" />

TİGEM’den genç çiftçi projesinde önemli açıklama!

Genç çiftçi projesi kapsamında 30 bin lira hibe karşılığında çiftçiye dağıtılan hayvanlarla ilgili olarak TİGEM'den önemli açıklama. Tedarikçi firmalardan Morkoç firmasının seçim heyetlerine yönelik yaptığı açıklamanın kamuoyunda yanlış algıya sebebiyet verecek nitelikte olduğuna dikkat çeken TİGEM, firmayı uyararak, “Bu hususta açıklamayı yapan tarafların kamuoyuna yanlış bilgi vermekten kaçınmaları önemle arz olunur" dedi.

TİGEM’den genç çiftçi projesinde önemli açıklama!
banner200
Çiftçiye dağıtılan hayvanların şartnameye uygun olmadığı yönündeki iddialar üzerine hayvanları tedarik eden firmaların başında gelen Morkoç firması, seçim heyetinden dolayı topu TİGEM'e atmıştı. Ancak TİGEM, Morkoç firmasının açıklamasını yalanlayarak, yurt içinden temin edilen hayvanların seçiminde TİGEM personelinin yer almadığını belirtti.

MADDİ HATA MI YOKSA MAKSATLI MI VERİLDİ?


Seçim heyetlerinin belirlenmesi ve takibinin Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün uhdesinde olmasına rağmen Morkoç firmasının açıklamasında TİGEM'in adres gösterilmesi kafaları karıştırdı. Sözleşmenin bütün içeriğinin ilgili firma tarafından bilinmesine rağmen böyle bir maddi hatanın yapılması dikkat çekti. Bilindiği üzere Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde genç çiftçi projesinin koordinatörlüğünü yapan bazı kişilerin firmaların adamı gibi davranarak, şartnameye uygun olmayan hayvanları bir şekilde çiftçiye kabullendirdikleri iddiaları gündeme gelmişti.


Genç çiftçi projesi kapsamında şartnameye uygun hayvanların dağıtılmadığı yönündeki iddialar üzerine yaptığımız habere (Haber için tıklayın...) Morkoç firması noter kanalıyla bir açıklama göndermişti. Açıklamada, şirket tarafından temin edilen hayvanların TİGEM tarafından görevlendirilen seçim heyeti tarafından teknik şartname esaslarında tutanak tutularak seçildiği belirtilerek, “Bu seçimlerde müvekkil şirketin hayvanları göstermekten başka bir yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır" denilmişti. (Açıklama için tıklayın...)

Morkoç firmasının yaptığı açıklama üzerine Tarımdan Haber'e 'Düzeltme ve Cevap' gönderen TİGEM, söz konusu firmanın seçim heyetiyle ilgili olarak yaptığı açıklamaların kamuoyunda yanlış algıya sebebiyet verecek nitelikte olduğunu belirterek, konunun düzeltilmesini istedi.

TİGEM ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü arasında yapılan sözleşme gereğince seçim heyetlerinin ilgili İl/İlçe müdürlükleri tarafından belirlendiğine dikkat çeken TİGEM, “Bu seçim heyetlerinde (manda ve keçi seçimleri hariç olmak üzere) Genel Müdürlüğümüz personeli yer almamaktadır" dedi.

TİGEM TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE

Sitenizde 30/10/2018 tarihinde yayınlanan 'Genç çiftçide tedarikçi firmadan açıklama geldi: Biz sadece gösteriyoruz!' başlıklı haberde Genç Çiftçi Projesi kapsamında hayvan tedariki yapan 'Morkoç' isimli firmanın tarafınıza gönderdiği söylenen açıklamaya yer verilmiştir.

Firmanın açıklamasında yer alan “Müvekkil şirketin kendisinde bulunan ve temin ettiği hayvanlar, TİGEM'in görevlendirdiği seçim heyeti (bir veteriner ve bir zooteknist) tarafından teknik şartname esaslarında tutanak tutularak seçilmektedir. Bu seçimde de müvekkil şirketin hayvanları göstermekten başka bir yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır" ifadesi kamuoyunda yanlış algıya sebebiyet verecek nitelikte olduğundan düzeltilmesi gereği hasıl olmuştur.

SEÇİM HEYETİNDE GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ PERSONELİ YER ALMIYOR

30/10/2018 tarihli haberde yer alan açıklamada, proje kapsamındaki hayvan seçimlerini gerçekleştiren heyetin Genel Müdürlüğümüzce görevlendirildiği ileri sürülmüştür. Halbuki Genel Müdürlüğümüz ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü arasında 28/03/2018 tarihinde imzalanan protokolün ilgili hükümlerinde, yurtiçinden temin edilecek (manda ve keçi hariç olmak üzere) hayvanların seçiminin, TİGEM'in ilgili il/ilçe Müdürlüğünden talebi üzerine söz konusu İl/İlçe Müdürlüğü personelince (Veteriner Hekim / Zooteknist) gerçekleştirileceği açıkça ifade edilmiştir. Genel Müdürlüğümüz protokol hükümleri doğrultusunda, seçim heyetinin görevlendirilmesini, ilgili İl/İlçe müdürlüğünden talep etmekte ve buna göre seçim heyetinin görevlendirilmeleri de ilgili İl/İlçe Müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir. Bu seçim heyetlerinde (manda ve keçi seçimleri hariç olmak üzere) Genel Müdürlüğümüz personeli yer almamaktadır.

Üretici firmaların yükümlülükleri, Genel Müdürlüğümüz ile imzalanan sözleşme ve teknik şartnameler ile belirlenmiştir. Şartnamede belirlenen teknik şartlara haiz hayvanların, sözleşmede belirlenen süre içerisinde teslim edilmesi, üretici firmaların yükümlülükleri arasında yer almaktadır. Üretici firmaların teslim etmekle yükümlü olduğu hayvanların teknik şartnamede belirlenen kriterleri taşıyıp taşımadığı da seçim heyeti tarafından gözetilmesi gereken bir husustur. Teknik şartnameye aykırılık tespit edilmesi ve bu durumun bir tutanakla Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi halinde sözleşme hükümleri kapsamında gerekli müeyyideler de uygulanmaktadır.

Bu sebeple Genç Çiftçi projesi kapsamında yurt içinden temin edilen hayvanların seçiminin Genel Müdürlüğümüzce yapılmadığını açıklama zarureti doğmuş olup bu hususta açıklamayı yapan tarafların kamuoyuna yanlış bilgi vermekten kaçınmalarını önemle arz olunur."

TARIMDANHABER

banner207
YORUM EKLE

banner251