Tarla Bitkilerinde çalışanların skala talebi

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünde çalışan işçiler, diğer işyerlerinde uygulanan ücret politikasının kendi işyerlerinde de uygulanmasını isteyerek, ücret skalasında birlik tesis edilmesini talep ettiler.

Tarla Bitkilerinde çalışanların skala talebi
banner200

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan'ı ziyaret eden çalışanlar, taleplerini ilettiler. Çalışanların taleplerinin haklı ve yerinde talepler olduğuna dikkat çeken Aslan, yetkiyi almaları halinde Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsünde çalışan işçilerin taleplerini gerek toplu iş sözleşmesi görüşmesi sürecinde gerekse TÜHİS nezdinde gündeme getireceklerini kaydetti.

Çalışanların Aslan'a ilettikleri talepleri ise şöyle:

1-Anayasanın eşitlik ilkesi ve 4857 sayılı İş kanunun işçinin korunması ilkesi gereğince Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında uygulanan tarım hizmetleri işçileri skalasındaki kadro unvanlarına göre yevmiyelerinin, köy hizmetlerinin, köy hizmetleri skalasındaki kadro-unvanlarına ve çalışma yılı esas alınarak, düşük yevmiyelerin, işçinin lehine yükseltilip yevmiye düzenlemesi yapılıp bir ücret skalası üzerinden işlem yapılmasını ve skalada birlik tesis edilmesi.

2- Her yıl yapılan kademe ilerlemelerinde TİGEM'lerde olduğu gibi 2 (iki) TL. ninGıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında çalışan işçilere de uygulanmasını

3- Ağır Hizmet Tehlike sorumluluk priminin, "izinli" olunan günlerde de TİGEM'lerde olduğu gibi düzenlenmesi,

4- Servis ücretinin, "Gün/Ay (Biniş Adedi)" esasına göre ve araçlara okuyucu-kioks montajlanarak düzenlenmesi,

5- Yemek ücretinin "Gün/Ay (Yenilen Gün Kadar)" esasına göre ve insan onuruna yakışır şekilde düzenlenmesi,

6-Mevsimlik, geçici çalışan emekçilerimizin yeni düzenlemeyle 5 ay 29 gün olan çalışma süreleri 9 ay 29 güne çıkmıştır.Arzu ettiğimiz mevsimlik çalışan emekçilerimizin kadroya geçmesidir. Bu konuda mücadelemiz devam edecektir.

7-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda mevsimlik işçi olarak çalışmakta iken, Şubat 2001 tarihinde daimi işçi kadrosuna geçip, 2013 yılında Mevsimlik işçi olarak çalıştıkları sürelerin intibaklara sayılması ve son 5 (beş) yılın farkının talep edildiği davaları nedeni ile Toplu İş Sözleşmesinin Geçici 4. Maddesi ile intibakları yapılmayan ve alacakları reddedilen işçilerin 01.03.2019 tarihinde başlayacak olan 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde ek madde ile bir defalığına İntibaklarının yapılmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep edeceğini,

8- 6111 sayılı Kanun ile Belediyelerden, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımıza nakil gelen işçilerimizin nakil öncesi işyerlerindeki Mali ve Sosyal hakların Mülga Köy Hizmetleri Ek Madde-1 ve Ek Madde-2 de olduğu gibi şahıslarına münhasır korunması ile ilgili düzenleme yapılması hususunu talep edeceğini,

9- VASIF ZAMMI: Çalışan İşyerlerinde, makam, sekreterlik, büro personeli, insan kaynakları ve muhasebe vb. masa başı temsil kabiliyeti gerektiren işlerde çalışan işçilere, eğitim durumlarına göre, Üniversite (Lisans), Yüksekokul (Ön Lisans) ve Ortaöğretim (Lise) mezunu işçilere, İŞ VERİMLİĞİ ve SORUMLULUĞU nedeniyle, belirlenecek oranlarda seyyanen vasıf zammı artışı hususunu Toplu İş Sözleşmesi sürecinde talep edeceğini dile getirdi.

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
YORUMLAR
Önceki yoruma cevap
Önceki yoruma cevap - 4 yıl Önce

Köy Hizmetleri (Mulga) personelinin aldıkları maaşı çok yüksek ve haksız ödeme olarak yorumlamışsın. Köy Hizmetlerinden bahsetmeden önce ağzını iyice yıka, çalkala, fırçala öyle konuş. Köy Hizmetleri personeli 50 derece güneşin altında 80 derecelik asfaltı dökerken bu maaşı sonuna dek hakediyor, senin gibi klimalı odada oturup klavye delikanlılığı yapmıyor. Asıl sen aldığın maaşı hakedip haketmediğini bir sorgula.

Köy hizmetlerinde de var
Köy hizmetlerinde de var - 4 yıl Önce

Bilen de konuşuyor bilmeyen de.Köy hizmetlerinin toplu sözleşmesinde de iki skala var.2005'ten önce işe girenler yüksek olan 1'nci skaladan 2005 sonrası işe girişliler 2'nci skaladan maaş almaktalar.Aynı işyerinde ve aynı işi yapıyorlar ama 1'nci skaladakiler ortalama %50-60 daha fazla maaş alıyorlar.Bı durum 2005 t.i.s. ile geldi ve 13 yıldır aynen devam etmekte.Tühis kabul etmediği için düzeltilmedi.Zaten 1'nci skala işçiler geçmişte yapılan fahiş zamlarla bu duruma getirilmiş ve aldıkları maaş Türkiye standartlarına göre çok yüksek ve haksız bir ödemedir.Kimse kimseyi kandırmasın.Herkes hakkına razı olsun.Bugün 10 yıllık memur 2900-3000 TL maaş alırken İl tarımdaki bir işçi ikramiyeler dahil aylık 4000-4200 TL civarı maaş alıyor.

banner251