Tarım Kredi borçları nasıl yapılandırılacak? Çiftçi günlerdir bu genelgeyi bekliyordu!

Tarım Kredi mağduru çiftçilerin borç yapılandırılmasıyla ilgili günlerdir beklediği genelge nihayet kooperatiflere gönderildi. Konuyla ilgili E-Koop otomasyon sistemi yazılımının tamamlanmasıyla birlikte bayramdan sonra Tarım Kredi ortakları borç yapılandırılmasıyla ilgili başvurularını yapabilecekler.

Tarım Kredi borçları nasıl yapılandırılacak? Çiftçi günlerdir bu genelgeyi bekliyordu!
banner282

Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, hükümet, icralık çiftçiyi gözden çıkardı. Sözde çiftçiyi rahatlatmak ve üretimde tutmak için Tarım Kredi ortaklarına getirilen borç yapılandırması uygulanmadan kadük kalacak. Milli Gazete, borç yapılandırılmasıyla ilgili Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından hazırlanarak kooperatiflere gönderilen genelgeye ulaşırken, genelgedeki ağır şartlar icralık çiftçinin ölüm fermanı anlamına geliyor. 

ÖZETLE ÇİFTÇİNİN BORCU BÖYLE YAPILANDIRILACAK!

Borçlar yüzde 18 faizle yapılandırılırken, bu faizin yüzde 12’si çiftçiden alınacak.  Faizlerde kısmi bir iyileştirme yapılmış gibi görünse de borcun yüzde 30’unu peşin olarak ödemeyen çiftçiler yapılandırmadan kesinlikle yararlanamayacak ve bu çiftçiler için icra işlemleri yeniden hemen uygulamaya konulacak. Yine çiftçiye büyük bir yük getiren yargılama, icra takip giderleri ile vekalet ücretlerini ödemeyen çiftçiler de yapılandırmadan yararlanamayacak. 22 Nisan’dan önce traktörleri ve taşınmazları haczedilen çiftçilerin haciz işlemleri ise kooperatif müdürlerinin inisiyatifine bırakıldı.  Kooperatif müdürleri uygun görmezse haczedilen traktörlerin ve taşınmazların üzerindeki haciz işlemlerini 2024 yılına kadar kaldırılmayacaklar. Yapılandırmadan yararlanacak icralık çiftçiler için asıl yıkım ise borç taksitleri bitene kadar yani 2024 yılına kadar hiçbir şekilde yeni bir kredi kullanamayacaklar.  

Tarım Kredi borçları nasıl yapılandırılacak? Tarım Kredi mağduru çiftçilerin borç yapılandırılmasıyla ilgili günlerdir beklediği genelge nihayet kooperatiflere gönderildi. Konuyla ilgili E-Koop otomasyon sistemi yazılımının tamamlanmasıyla birlikte bayramdan sonra Tarım Kredi ortakları borç yapılandırılmasıyla ilgili başvurularını yapabilecekler. Ancak yapılandırma şartlarının ağır olması ve çiftinin içinde bulunduğu maddi zorluklardan dolayı binlerce çiftçinin bu yapılandırmadan yararlanarak borçlarını ödemesi mümkün görünmüyor. 

MİLLİ GAZETE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ TARAFINDAN HAZIRLANAN GENELGEYE ULAŞTI

Tarım Kredi mağduru çiftçilerle ilgili Nisan ayında Meclis’te yasalaşarak yürürlüğe giren borç yapılandırmasında bütün detaylar belli oldu. Milli Gazete, borç yapılandırılmasıyla ilgili olarak Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından hazırlanarak kooperatiflere gönderilen genelgeye ulaştı. 

