Konya tarımsal üretimde yeni projelerle atağa geçiyor

Türkiye'nin en büyük tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Konya, Tohum ve Gen Teknolojisi Vadisi projesi ve Türkiye'nin ikinci büyük sulama projesi olan Konya Ovası Projesi'yle tarım sektöründeki gücünü artırmayı hedefliyor.

banner255
Konya tarımsal üretimde yeni projelerle atağa geçiyor
banner200

Konya, Türkiye'nin tarım ambarı olarak tanımlanan şehirlerinden biri. Konya bu unvanla anılmayı da hak ediyor. Kentte yılda yaklaşık 2,5 milyon tonun üzerinde tahıl üretiliyor. Yıllık yaklaşık 1,8 milyon ton buğday ve 706 bin ton arpa üretimiyle Konya liderliği elinde tutuyor.

5.5 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE TARIMSAL ÜRETİM YAPILIYOR

Konya ayrıca Türkiye'nin şeker pancarı ve kuru fasulye üretiminin yaklaşık yüzde 30'unu, havucun yüzde 66'sını ve ayçiçeği üretiminin yüzde 15'ini yine tek başına karşılıyor. Konya, yaklaşık 19,2 milyon dekarlık tarımsal alanla Türkiye'nin toplam tarımsal alanının yüzde 8'ini oluşturuyor. Ayrıca Konya'da yıllık 5,5 milyar lira değerinde tarımsal üretim yapılıyor.

YÜZDE 63'ÜNDE TARLA BİTKİLERİ ÜRETİLİYOR

Bugün Konya'da tarımsal alanın yaklaşık yüzde 63'ünde şeker pancarı, buğday, yonca, silajlık mısır ve arpa gibi tarla bitkileri üretiliyor. Konya'da son yıllarda yapılan ıslah çalışmaları, sulama yatırımları ve destek politikalarıyla tarımsal verimliliğin arttığı gözlemlenirken, önümüzdeki dönemde tarım sektörünü geliştirmeye yönelik pek çok proje gündemde. Konya'da tarım sektörünün önemli aktörlerinden Konya Ticaret Borsası'nın (KTB) son birkaç yıldır yürüttüğü çalışmalar da kentte tarım sektörüne yatırımın gelişmesine büyük katkı sağlıyor.

KONYA TİCARET BORSASI'NIN YENİ PROJELERİ

Bölgesel tarımsal ticaretin şeffaf ve küresel piyasalara uyumlu hale gelmesi için pek çok çalışma yapan KTB 2013 yılında Borsa Konya Elektronik Platformu'nu açtı. Platform, Nisan 2015 itibarıyla 54 bin ton işlem karşılığı 46 milyon liralık bir işlem hacmine ulaştı. Bu platformu sadece kısa vadeli amaçlara hizmet etmesi için değil, uzun vadede yeni tüccarları küresel ticaretin birer aktörü haline getirmek için oluşturduklarını söyleyen KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik,

TİCARET HACMİ ARTACAK

“Uygulanacak sistemle; ürünler borsalar aracılığıyla daha reel fiyatlarla işlem görecek, tüccar ve sanayicilerimiz talep ettikleri miktar, tür veya kalitedeki ürünleri kolaylıkla, güvenilir biçimde temin edecektir. Ürün senetleri vasıtasıyla olası fiyat farklılıklarından korunacak, riskler azalacak, ticaret hacmi artacaktır" diye konuştu.

LİSANSLI DEPOCULUKLA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİM YAŞANACAK

Ürün Borsacılığı için altyapı çalışmalarını yürüten KTB'nin attığı önemli adımlardan biri de lisanslı depoculuk sistemi oluyor. 2014 yılında 100 bin tonluk depo faaliyete geçirdiklerini söyleyen KTB Yönetim Kurulu Başkanı Çevik, “Lisanslı depoculuktan, ürün borsacılığına giden yolda temel amaçlardan biri buğdayda standart ve kaliteyi oluşturarak dünya tarım politikalarında aktif olarak yer almak. Lisanslı depoculukla önemli bir değişim yaşanacak" ifadesini kullandı.

TOHUM VE GEN TEKNOLOJİSİ VADİSİ KURULUYOR

KTB'nin yürüttüğü önemli bir proje de Tohum ve Gen Teknolojileri Vadisi. Toplamda 12,6 milyon liralık yatırıma mal olacağı tahmin edilen bu merkezde, tohumculuk firmalarının altyapı ihtiyaçlarını karşılanması, üretici ve sanayicinin ihtiyaç duyduğu çeşitlerin geliştirilmesi gibi konuların yanı sıra üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesine ve bölgenin Ar-Ge kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacak.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Tohum ve Gen Teknolojileri Vadisi'nin kurulması çalışmalarında son aşamaya geldiklerini ifade eden Çevik, şu açıklamayı yaptı: “Vadide moleküler, patoloji, kalite ve doku kültürü olmak üzere dört adet laboratuvar, mikro biyoloji, üretim, ıslah ve generasyon atlatma seraları olmak üzere de üç adet sera bulunacak. Çalışmalar başta Selçuk Üniversitesi öğretim görevlileri ve tohum sektörüyle iştigal eden üyelerimiz tarafından yapıldı.

KOP, ÜRETİM AÇIĞINI KAPATACAK

Projeyle tarımsal üretimin temeli olan tohumların bölge şartlarında uygunluğunu, verim ve kalitesini yükselterek tohum ticaretinde ve üretiminde söz sahibi olmayı amaçlıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin ikinci büyük projesi olan Konya Ovası Projesi (KOP) tamamlandığında, ekonomiye 2,57 milyar dolarlık katkı sağlaması bekleniyor. Aynı zamanda 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. KOP, Türkiye'nin üretim açığı verdiği çoğu üründe önemli üretim artışlarına neden olacak.

KONYA TÜRKİYE'NİN TARIMSAL ÜRETİM ÜSSÜ

2 milyon hektarlık tarımsal arazisiyle Türkiye'nin tarım arazisi varlığının yüzde 8'ine sahip.

3, milyar metreküp kullanılabilir su varlığıyla Türkiye'nin kullanılabilir su varlığının yüzde 3'üne sahip.

Türkiye'nin tohum üretiminin yüzde 38'ini tek başına karşılıyor.

5,5 milyar lira ile Türkiye bitkisel üretim değerinin yüzde 5,4'ünü Konya'dan yapıyor.

Türkiye ekmeklik buğday üretiminin yaklaşık yüzde 11'i, makarnalık buğday üretiminin yüzde 2'si, arpa üretiminin yüzde 14'ü, şeker pancarı üretiminin yüzde 35'i, bakliyat üretiminin yüzde 10'u, mısır üretiminin yüzde 10'u, yağlık ayçiçeği üretiminin yüzde 20'si Konya'dan karşılanıyor.

4,5 milyar liralık hayvansal üretimiyle, Türkiye hayvansal üretim değerinin yüzde 4,4'ü Konya'dan sağlanıyor.

Ekonomik Forum

YORUM EKLE
banner151

banner251