Tarım Platformu kuruldu!

Tarım ve gıda sektöründe yaşanan sorunların çözülmesine ve doğayı korumaya yönelik çalışmalar yürüten meslek odaları, sendikalar, dernekler, kooperatifler bir araya gelerek Tarım Platformu'nu kurdu. 

Tarım Platformu kuruldu!
banner282

Türkiye'nin tarım politikalarının kamu yararını ve toplum çıkarını esas alarak ekolojiye duyarlı ve halkın refahına dayalı olması gerektiği düşüncesiyle meslek odaları, sendikalar, dernekler, koopratifler bir araya gelerek Tarım Platformu'nu kurdu.

TARIM PLATFORMU BİLEŞENLERİ

DİSK Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası (GIDA-İŞ)

KESK Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (TARIMORKAM-SEN)

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP)

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET)

Tarımsal Gelişme Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı (TARGEV)

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası 

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 

TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

Tüketici Hakları Derneği (THD)

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF)

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER)

Tüm Üretici Köylü Sendikası (TÜM KÖY SEN)

Türkiye Biyologlar Derneği (TBD)

Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (HAYKOOP)

Türkiye Ormancılar Derneği (TOD)

Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜS-KOOPBİR)

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD)

Veteriner Hekimler Derneği (VHD)

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2022, 12:57
YORUM EKLE
banner151