BORÇLAR YÜZDE 18 FAİZLE YAPILANDIRILACAK 6’SI HAZİNEDEN KARŞILANACAK 

Tarım Kredi ortaklarının idari ve kanunu takibe düşmüş borçları yüzde 18 faizle hesap edilerek yapılandırmaya esas tutar belirlenecek. Borçlar, yapılandırmaya esas tutar üzerinden 3 eşit taksitte ödenecek. Yüzde 18 faizin yüzde 6’sı Hazine tarafından yüzde 12’si çiftçiden alınacak. 

ÇİFTÇİYE ÖLÜMÜ GÖSTERİP SITMAYA RAZI EDECEKLER!

Borç yapılandırmasının yüzde 12 faizle yapılandırılacak olması dikkat çekse de Tarım Kredi Kooperatiflerinin geçmişte uyguladığı yüksek faizler düşünüldüğünde bu oran iyimser kalıyor. Bilindiği üzere 2018 ve 2019 yıllarında Tarım Kredi Kooperatiflerinde tarımsal kredi faiz oranları yüzde 35-40’lara kadar çıkmıştı. Geçmişte çiftçiye uygulanan bu yüksek faizler düşünüldüğünde mevcut durumda idari ve kanuni takibe düşmüş borçların yüzde 12 ile yapılandıracak olması çiftçiye ölümü gösterip sıtmaya razı etmek anlamına geliyor. 

İCRALIK ÇİFTÇİNİN YÜZDE 30 PEŞİNAT ÖDEYECEK HALİ VAR MI?

Ancak borç yapılandırmasında peşinat olarak borcun yüzde 30’unun peşinat olarak ödeme zorunluluğunun bulunması çiftçinin elini kolunu bağlıyor. Yapılandırmada yüzde 30 zorunluğu söz konusu borç yapılandırmasının da kadük kalmasına neden olacak. Çünkü çiftçinin böyle bir ödeme imkanı olsa zaten icralık duruma gelmeden borcunu öderdi. Birikmiş bir sermayesi bulunmayan çiftçi, zaten tarımsal üretimini borçla çevirirken, doğal afetler ve ürününün para etmemesi gibi nedenlerden dolayı da zararı her yıl katlanarak artıyor. Bütün bu zorlukların yanında bu yıl bir de kuraklıktan dolayı büyük bir kayba uğrayan çiftçinin, yapılandırma kapsamında borcunun yüzde 30’unu bir çırpıda peşinat olarak ödemesini beklemek, çiftçinin içinde bulunduğu duruma duyarsız kalmaktan başka bir anlam taşımıyor.  

YÜZDE 30’U BULAMAYAN ÇİFTÇİNİN NEYİ VAR NEYİ YOKSA HACZEDİLECEK! 

İcralık çiftçilerin yapılandırmadan faydalanabilmeleri için 31 Temmuz 2021’e kadar başvuru yapması ve 31 Ekim 2021’e kadar da yüzde 30 peşinatı ödemesi gerekiyor. Aksi takdirde başvuru yapmayanlar için icra işlemleri 31 Temmuz’dan sonra, başvurup ta yüzde 30 peşinatını ödemeyenler için de 31 Ekim’den sonra icra işlemleri derhal yeniden başlatılacak. 

YÜZDE 30 PEŞİNAT İÇİN 31 EKİM’İ DE BEKLEMEYECEKLER! 

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından kooperatiflere gönderilen genelgede yüzde 30 peşinat ödenmesiyle ilgili olarak bir uyarı dikkat çekti. Borç yapılandırması için başvuru yapan çiftçilerin yüzde 30 peşinatı ödemesi için 31 Ekim’e kadar kanunen süresi bulunmasına rağmen genelgede; “Ortaklarımızın ve kooperatiflerimizin menfaatleri doğrultusunda takip işlemlerinin biran evvel durdurulması için peşinat tutarlarının mümkün mertebe başvuru sırasında veya başvuru süresi sonuna kadar tahsiline gayret edilecektir” şeklinde bir uyarının bulunması manidar bulunurken, bu durum 31 Ekim’i bile beklemeden yüzde 30 peşinatın başvuru sırasında çiftçiden alınması için baskı kurulacağı anlamına geliyor. 

