Toprağımız ayağımızın altından kayıyor!

Heinrich Böll Vakfı tarafından hazırlanan Toprak Atlası'nda Türkiye'de toprağı tehdit eden ana unsurlara, 7 Bölge ve 7 Ana Sorun başlığı ile dikkat çekildi.banner255
Toprağımız ayağımızın altından kayıyor!
banner200

Birleşmiş Milletler tarafından 2015'in Toprak Yılı ilan edilmesi nedeniyle bir çalışma yapan Heinrich Böll Vakfı kapsamlı bir Toprak Atlası yayınladı. Toprak Atlası'nda, Türkiye'de toprağın durumuyla ilgili çarpıcı verilere yer verildi. 'Türkiye topraklarının yanlış kullanımı; 7 Bölge 7 Ana Sorun!' başlığı ile 7 bölgede toprağı tehdit eden ana unsurlar şöyle sıralandı.

ŞEHİRLEŞME VE ENDÜSTRİYEL BÜYÜME MARMARA'YI TEHDİT EDİYOR!

MARMARA BÖLGESİ: İklim ve toprak yapısı özellikleri ile özellikle bahçe sebze ve yağ bitkileri için ideal koşullara sahiptir. Bölgede toprakları tehdit eden en büyük sorun şehirleşme ve endüstriyel büyümenin tarım alanlarına yayılması sonucunda toprakların geri dönülmez biçimde kaybedilmesidir. Diğer bir sorun da tam olarak kontrol edilmeyen evsel ve endüstri atıklarının çevre kirliliğine yol açmasıdır. Özellikle Ergene ve Tekirdağ bu sorunların yoğun yaşandığı yerlerdir.

EGE'DE ÜLKE ORTALAMASININ ÜZERİNDE TARIMSAL İLAÇ KULLANILIYOR!

EGE BÖLGESİ: Zeytin, bağ ve bahçe bitkilerinin verimine rağmen topraktaki başlıca sorun, eğimli arazilerde yer alan halihazırda sığ incir ve bağ toprakların erozyonla kaybedilmesi ve ülke ortalamasının üzerinde tarımsal ilaç kullanımıdır.

TURİZM YATIRIMLARI İLE AKDENİZ'İ KAYBEDİYORUZ!

AKDENİZ BÖLGESİ: Zeytin, sebze örtüaltı, turunçgil üretiminde söz sahibi bir bölge olmasına karşın bölgenin sorunu turizm yatırımları, yazlık amacıyla ikinci ev inşaatları ve karstik alanlarda hidrolojik dengeyi tehdit eden mermer ocaklarının işletilmesidir. Bölge aynı zamanda tarımsal ilaç ve gübrenin yoğun kullanılmasıyla toprak ve yer altı sularının risk altında olmasıyla dikkat çekmektedir.

İÇ ANADOLU'DA AŞIRI VE KONTROLSÜZ YER ALTI SUYU KULLANILIYOR!

İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Tahıl ve kuru tarımın yoğun yapıldığı geleneğe sahip olmasına karşın 1980'lerden sonra aşırı ve kontrolsüz yer altı suyu kullanımı ile artan sulu tarımın getirdiği aşırı gübre ve arazi işleme sorunları ortaya çıkmıştır. Aşırı arazi işleme toprak yapısını bozarak rüzgar erozyonun potansiyel etkisi arttırmaktadır.

EN BÜYÜK PROBLEM TEK ÜRÜN YOĞUNLUĞU!

KARADENİZ BÖLGESİ: Yağış yönünden Türkiye'nin en zengin bölgesi olmasına karşın eğimli araziler, tek tür ürün yoğunluğu ve asitli topraklardaki besin noksanlıkları sorunlar arasındadır. Ayrıca genç nüfusun tarımdan uzaklaşması terk edilen arazilerin bakımsız kalmasına yol açmaktadır.

GENETİK ZENGİNLİĞİ TEHDİT EDİYOR!

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Mera alanlarının çok zengin bitki örtüsüne sahip bir bölge olmasına rağmen arazi işlemeye yönelik tarımın yaygınlaşması genetik zenginliği tehdit etmektedir. Ayrıca bölge topoğrafyasının eğimli olması ve aşırı otlatma sonucu azalan bitki örtüsü toprakların erozyona karşı dayanımlarını azaltmaktadır.

AŞIRI SU KULLANIMI TUZLULUK ORANINI ARTIRIYOR!

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Fıstık, bağ, tahıl, mercimek ve nohut tarımını yüksek verimle yapılan bir bölge olmasına karşın aşırı su kullanımı nedeniyle tuzluluk oranının artması toprak için olumsuz bir gelişmedir. Yıl içerisinde ikinci hatta üçüncü ürün yetiştirilmesi gübre kullanımını önemli ölçüde arttırarak yer altı sularında azot kirlenme potansiyelini arttırmıştır. Ayrıca artan gelir sonrası şehirleşme ve endüstriyel yatırımlar tarım alanlarını tehdit edici boyuta ulaşmıştır.


YORUM EKLE
banner151

banner251