Verimli tarım arazilerini yabancılar kapatıyor!

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yabancı uyruklu kişilerin ve firmaların Türkiye'de tarım arazilerinin edinmesinin detaylı bir şekilde incelenmesi için Meclis Araştırma Önergesi verdi.

Verimli tarım arazilerini yabancılar kapatıyor!
banner200
banner217

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde yabancı uyruklu kişi ve firmaların ülkemizde yoğun bir şekilde tarım arazisi aldığını ifade etti. "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yabancı uyruklu 24 yabancı ülkeden, 89 yabancı uyruklu kişinin 20 ilde tarım alanı aldığını ifade etmektedir" diyen Gürer, AKP hükümetleri döneminde uygulanan tarım politikalarının üreticiyi oldukça mağdur ettiğini söyledi.

Gürer, özellikle köylerde tarım ile uğraşanların göç ile topraklarından ayrıldığını, bunun sonucu olarak da atıl kalan arazilerin bazı kişilerce farklı illerde toplandığının ifade edildiğini kaydetti. Gürer, tarımda planlama sorunu olması ve verimli alanlardan istenen gelirin sağlanmamasına karşın yabancı yatırımcıların bu sorunları aşarak tarım arazilerini alıp verimli ürün elde edilmesinin sağladığının da net bir şekilde görüldüğünü vurguladı.

En Fazla 30 Hektar Olmalı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2644 sayılı Tapu Kanunu'na göre yabancı uyruklu kişilerin tarımsal proje yapılması şartıyla tarım arazisi edinebildiğini ifade ederek, Yabancı gerçek kişilerin ilçe bazında özel mülkiyete konu arazilerin yüzde 10'unu geçemeyecek şekilde 30 hektara kadarlarının arazisi edinebildiğini anımsattı.

20 İlde Yoğunlaştılar

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerine göre, 2012 tarihinden itibaren 24 yabancı ülkeden 89 yabancı uyruklu kişinin 20 ilde 2 bin 159 dekar tarımsal arazi edindiğini belirten Ömer Fethi Gürer, “Yabancı kişilerce edinilen arazinin bulunduğu iller; Ankara, Antalya, Aydın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Trabzon, Yalova ve Yozgat illeridir. İllere bakıldığında ülkemizin gelişmiş ve çorun olmayan, verimliği yüksek, üretimde pazar olanağı yüksek yerler olduğu görülmektedir" ifadesini kullandı.

Detaylı Bir Şekilde İncelenmeli

Yabancı uyrukluların tarımsal yatırımlarının hububat tarımı, meyvecilik ve zeytincilik alanlarında projelerinin onaylandığını ve tarımsal üretime geçtiğini anlatan Gürer, Meclis Araştırma Önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“Merkezi yurt dışında bulunan şirketler kendi ülke kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleridir. Özel kanun çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilmektedir. Bu nedenle merkezi yurt dışında bulunan şirketler tarafından ayni hak edinebilmektedirler. Bu nedenle merkezi yurt dışında bulunan şirketler tarafından ülkemizde alınan taşınmazlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kayıtlarında bulunmamaktadır. Tüzel kişiliklerin uyruklarına göre değil şirket; merkezinin kayıtlı bulunduğu ülke esas alınarak belirlenmektedir. Zira şirket sermayedarları sürekli değişebileceği gibi birden fazla ülke vatandaşı olabilmeleri de mümkündür. Şirketlerin sermaye yapıları nasıl olursa olsun ülkemiz mevzuatına göre ülkemizde bulunan tüm şirket ortaklarının hangi ülke vatandaşı olduğuna bakılmaksızın Türk şirketleridir.

Bu durumlar değerlendirildiğinde ülkemizde yabancı uyrukluların arazi edinimleri çok boyutlu ele alınarak belirtilen değerlendirmelerin de ışığında araştırılmalı ve incelenmeli ve gerçek anlamda ülkemizde yabancı uyruklu, ya da ülkemizde şirket kurmuş yabancı ortaklı şirketlerin çalışmaları, üretimleri, pazarlama olanakları ile süreç meclis araştırması ile ele alınmalıdır…"

YORUM EKLE
banner151

banner251