AVUKATLAR KÖŞEYİ DÖNECEK! 

Borç yapılandırmasında faizlerde kısmi bir iyileştirme yapılmış gibi görünse de yargılama ve icra takip giderleri ile vekâlet ücretlerinin hepsi icralık çiftçiden tahsil edilecek. Kooperatiflere gönderilen genelgede özellikle bu konuya vurgu yapılarak, “Ortakların ilgili kanun hükümlerinden faydalanabilmeleri için yargılama ve icra takip giderleri ile vekalet ücretlerini yapılandırma tarihinde ödemeleri yasal zorunluluktur” denildi. Yüksek faizden dolayı borcunu ödemeyerek icralık duruma gelen çiftçileri sözde kurtarmak için çıkarılan borç yapılandırmasında ciddi bir masraf oluşturan yargılama, icra takip giderleri ile avukat vekalet ücretlerinin hepsinin çiftçinin sırtına sarılması, bu yapılandırmanın asıl amacının çiftçiyi kurtarmak olmadığını gözler önüne seriyor. Avukatların birçoğunun kurum avukatı olmasına rağmen Tarım Kredi Kooperatiflerinin, avukatlık ücretlerinden bile feragat etmemesi dikkat çekiyor. 

BORÇ TAKSİTLERİ BİTENE KADAR ÇİFTÇİYE YENİ BİR KREDİ KULLANDIRILMAYACAK

Diğer yandan borcu taksitlendirerek yapılandıran çiftçilere, taksitlerin tamamı tahsil ve tasfiye edilinceye kadar kesinlikle yeniden kredi kullandırılmayacak. Genelgede bu konuyla ilgili özellikle çiftçi ortakların bilgilendirilmesi isteniyor. Tarımsal üretimini her yıl borçla çeviren yani gübre, mazot, tohum gibi temel girdilerini kredi ile temin eden çiftçiler için bu durum, büyük bir yıkım olacak. Bu şart aynı zamanda borç yapılandırmasının çiftçiyi üretimde tutmak yerine çiftçiyi üretimden uzaklaştırma anlamına geliyor. 

HACZEDİLEN TRAKTÖR VE TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ HACİZ İŞLEMLERİ KOOPERATİF MÜDÜRLERİ UYGUN GÖRÜRSE KALDIRILACAK!

Taksitli yapılandırmadan yararlanacak çiftçiden iki türlü taahhüt alınacak. Henüz icralık olmamış çiftçiden taksitli ödeme taahhüdü, icralık olmuş çiftçiden ise icra taahhüdü alınacak. İcra taahhüdü ile borçları yapılandırılacak çiftçilerin, kanun çıkmadan önce yani 22 Nisan’dan önce haczedilerek kooperatif hesaplarına ve icra dosyasına giren tahsilatlar çiftçiye iade edilmeyecek. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan hacizler sonucu yapılan tahsilatlar ise çiftçinin talebi halinde kendisine iade edilecek. Yine çiftçinin haczedilen araç ve taşınmazları bulunması halinde bu hacizler son taksit tutarının ödenmesine kadar yani 31 Ekim 2024’e kadar aynen korunacak. Kooperatif müdürleri, uygun görürse çiftçinin verdiği teminat durumuna göre bu hacizleri kaldırabilecek.

BORÇLU ÇİFTÇİLER VE KEFİLLER MEKTUPLA BİLGİLENDİRİLECEK

Kooperatifler tarafından borçlu çiftçi ve kefillere birer bilgilendirme mektubu gönderilerek, mektubun gönderildiği tarihte çiftçinin mevcut borcu, yapılandırma sonrasındaki mevcut borcu, indirim tutarı ve son başvuru tarihi ile ilgili bilgiler yer alacak. 

