Tarımda Kasım ayı hareketli geçti!

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, Kasım ayı içerisinde yapılan faaliyetleri açıkladı.

Tarımda Kasım ayı hareketli geçti!
banner282

BİTKİSEL FAALİYETLER

Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, fındık yetiştiriciliğinde budama elemanı benim uygulamalı eğitim projesinin tamamlandığını belirterek, "Fındık Yetiştiriciliğinde Budama Elemanı Benim Uygulamalı Eğitim Projesi kapsamında; Merkez İlçe ile birlikte diğer 7 ilçemizde her ilçeden 20 üreticimiz olmak üzere toplam 160 üreticimize uygulamalı eğitimler verilerek üreticilerimize sertifika ile birlikte Fındık Tanıtım Grubu tarafından finanse edilen budama makası, budama testeresi, fındık yetiştiriciliği kitabı ve yedi değişik konuda hazırlanmış lifletler dağıtılmıştır" dedi.

Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesine sahip firmalara eğitim verildiğini kaydeden Kabaoğlu, şunları kaydetti:

"Ahşap ambalaj malzemesi işaretleme izin belgesine sahip İlimizde faaliyet gösteren 7 (yedi) firmanın yetkilisine, ahşap ambalaj malzemelerinin ısıl işleme tabi tutulması ve işaretlenmesine dair yönetmelik hakkında bilgilendirme yapıldı.

Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği ile ilgili başvurular alınmaya devam edildi.

HAYVANCILIK FAALİYETLERİ

Hayvan hastalıkları ile mücadele;

2016 yılı 2 dönem buzağı destekleme müracaatları Kasım 2016 ayı başında başlamış olup 1.700 adet yetiştirici müdürlüklerimize başvurmuştur. Bu kapsamda aşıları eksik olan 288 buzağıya Brucella aşısı, Bin 582 adet buzağıya da çiçek aşısı uygulanmıştır. Destekleme müracaatları Aralık 2016 sonuna kadar devam edecektir.

Hayvan pazarının açık olduğu günlerde hayvan pazarı içerisinde rutin denetimler yapılmış olup herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanmamış ayrıca hayvan pazarındaki İl dışı hayvan nakil işlemleri de yapılmıştır.

İlimizde meydana gelen ve sağlık kuruluşlarına intikal eden 56 adet ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altına alınmış ve müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmemiştir.

Hayvanların tanımlanması çalışmaları;

İlimizdeki 311 baş 0-3 ay arası büyükbaş hayvana kulak küpesi takılmıştır.

Hayvan ve hayvansal ürün işlemleri;

İlimizden diğer illere Veteriner Sağlık Raporu ile 82 büyükbaş, 2 milyon 479 bin adet kanatlı sevki yapılmıştır. İlimizden yurt dışına 25 adet toplam 700 ton Tavukayağı ihracatı yapılmıştır.

İlimizde mevcut 3 kesimhanede kesimi gerçekleştirilen 242 adet büyükbaş hayvanın kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneleri yapılarak 57 ton sağlıklı etin tüketime sunulması sağlanmıştır.


Hayvancılık Desteklemeleri;

Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel Projesi kapsamında 2016 yılı için Düzce ilindeki 93 yetiştiricinin Bin 124 anaç mandası, 18 manda boğası ve 122 malak için toplam 995 bin 100 TL'lik hakedişin hazırlanarak ödenmek üzere bakanlığa gönderilmiştir.

İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan aktif arılı kovan desteği kapsamında 532 yetiştiriciye 50 bin 703 kovan için, toplam 507 bin 30 TL tutarındaki hakediş icmali ödenmek üzere bakanlığa gönderilmiştir.

Çiğ Süt Desteklemesi 3. dönem başvurularında 9 üreticiye bin ton süt için toplam 47 bin 706 TL tutarındaki hakediş icmali ödenmek üzere bakanlığa gönderilmiştir.

Su Ürünleri Faaliyetleri

İlimiz genelinde 84 adet su ürünleri satış noktası ve 5 adet yetiştiricilik işletmesi denetlenmiş, mevzuata aykırı satış yaptıkları gerekçesiyle 4 adet perakende satış yerine idari para cezası kesilmiştir.

