Sk. A. Öveçler, Çankaya, ANKARA

Telefon : 0 (312) 472 81 72-73

Faks : 0 (312) 472 81 93


Kaynak: turktob.org.tr

YORUM EKLE
banner151

banner251