TİGEM 40 tane otomatik uydu düzenleme sistemi alacak 

TİGEM 40 tane otomatik uydu düzenleme sistemi alacak. Söz konusu otomatik uydu düzenleme sisteminin alım ihalesi 6 Mayıs'ta yapılacak. Otomatik uydu düzenleme sistemi nedir? Otomatik uydu düzenleme sistemi nerelerde kullanılıyor?

TİGEM 40 tane otomatik uydu düzenleme sistemi alacak 
banner200

TİGEM'in 40 tane otomatik uydu düzenleme sistemi alımıyla ilgili ihale duyurusu şöyle: "Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar, Dalaman, Çukurova ve Karacabey Tarım İşletme Müdürlükleri ihtiyacı 40 adet Otomatik Uydu Dümenleme Sistemi kapalı teklif alma usulü ile satın alınacaktır.

OTOMATİK UYDU DÜZENLEME SİSTEMİ ALIMI İHALESİ ŞARTNAMESİ 

Konu ile ilgili şartname 250,00.-TL mukabili Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığından temin edilebilir. Şartname bedeli Genel Müdürlük veznesine veya TR 310001 2009 4080 0004 0000 20 nolu hesabına yatırılacaktır. İhale Açık İhale usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Bu ihaleye ait ihale kararlarına ait her türlü vergi, damga vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciye aittir.

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 06.05.2021 günü saat 14.30’a kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Servisine vermeleri veya bu tarihte ele geçecek şekilde göndermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Geciken teklifler dikkate alınmaz. İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde yapılacaktır. Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta veya İdarenin menfaatleri gözetilerek en uygun bedeli tespit etmekte serbesttir"

OTOMATİK UYDU DÜZENLEME SİSTEMİ NEDİR? TARIMDA NEREDE KULLANILIR?

Tarımda toprak işlemeden, hasata kadar arazi üzerinde gerek traktör ve ekipmanlar ve gerekse kendi yürür (biçerdöver gibi) ekipmanlar ile bir dizi tarımsal işlemler ve uygulamalar yapılmaktadır. Bunlara uydu destekli dümenleme sistemleri adı verilmiştir. Bu sistemler 3’e ayrılır;

a.Manual dümenleme

b. Yarı otomatik yardımcı dümenleme

c. Otomatik dümenleme

Manuel dümenleme, elektronik ışıklı markör olarak da adlandılır ve traktör kabinindeki bir terminal ekranı ile bağlantılı çalışan bir alıcı ve vericiden oluşan bir sistemdir. Özellikle ilaçlama ve diskli gübre uygulamaları gibi milimetrik hassasiyet gerektirmeyen tarımsal uygulamalar için basit ve ekonomik bir çözümdür. Operatör bu sistemde ekranda bulunan led’li ışıkları takip eder ve bu ışıkların doğrultusunda traktör dümenlemesini yönlendirir. Benzer şekilde ekranda da gidiş hattını oluşturduğundan operatör bu hattı takip ederken ekranın üst kısmında sürekli kaç cm sağa ya da sola dümenleme yapacağını görür ve bu yönlendirmeyi izleyerek uygulamayı tamamlar.

Yarı otomatik yardımcı dümenleme de her türlü tarımsal faaliyette direksiyon simidine yerleştirilen motor yardımı ile istenilen çizgide ilerlenmenin sağlanması mümkün olmaktadır. Kabin içine yerleştirilen bir ekran, sürücüye arazi ile ilgili bilgileri göstermektedir. Yardımcı dümenleme ünitesi, sürücünün isteğine bağlı olarak direksiyona kilitlenip açılabilir özelliktedir. Böylece sürücü arazi başlarındaki dönüşlerde kumandayı kendi eline alır dönüş tamamlandığında direksiyonu tekrar kitler ve motor direksiyon simidini tekrar kontrol ederek operasyonun devam etmesini sağlar.

Otomatik dümenleme de ise dümenleme sistemi tamamen otomatik olarak yönlendirme yapar. Milimetrik düzeydeki hassas tarımsal işlemlerde kullanım açısından en verimli sistemdir. Otomatik dümenleme sistemi, diğer sistemlere göre farklı parçalar kullanmaktadır. Bunlar; Hidrolik donanım, elektrik donanımı, navigasyon kontrol birimi, anten, dümenleme kiti, vb.  Oto-pilot sistemler, manuel dümenlemeye benzemektedir. Farklılık sadece dümenleme işinin kontrol algoritmasının çalıştığı kontrol ünitesi tarafından yapılmaktadır. Sürücü, aracı en yakın sanal yola yönlendirerek ve ilgili butona basarak sistemi etkin duruma getirip kontrolü üzerine almasına izin vermektedir. Sistem etkin hale geldiğinde kontrol ünitesi aktüatörlere sinyal göndermekte ve aracı dümenleyerek ilerleme ekseninden sapmaları minimize etmektedir. Yüksek hassasiyetli uygulamalarda topoloji-hata giderme ünitesi GPS konum bilgisini düzeltmekte, dümenleme sensörü dümenleme tekerleklerinin açısını ölçmektedir. Bu bilgiler kontrol algoritması tarafından geri besleme döngüsünde ek veri olarak kullanılmaktadır. Bu sistemler daha karmaşık ve edinim maliyetleri yüksek olmasına rağmen diğer sistemlere karşı ek birçok avantaj getirmektedir. Bu sistemler Real Time Kinematik (RTK) olarak çalıştığından maliyetleri diğer sistemlere gore daha fazla olmaktadır.

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2021, 02:02
YORUM EKLE
banner151

banner251