Alıcı ortam izleme programı kapsamında 10 adet su numunesi alınmıştır.

Müdürlüğümüzce, amatör olarak balıkçılık yapmak isteyen 5 kişiye Amatör Balıkçılık Belgesi ve 3 adet gerçek kişi ruhsatı verilmiştir.

Gıda ve Yem Kontrol Faaliyetleri

621 adet gıda ve yem denetimi gerçekleştirilmiştir.

Kasım ayı içerisinde il genelinde faaliyet gösteren; gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde 582, yem satışı yapan işyerlerinde 39 olmak üzere toplam 621 adet denetim yapılmıştır.

Alo Gıda 174 hattına gelen 17 şikâyet incelenmiş olup, şikayetler olumlu sonuçlanmıştır.

Kasım ayı içerisinde 4 gıda işletmesine mevzuata aykırılıktan 9.270 TL idari para cezası uygulanmıştır.

152 adet gıda numunesi alınmıştır.

Gıda İhracatı için 143, izleme vb. programlar için 9 adet numune alınmıştır. Alınan ihracat numunelerinin analiz sonuçları uygun çıkmıştır.

2 bin 780 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilmiştir.

İlimizdeki ihracatçı firmaların başvurusu üzerine; Kasım ayı içerisinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihraç edilen 2 bin 780 ton iç fındık için 143; ihraç edilen 795 ton diğer gıda maddeleri için 29; olmak üzere toplam 172 adet sertifika düzenlenmiştir.

Gıda işletmelerine 36 adet kayıt belgesi verilmiştir.

Gıda İşyerlerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik gereği başvuran gıda iş yerlerinden 36'sına işletme kayıt belgesi verilmiştir.

İlgili esnafın başvuruları üzerine 8 adet tütün/alkol satış belgesi düzenlenmiştir.


Gıda Kontrol Kursu düzenlendi

Gıda Kontrol hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla İlimizde "Gıda Kontrol Görevlisi Kursları" kapsamında; İlimiz Merkez ve İlçeleri ile Yalova İlinde görev yapan mühendis ve veteriner hekim den oluşan 35 personele yönelik Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kurs düzenlendi.

Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Altyapı Faaliyetleri

11. etap hibe programının tanıtımı için toplantılar yapılıyor

11. etap ekonomik yatırımlarla ilgili 4 ilçede (Akçakoca, Yığılca, Gölyaka ve Kaynaşlı ) bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Çiftçilerimize Sanayi ve Ticaret Odası üyelerine ve yatırımcılara mail ve mesaj yolu ile bilgilendirme yapılmıştır.

Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında uygulanmakta olan ekonomik yatırımlarla ilgili değişiklik tebliği 03.12.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış olup, başvuru süresi 29.12.2016 tarihine kadar uzatılmıştır.

Genç Çiftçiler Hibe Desteği;

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklemesi Programı kapsamında Genç Çiftçi Hibe Desteği Projesi kapsamında merkez ve ilçeler dahil olmak üzere 47 kişiye Bir milyon 410 bin TL hibe ödemesi yapılmıştır.

Arazi satışları ile ilgili işlemler gerçekleştirilmiştir

Kasım ayında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 22 adet satış, 2 adet intikal, 8 adet vasıf değişikliği, 14 farklı noktadan su numunesi alınmış, 1 adet tarımsal sulamaya yönelik elektrik aboneliği ve 1 adet tarımsal amaçlı yapı izinlendirilmesi işlemi sonuçlandırılmıştır.


Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri ile ilgili işler

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında 2016 Yılı Tebliği (Tebliğ No:2016/25) kapsamında müracaatları alınan 7 kuruluşun istihdam ettikleri 11 tarım danışmanı ve hizmet verdikleri 650 işletme için toplam 330 bin TL tutarındaki destekleme için icmal listeleri hazırlanarak bakanlığımıza gönderilmiştir.

