Tarım Bakanı orta sahada top çeviriyor!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mera alanlarıyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Bakan Pakdemirli'yi eleştirdi. Pakdemirli'nin, mera alanlarının miktarını açıklamaktan imtina ettiğini belirten Gürer, "Bakan futbol tabiriyle orta sahada top çeviriyor" tepkisinde bulundu.

Tarım Bakanı orta sahada top çeviriyor!
banner200

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle yöneltmiş olduğu ‘Ülkemizde her geçen gün hızla azalan mera alanlarına’ ilişkin yazılı soru önergesine Bakan Pakdemirli’den yanıt geldi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle, “Ülkemizde mera alanları ne kadardır, son on yılda mera alanları değişikliği ne kadar olmuştur? Mera alanlarının ıslah çalışmalarında sağlanan fayda nedir? Mera alanlarının otlakçılık, hayvancılık yapanlara kiralanması söz konusu mudur? Kaç yaylak ve otlak için yol su elektrik konaklama gibi alt yapı sorunu yoktur? Mera alanlarında ormanlaştırma ile değişime uğrayan alanların miktarı son beş yılda nedir? Mera alanından son on yılda çıkarılan alan toplamı nedir, illere göre dağılımı nedir?” şeklindeki sorularını yöneltti.

MERA ISLAH ÇALIŞMASI YETERLİ Mİ?

Tarım ve Orman Bakanlığınca 4342 sayılı Mera Kanunu çerçevesinde meraların korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılmakta olduğunu, tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarının yürütüldüğünü söyleyen Bakan Pakdemirli, “Mera yaylak ve kışlakların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin artırılması, ot kalitelerinin iyileştirilmesi, toprak muhafaza tedbirinin uygulanarak, erozyonun önlenmesi amacıyla Bakanlığımızca Mera Islah ve Amenajman Projeleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda bu güne kadar 9,5 Milyon dekar alanda 1.589 adet mera ıslah çalışması yapılmıştır” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2018 yılı için 2,7 Milyon dekar alanda mera ıslah ve amenajman projeleri kapsamında ıslah çalışmalarına başlandığının bilgisini veren Bakan Pakdemirli, “Önümüzdeki yıllarda da mera ıslah ve amenajman projeleri artarak devam edecektir” dedi.

KİRALIK MERA ALANLARI

4342 sayılı Mera Kanununun 14'üncü maddesi kapsamında zorunlu haller ile mera vasfını yitirmiş, ıslahı mümkün olmayan ve erozyona açık alanlarda toprak muhafazası için ağaçlandırma yapılması için tahsis amacı değişikliği yapılabildiğini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlaklar, 4342 Sayılı Mera Kanunu'nun 12'inci maddesi ile Mera Yönetmeliğinin 7'nci ve 13'üncü maddeleri kapsamında kiralama işlemi yapılmaktadır. İl Mera Komisyonunca mera kiralamalarına ilişkin talepler ilin hayvancılık potansiyeli doğrultusunda değerlendirilerek kiraya verilip verilmeyeceğine karar verilmektedir” dedi.

Kiralama durumu tahsis edilen köy veya belediyelerin hayvan sayısına göre her 5 yılda yeniden değerlendirildiğinin bilgisini veren Bakan Pakdemirli, “Bu çerçevede İl Mera Komisyonun, Mera Kanununun 11'inci maddesine göre belirlenen ihtiyacı karşılayacak miktarda mera, yaylak ve kışlaklar ile bunlarla ilgili sulama ve geçit yeri olarak tespit edilen alanları halkın ortak olarak yararlanmaları amacıyla, o köy veya belediye tüzel kişiliğine tahsis eder ve tahsis kararını valiliğin onayına sunulur.

Bu kararda, tahsis edilen yerin niteliği, miktarı, sınırları, hayvan sulama ve geçit yerleri, tahsis amacı, otlatma kapasitesi, aile işletmelerinin büyükbaş hayvan birimi üzerinden otlatma hakkı ve otlatılabilecekleri hayvan sayısı da belirtilir. İhtiyaçtan fazla çıkan kısım ise, ihtiyaç halinde bulunan çevre köy veya belediyelerle hayvancılık yapan özel veya tüzel kişilere kiralanabilir.

Ancak kiralama durumu tahsis edilen köy veya belediyelerin hayvan sayısına göre her 5 yılda yeniden değerlendirilir. Ayrıca bu Kanun kapsamına alınmakla birlikte, ancak ıslah edilmek suretiyle mera olarak kullanılabilecek alanlar, gerekli ıslah işlemlerini taahhüt eden özel ve tüzel kişilere kiralanabilir." denilmekte olup, ihtiyaç fazlası çayır ve meralar ihtiyaç halinde çevre köy veya belediyelere kiralanabilmektedir. Ayrıca 4342 sayılı Mera Kanununun 5 (b) Maddesi; "Devletin hüküm ve tasarrufunda veya Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazilerden etüt sonucu mera, yaylak ve kışlak olarak yararlanılabileceği anlaşılan yerler," kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, mevcut mera alanlarımıza ilave mera, yaylak ve kışlak alanı kazandırılmıştır” dedi.

