Çankırılı üreticilere ‘tohum’ desteği!

Çankırı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, merkez ve ilçelerde bulunan üreticilere, 45 bin kilogram Korunga ve 1000 kilogram da Yonca tohumu dağıttı.

banner255
Çankırılı üreticilere ‘tohum’ desteği!
banner200

Çankırı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, "Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında, yetiştiricilere 45 bin kilogram Korunga ve 1000 kilogram da Yonca tohumu dağıtıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar ifadeler aktarıldı:

“İlimizde toplam 127 bin 452 adet büyükbaş ve 114 bin 78 adet küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kaba yemler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde vazgeçilmez öneme sahiptirler. Gerek ekonomik yem kaynakları olmaları gerekse hayvanların sindirim fizyolojisi ve verimleri bakımından önemli işlevlere sahip olmalarından dolayı büyük önem taşımaktadırlar.

10 İlçeye Tohum Desteği Verildi

İlimiz merkez ve 10 ilçesinde hayvancılık yapan üreticilerimize kendi kaba yem ihtiyaçlarını kendileri karşılamaları amacıyla bu proje kapsamında Bakanlığımız ve Çankırı İl Özel İdaresi destekli; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden temin edilen toplam 45 bin kilogram korunga ve 1000 kilogram yonca tohumu dağıtımı yapılmıştır. Dağıtılan yem bitkileri tohumlarının yaklaşık 4 bin 900 dekar alanda ekilişleri gerçekleştirilmiştir.

Yem Bitkileri Tohum Desteği Devam Edecek

Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi, ilimizde 2011 yılında başlamış olup 2018 yılına kadar devam edecektir. Bu proje kapsamında da ilimiz ve ilçelerinde 2017 yılına kadar toplam 13 köyde 414 bin 852 TL bütçeli yem bitkileri tohumu dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 4 köyde 266 bin 800 TL bütçeli yem bitkileri tohumu dağıtımı projesi ise devam etmektedir. Hayvan beslemede toplam maliyet içerisinde yem giderleri yüzde 70 gibi yüksek bir paya sahiptir. Buda kaliteli kaba yemlerin önemini daha da artırmaktadır. Kaliteli kaba yem kaynakları deyince ilk planda çayır ve meralar, yem bitkileri ve silaj yemler akla gelmektedir. Bu kaynaklardan doğal çayır ve meralarımız, uzun yılardır devam eden erken ve aşırı otlatmalar nedeni ile verim güçlerini kaybetmişlerdir. Kaliteli kaba yemin üretiminin diğer kaynağı tarla arazisi içerisinde yem bitkileri tarımı ise ilimizde yetersiz düzeydedir. Hayvancılık işletmelerinde temel prensip kaba yem üretiminin işletme arazilerinde üretilmesidir. Kaba yemin dışarıdan satın alınması besleme maliyetlerini yükselteceğinden işletmenin zarar etmesine neden olacaktır.

Kaba Yem Artırılmalı

Bu nedenle kaba yem üretiminin arttırılması amacıyla; Hayvancılık işletmelerinin yeşil ve kuru ot ile silajı, işletmede tarla tarımı içerisinde yetiştirmesi amacıyla gerekli teknik bilgi ve donanım desteğinin verilmesi gerekmektedir. Sağmal hayvan işletmelerinin kar etmesi ve kaliteli süt üretimi için tek yolun kaliteli kaba yem ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması ve bu amaçla besleme maliyetlerini azaltacak teknolojik alet ve makinalarının kullanımı desteklenmelidir. Sürdürülebilir verimlilik açısından, yem bitkilerinin ekim nöbeti içerisinde yer alması titizlikle sağlanmalıdır. Tarlanın tüm bir ekim mevsimi veya bir kaç yıl süreyle tamamen yem bitkilerine ayrılması anlamına gelen 'ana ürün' olarak yem bitkileri tarımı yapılması teşvik edilmelidir. Yem bitkisi üretiminde sertifikalı tohum kullanımındaki teşviklere titizlikle devam edilmelidir. Tohumluk kullanımında son bilgi ve teknolojilerle yem bitkisi ekimi yapılacak olan bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun kısa sürelerde biçilmeye gelen buğdaygil, baklagil yem bitkileri ve bunların karmalarından oluşan özellikle süt hayvanını beslemek amacıyla ıslah edilmiş tohum çeşitleri konusunda yetiştiricileri bilgilendirmek amacıyla yapılacak faaliyetler desteklenmelidir."

Kaynak: Çankırı Tarım İl Müdürlüğü

YORUM EKLE
banner151

banner251