428 çiftçinin borçları ertelendi

9 Eylül 2016 tarih ve 2016/9147 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında çeşitli afetler nedeniyle zarar gören üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesi ile ilgili çiftçi başvuruları alınmaya devam etmiştir. İl Hasar Tespit Komisyonunca yapılan değerlendirmede tabii afetlerden zarar gören ve borç ertelemesi için müracaat eden İlimiz Merkez İlçesinden 82 (sekseniki), Akçakoca İlçesinden 68 (altmışsekiz), Cumayeri İlçesinden 77 (yetmişyedi), Çilimli İlçesinden 3 (üç), Gölyaka İlçesinden 6 (altı), Gümüşova İlçesinden 153 (yüzelliüç), Kaynaşlı İlçesinden 11 (onbir), Yığılca İlçesinden 28 (yirmisekiz) olmak üzere İl genelinde toplam 428 (dörtyüzyirmisekiz) çiftçinin T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine karar verilmiştir.


Tarımsal Envanter Çalışmaları Yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerine esas teşkil etmek üzere, her hafta çiftçilerden, tohum ve gübre bayilerinden, hayvan pazarı ve sebze pazarından ürünlerin fiyatları alınıp İstatistik Bilgi Sistemine veri girişleri yapılmıştır.

Tarımsal Maliyet İşlemleri

Zarar ziyan, şikâyet vs. ile ilgili çiftçilerimizin talep ettikleri durumlar yerinde incelenerek tutanak ve rapor haline getirilerek kendilerine bilgi verildi.

Bilgi Belge İsteme

Mahkeme ve diğer kurumlardan talep edilen bilgi ve belgeler kasım ayı içerisinde gönderildi.

Yıllık Değerlendirme Toplantısı

Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığının düzenlemiş olduğu yıllık değerlendirme toplantısında İlimizde Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması kapsamında tamamlanan Düzce İlinde Yeni Bamya Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Projesinin 2015-2016 yılları çalışmalarını içeren sonuç raporu sunumu yapılarak kabul edildi.


Çiftçiler Cumhurbaşkanı ile buluştu

Türkiye'nin 81 ilinden gelen çok sayıda çiftçi, Milli Tarım Projesi kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde araya geldiler.

Milli Tarım buluşması kapsamında Düzce'den İl Müdürü Harun Kabaoğlu başkanlığındaki 122 kişilik ekip bu buluşmada yer aldı.

Kadın Çiftçi Eğitimleri

Gümüşova Merkezde 15, Gölyaka Merkezde 14, Kaynaşlı Darıyerimengencik Köyünde 12 kadın çiftçinin katılımıyla “Gıda Muhafaza Yöntemleri, Baklagillerin Beslenmemizdeki Yeri ve Önemi ile Ekmek İsrafının Önlenmesi" konularında çiftçi toplantıları düzenlendi.


Çiftçi Kursları

“Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" projesi kapsamında 2016 yılı kasım ayı içerisinde İlimizde Merkez Nasırlı Köyünde “Bitki Zararlıları İle Mücadele", Gümüşova Merkezde “Arı Yetiştiriciliği", Gümüşova Elmacık Köyünde “Fındık Yetiştiriciliği", Gölyaka Merkezde “Organik Tarım", Kaynaşlı Darıyerimengencik Köyü ile Akçakoca Uğurlu Köyünde “Fındıkta Budama" ile Akçakoca Merkezde “Meyve Ağaçlarında Gübreleme" konularında çiftçi kursları düzenlenmiştir.

İstatistik Veri Ağı (İVA)

Cari tarım istatistikleri 2016 yılına ait 3. tahmin verilerinden bitkisel üretim (tarla, meyve ve sebze ürünleri) ne ait istatistiki değerleme çalışmaları yapılmıştır.

Tarımsal İşletmeler ziyaret ediliyor

Tarımsal İşletme Danışmanlığı çalışmaları kapsamında Kasım ayı içerisinde; Merkez İlçede Bin 56, Akçakoca'da 97, Cumayeri'nde 92, Çilimli'de 259, Gölyaka'da 54, Gümüşova'da 258, Kaynaşlı'da 14 ve Yığılca İlçemizde 297 adet olmak üzere, İlimizde toplam 2 bin 127 adet tarımsal işletme ziyareti gerçekleştirilmiştir.

YORUM EKLE