Pirinç Değirmencileri Derneği (PDD), üyelerinin çıkarlarını korumak için lobi faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürüyor.


" />

Üyeleri için lobi faaliyeti yapıyor

Pirinç Değirmencileri Derneği (PDD), üyelerinin çıkarlarını korumak için lobi faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürüyor.


Üyeleri için lobi faaliyeti yapıyor
banner200
banner217

Türkiye’de ki pirinç üreticilerini bir bütün olarak geliştirmek ve sektördeki üretici firmaları dünya pazarının önde gelen tedarikçileri arasına sokmak için ortamlar ve koşullar oluşturmaya çalışan Pirinç Değirmencileri Derneği (PDD), çalışmalarına devam ediyor.


Sektörü bir bütün olarak geliştirmek ve tüketicinin korunmasına yardımcı olmak için yola çıkan PDD'nin amaçları da şu şekilde belirlendi.

"Üyeler arasında iletişim sağlayarak, sektörde oluşan teknik ve ekonomik gelişmelerden tüm dernek üyelerinin bilgilendirilmesini sağlar. İlgili diğer kuruluşlarla koordinasyonu ve iletişimi sağlar. Dernek üyelerinin mensubu bulundukları kuruluşların ticari ve ekonomik gereksinmeleri konusunda inceleme, araştırma ve benzeri çalışmalar yapar ya da yaptırır ve bilgilendirir. Dernek üyelerinin mensubu bulunduğu kuruluşların tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla, yurtiçi ve yurt dışı kuruluşlarla, kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre izin alınmak koşuluyla, işbirliği ve haberleşme içinde bulunarak, sektörün gelişmesine yardımcı olur. Dernek amaçları ile ilgili kanun, kararname, tüzük, tebliğ, plan ve program konularında, Dernek görüş ve dileklerini ilgililere duyurur.

PDD'nin başta TGDF-Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu çatısı altında olmak üzere, diğer birçok sivil toplum örgütleriyle lobi faaliyetlerini etkin biçimde sürdürdüğü kaydedildi.


YORUM EKLE
banner151

banner251