Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı yapıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Bulgaristan Gıda ve Tarım Bakanlığı arasında Tarım Yürütme Komitesi 11. Dönem Toplantısı, Ankara'da yapıldı.

Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı yapıldı
banner200
banner217

Tarım Bakanlığını temsilen Müsteşar Vekili Nihat Pakdil ile Bulgaristan Gıda ve Tarım Bakan Yardımcısı Tzvetan Dimitrov heyet toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda konuşan Müsteşar Vekili Nihat Pakdil, Bulgar heyetinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Balkanların, Türkiye için, coğrafi, siyasi ve ekonomik açıdan olduğu kadar, tarihi, kültürel ve insani bağlar bakımından da öncelik taşıdığını ifade eden Pakdil, Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerinin her alanda gelişen, bölgesel işbirliği süreçlerinde aktif rol oynayan ve benzer dış politika yönelimlerine sahip olan iki komşu ve müttefik ülkeler olduğunu vurguladı.

İki ülkenin genel ticaret hacminin, 2014 yılında 4,8 milyar dolar dolayında olduğunu ancak gelinen noktanın istenen düzeye ulaşmadığını dile getiren Pakdil, "İkili tarımsal ticaret hacmimiz ise geçen yıl 453 milyon dolarlık bir rakama ulaştı. Bu ve bunun gibi yapılacak ortak faaliyetlerle tarımsal ticaretimiz ve işbirliğimizin daha da artacağı kanaatindeyim" dedi.

Bulgaristan Bakan Yardımcısı Tzvetan Dimitrov da bir önceki Tarım Yürütme Komitesi Toplantısının 2003 yılında gerçekleştiğini belirterek, iki ülke ilişkelirinin daha da kuvvetlenmesi temennisinde bulundu. Son 10 yıllık süre içerisinde Bulgaristan'ın Avrupa Birliğine üye olduğunu, ekonomik anlamda ve mevzuatlarında birçok değişiklikler olduğunu vurgulayan konuk Bakan Yardımcısı Dimitrov, "Avrupa Birliği'nin sınırı olan Türkiye ile ticaretimiz bu bağlamda çok önemlidir. Avrupa Birliği'nin Karadeniz bölgesine ilişkin politikalarında Türkiye ile birlikte hareket etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

İKİ ÜLKE ARASINDA TARIMSAL İŞBİRLİĞİ ALANLARI BELİRLENDİ

Toplantıda bitkisel üretim ve bitki sağlığı, hayvan yetiştiriciliği ve hayvan sağlığı, kırsal kalkınma ile diğer konu başlıkları görüşülerek, bu alanlarda iki ülke arasında yeni işbirliği alanları belirlendi.

Bu çerçevede, bitkisel üretim ve bitki sağlığı konularında teknik ve bilimsel işbirliğinin artırılması ve tohumculuk sektöründe ticareti daha fazla artırmak amacıyla özel sektör-kamu ortaklı proje geliştirme kararı alındı. Ayrıca, üretici örgütleri arasında işbirliği yapılması ve bitki genetik kaynaklarının korunması konularında araştırma kuruluşları arasında bilimsel ve teknik işbirliği yapılması konularında mutabık kalındı.

Hayvancılık yetiştiriciliği ve hayvan sağlığı alanında ise büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve arı yetiştiriciliği konularında bilgi ve tecrübe değişimi, veterinerlik ve gıda güvenilirliği alanlarında ikili işbirliğini geliştirmek amacıyla ortak faaliyetlerde bulunulması, canlı hayvan ve et ticaretini artırıcı ticaret fırsatlarının araştırılması ve hayvan sağlığına ilişkin konularda işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

Diğer taraftan, kırsal kalkınma alanında kırsal kalkınma projelerinin hazırlanması ve uygulanması, arazi ıslahı, modern sulama tekniklerinin kullanımı ve sürdürülebilir toprak yönetimi, tarımsal su kullanımı, tarımsal mekanizasyon ve iklim değişikliği ve tarımsal kuraklık yönetimi konularında işbirliği yapılması kararı alındı.

Ayrıca, balıkçılık alanında faaliyet gösteren üretici örgütleri arasında işbirliği, yeni balık türlerinin yetiştiriciliğe kazandırılması, tarımsal istatistiklerin derlenmesi, analizi ve raporlanması ile tarım sigortası uygulamaları konularında işbirliği yapılması ve bilgi alışverişinde bulunulması mutabakata varılan diğer bir konu oldu. Taraflar son olarak her iki ülkede düzenlenecek uluslararası fuarlara üreticilerin, üretici örgütlerinin ve firmaların katılımının teşvik edilmesine yönelik çalışmaların yapılmasına da karar verdiler.

Toplantının ardından, görüşülen konuların yer aldığı bir toplantı tutanağı, Türkiye-Bulgaristan Tarım Yürütme Komitesi eş başkanları tarafından imzalandı. Bir sonraki Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı ise 2016 yılında Bulgaristan'da yapılacak.

Bulgaristan Heyeti ayrıca Sincan Et Kombinası ile Atatürk Orman Çiftliğindeki tesislere inceleme ziyaretleri gerçekleştirecek.

YORUM EKLE
banner151