ORTA SAHADA TOP ÇEVİRİYOR!

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan yanıtının futbol tabiri ile orta sahada top çevirmek gibi olduğunu belirtti. 1960'da Türkiye’de var olan mera arazisinin 28,7 milyon hektarken, 2016'da 14,6 milyon hektara düştüğünü hatırlatan Gürer, “Bu veriler güncellendiğinde mera alanlarındaki daralmanın daha da artığı görülecektir. Bakanlık bu rakamı vermekte imtina etmektedir. TÜİK bu anlamda son durumu açıklamalıdır. Mera sorunu hayvancılığın en önemli sorunudur.

Hayvanların kapalı alanda 12 ay sürekli fiyatı artan yemle beslenmesi, süt ve et maliyetini doğrudan etkilemektedir.  Hayvancılığın geleceği için doğal yem alanları korunmalıdır. Uzun yıllar plansız ve düzensiz hatta amaç dışı kullanılan mera alanları önemli ölçüde işlevini yitirmiştir. Çeşitli etkilenmeler meralar için önemli sorunlar üretmiştir. 1940 yılında bir hayvan birimi (HB) başına 3.38 ha mera alanı düşerken, hayvan sayısındaki artışa rağmen günümüzde bu değerin 1.18 ha’alana kadar gerilediği ifade edilmektedir. Bu bağlamda sorun ciddidir ve çözüm odaklı, hızlı uygulamalar ile mera alanlarına korunma ve bakım sağlanıp, genişletilme çalışmaları yapılmalıdır” dedi.

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2019, 19:12
YORUM EKLE
YORUMLAR
Bakanlık Çalışanı
Bakanlık Çalışanı - 2 yıl Önce

Orta sahada mı...!!! O da ondan öncekiler de hep sahanın kenarında top çevirdiler. Çünkü orta sahaya (Bakanlığa) yabancılardı. Orta sahaya dair eğitim de almamışlardı. Bir de orta sahaya yabancı olan oyuncular transfer ettiler. Kurdukları takımda alt yapıdan oyuncuya (mühendis, hekim, müdür vs taşra çalışanı) da şans vermediler. Kendi bildiklerini (bilmediklerini) okudular, takımı küme düşürüp gittiler.

Bir teknik direktör takımına, bir ahçı mutfağına, bir bahçıvan bostanına, bir çoban sürüsüne ehemmiyet vermezse hali ne olur? ...

Teşkilatına önem atfedenlerle çalışmak dileğiyle...

Hayko
Hayko - 2 yıl Önce

Yakında bakanı orta sahada çevirecekler. Kabine revizyonunda ilk gidecek isim.

Misafir
Misafir - 2 yıl Önce

Ziraat fakültesinde çayır mera ıslahı dersi verilmektedir. Eğer bu bilgileri sahaya yansıtırsak hayvancılıkta kaba yem maliyetleri düşecek ve hatta ihracatcı konumuna bile yükseliriz. Bunun için yetkililerin bu konuyu kendilerine dert etmeleri yeterlidir.

Sinan
Sinan @Misafir - 2 yıl Önce

bahsedilen bu ders herhalde yeni mi verilmeye başlandı. mera sorunu yıllardır söylene geldiğine göre eskiden beri çalışa gelen bakanlıkta çalışan mevcut ziraat mühendisleri bu dersleri görmemiş durumda ellaham.

Taşeron tarım cı
Taşeron tarım cı - 2 yıl Önce

Yakındır bize kadro vermeyen İstanbul aldı cevap şimdi sıra sizde adama göre muamele sen boş saha da oynuyon top suz

Senol
Senol - 2 yıl Önce

VAllahi, tarım bakanımızı konuşmalarını dinledikce, sinirlerim alt üst oluyor bir insan bu kadar mı tarımdan uzak olur. Bana göre rahmetli in oğlu olmakdan başka bir vasvini göremedim.

Boş muhabbet yapıyoruz
Boş muhabbet yapıyoruz - 2 yıl Önce

Türkiye de tarım bitmiştir çiftci zulme uğramış tır.bakan bakanlık yapmadı yav bu adam ne iş yapar biri desin bana öküz keserim

Üzeyir  gonca
Üzeyir gonca - 2 yıl Önce

Tarım bakanı mı ithalat bakanı mı

banner151

banner251