ÇİFTÇİYE ZORUNLU KREDİ HAYAT SİGORTASI YAPTIRILACAK

Diğer yandan borcunu yapılandıran çiftçiye zorunlu kredi hayat sigortası yaptırılacak ve bu konuda çiftçiden taahhütname alınacak. Kefillerin ise kredi hayat sigortası yaptırması kendi isteklerine bırakılacak. 

GENELGENİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2022, 13:55
YORUM EKLE
YORUMLAR
Tek çözüm her ortağı bu konuyu CİMER'E yazmasıdır.
Tek çözüm her ortağı bu konuyu CİMER'E yazmasıdır. - 1 yıl Önce

Çiftçiler bu konuyu detaylı bir şekilde CİMER'E yazmalısın. Ve sonucu takip etmelidir. Böylece gerçekler ortaya çıkar. Kim haklı kim haksız belli olur.

Mehmet
Mehmet - 1 yıl Önce

Mağdur çiftçi,bizimki buradaki çarşamba dahi açıktı..

Tekirdağ
Tekirdağ - 1 yıl Önce

Çiftçilerde yani bizde kabahat kurumun sahibiyiz çile çekiyoruz.Memurlarımız saltanat sürüyor.Çözüm kolay olağanüstü genel kurul toplayıp kooperatifleri fesh edelim bakalım neyağacaklar.

Cifci
Cifci - 1 yıl Önce

Bu nasıl yapılandırma cifci nasıl ödeyecek borçlarını eee bakalım zamanı gelince bizde bunlara yapılandırma yapacağız inşAllah

Murat
Murat - 1 yıl Önce

İnsanları yanlış yönlendirmeyin, çiftçinin kafasını bulandırmayın, bir bankanın kapısından içeri adım atın bakalım bugünün şartlarında size yüzde 12 faizle kredi veriyorlar mı? Üstelik vade tarihinden itibaren kredi borcunun çiftçiye maliyeti yüzde 12 olarak hesaplanıyor ve kredi borcuna indirim sağlanıyor, sonrasında borç yüzde 12 faiz ile sabit şekilde 3 takside bölünüyor. Bugünün şartlarında iyi bir imkan, sizin bu olumsuz haberleriniz nedeni ile çiftçiler bu yapılandırmadan yararlanmazlar ise borca yansıyacak olan temerrüt faiz farkını ödeyecek misiniz? Bu şekilde yaparak çiftçiye iyilik etmiyorsunuz vesselam. Saygılarla...

Mağdur çiftçi
Mağdur çiftçi - 1 yıl Önce

Bölgemizde zeytin kurdu ve akarı zararlısı mücadelesi ilaçlama uygulamaları yapılmaktadır. Fakat pazartesi günü tarım kredi kapısı duvar kapalı telefon açıyoruz tatil diyorlar Balıkesiri arıyoruz personel vardır diyorlar yok yok yok müdür tatilde ziraat çı hanım tatilde nasıl olacak bu iş biz nasıl ilaç alacağız da mücadelemizi yapacağız bilemedik benim gördüğüm 15 20 kişi vardı pazartesi günü salı da kapalı çarşamba da kapalı biz mağduruyuz değilmişiz kapısının önündeki kameraları kontrol ederlerse hepimizi görebilirler yetkililere sesleniyorum lütfen takip ediniz sorumsuzca çalışan lar istemiyoruz iyiki Marmara birlik kooperatifi telofonomuzla kapılarını açtı da ihtiyaçlarımızı alabildik

Ali dag
Ali dag - 1 yıl Önce

Kısaca nasıl kazanacaktı nasıl ödeyecek bilenler bilir naylonun formülünü 4le çarp daha kolay

Hollandalı bakanın Türk çiftcisi
Hollandalı bakanın Türk çiftcisi - 1 yıl Önce

Ha gayret sayın bakanım dayanacak güçleri kalmadı yakında ülkeden topunu temızliyeceğiz bu terorist çiftçilerin. Üretmeyeceksiniz teroristler tüketeceksiniz!!!


banner151