Şeker pancarı için Meclis’e Araştırma Önergesi

CHP Niğde Milletvekili ve Emek Büroları Merkez Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, şeker fabrikalarının özelleşmesinin ardından işten çıkarılan işçiler, çiftçinin şeker pancarı ekiminden uzaklaşması, şeker pancarı ekiminin sorunlu hale gelmesi ve bağlantılı olarak ülkemizde NBŞ’nin pazarını artıran bu durumun araştırılması ve kalıcı çözüm üretilmesi için bir an önce harekete geçilmesi adına TBMM Başkanlığına Meclis Araştırma Önergesini sundu.

Şeker pancarı için Meclis’e Araştırma Önergesi
banner200
banner217

Ülkemizde şeker pancarının stratejik bir ürün olduğunu ve buna rağmen şeker fabrikalarının özelleştiğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bunun sonucunda işten çıkarmalar ve çiftçinin ekimden uzaklaşması, şeker pancarını sorunlu hale getirmiştir. NBŞ’nin pazarını artıran bu durumun tüm boyutları ile ele alınması, bütün sorunların tespiti, gereken tedbirlerin belirlenmesi ve kalıcı çözüm için bir an önce harekete geçilmesi için Meclis Araştırması önem arz etmektedir” dedi.

ÇİFTÇİLER, ŞEKER PANCARI EKİMİNDEN UZAKLAŞTI

Şeker fabrikalarının özelleşmesi ile pancar üretiminde sorunlar yaşanmaya başlandığını ve çiftçilerin şeker pancarından uzaklaşmaya başladıklarını ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde  Uşak, Eskişehir, Turhal gibi fabrikalarla Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayarak şekerini kendi üreten bir ülke konumundayken, fabrika sayısının artması  şeker pancarı tarımını yaygınlaştırmıştır. AKP iktidarları, özelleştirme yaklaşımı ile ne yazık ki şeker pancarı üretimini de sorunlu hale getirmiştir. Şeker pancarı, kırsal kesimin  sosyo ekonomik  durumunu  iyileştiren bir üründür. Bu kadar önemli bir ürünün üreticisinin  üretimden vazgeçmesi, işsizlikten öte sağlığa zararlı ithal Nişasta Bazlı Şurubun (NBŞ) ülkemizde pazar payını artıracaktır” dedi.

ÇİFTÇİYİ TOPRAKTAN UZAKLAŞTIRMAYIN

Ülkemizde şeker pancarı ve şeker üretiminin devamının sağlanması ve maliyet düşürücü çalışmaların şart olduğuna dikkat çeken CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçilerin yaşadığı sorunların  araştırılması ve üretimin devamına yol açacak şeker pancarı ile ilgili sorunların aşılması önemlidir. Şeker pancarının  sağladığı yüksek katma değerle, gayri safi milli hasılaya  katkısı göz ardı edilmemelidir. Kırsaldan göçü engelleyen, çiftçiyi toprağa bağlayan, istihdam sağlayan,  yan ürünü  hayvan yemi olarak kullanılan şeker pancarında yaşanan sorunlar için ciddi takip ve çözüm şarttır” ifadelerini kullandı.

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
banner151

banner251