Çalışma Gruplarında Sorunlar ve Çözüm Öneri Tartışıldı

OGM Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'nda açılış konuşmalarının ardından dört çalışma grubu oluşturularak sorunların tespiti ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Çalışma Gruplarında Sorunlar ve Çözüm Öneri Tartışıldı
banner200

OGM Çalışanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı'nda açılış konuşmalarının ardından dört çalışma grubu oluşturularak sorunların tespiti ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

İdareciler Çalışma Grubu; Toç Bir-Sen Genel Başkan Vekili Sabri Kızılkaya, OGM Personel Daire Başkanı Hayri Ünal başkanlığında gerçekleştirildi. Grupta; Rotasyon Uygulamaları Sorunu / Yangın Fazla Mesai Ücretleri Dağılımı / Fiili Hizmet Zammı / Özlük Hakları Sorunu / 5510 sayılı Yasa Gereği Aşırı / Sorumluluklar / Aşırı İş Yükü / Adli Görevden Doğan Sorunlar / İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'ndan Doğan Riskler ve Sorunlar / Gündem Dışı Görüşülecek Sorunlar görüşüldü.

Genel İdari Hizmetler Çalışanları Çalışma Grubu; Toç Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öztürk, OGM İMİ Daire Başkanı Ersin Turan başkanlığında gerçekleştirildi. Grupta konuşulan konular şöyleydi: Rotasyon Uygulamaları Sorunu / Yangın Fazla Mesai Ücretleri Dağılımı Sorunu / Personel Yetersizliği Sorunu / Özlük Hakları Sorunu / Fiili Hizmet Zammı / Görevde Yükselme Sorunu / Statü Sorunu / Gündem Dışı Görüşülecek Sorunlar

Orman Muhafaza Memurları Çalışma Grubu; Toç Bir-Sen Genel Başkan Yardımcıları Nail Süngü ve Fatih Doğan, OGM Genel Müdür Yardımcısı ali Şahin, OGM Daire Başkanı Polat Pamuk, Ogm Genel Müdür Danışmanı Mustafa Akkız başkanlığında gerçekleştirildi. Grupta; Rotasyon Uygulamaları Sorunu / Yangın Fazla Mesai Ücretleri Dağılımı Sorunu / Mesai Saatlerinin Belirlenmesi 7/24 Çalışma Sorunu / Ormanların Teslim-Tesellüm Edilmesi ve Usulsüz Kesimlerde Zimmet Çıkartılması / Terfi Edememe / Görevde Yükselme Sorunu / Özlük Hakları Sorunu / Kılık-Kıyafet, Şahsi Silahlar İçin Kamu Ruhsatından Harç Alınması / Fiili Hizmet Zammı / İkamet Mecburiyeti / Çalışma Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik / Görev Tanımlarının Yapılması / Gündem Dışı Görüşülecek Sorunlar görüşüldü.

Teknik Elemanlar Çalışma Grubu'nda; Toç Bir-Sen Genel Başkan Yardımcıları İbrahim Ethem Gürsoy ve Şahin Değirmen, Genel Müdür Danışmanı Ahmet Aydın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündem konuları ise şöyleydi: Rotasyon Uygulamaları Sorunu / Yangın Fazla Mesai Ücretleri Dağılımı Sorunu / Fiili Hizmet Zammı / Adli, İdari, Teknik Görevlerden Doğan Aşırı İş Yükü / Mesai Saatlerinin Belirlenmesi 7/24 Çalışma Sorunu/ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'ndan Doğan Riskler ve Sorunlar / Usulsüz Kesimlerde Zimmetle Karşı Karşıya Kalınması / Görev Tanımlarının Yeniden Belirlenmesi / Özlük Hakları Sorunu / Gündem Dışı Görüşülecek Sorunlar

YORUM EKLE

banner251