Organik tarım yapacaklar dikkat

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yaptı. Üretici grubu, organik tarım faaliyetini ancak tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlar altında yapabilecek.

Organik tarım yapacaklar dikkat
banner200

Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 10 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik değişikliği uyarınca, üretici grubu, organik tarım faaliyetini ancak tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlar altında yapabilecek.

Organik gübre ve toprak iyileştiricilerin üretimi, ithalatı ve piyasaya arzı için Bakanlıktan izin ve belge alınmasını takiben organik tarımda kullanılacak organik gübre ve toprak iyileştiricileri için müteşebbis tarafından yetkilendirilmiş kuruluşa başvurularak sertifika alınacak.

ORGANİK OLMAYAN HAYVANLARLA SÜRÜ BÜYÜTME

Sürünün büyütülmesi ve/veya sürünün yenilenmesi için organik olarak üretilen hayvanların bulunamaması halinde her yıl mevcut sürüde bulunan yetişkin büyükbaş hayvanların maksimum %10'u, domuz ve küçükbaş hayvanların maksimum %20'si doğum yapmamış dişi olarak, il müdürlüğünün onayı ile konvansiyonel hayvancılık yapılan işletmelerden getirilebilecek. Getirilen hayvanlara geçiş süreci uygulanacak.

Bu oranlar, müteşebbisin yazılı taahhüdü ile sürü büyüklüğünün artırılmasının garanti edilmesi halinde; ırk değiştiriliyorsa, yeni bir hayvansal üretim geliştiriliyorsa, çiftlikteki hayvan ırkı yok olma tehlikesi altındaysa ve sağlık ya da afet nedenleriyle yüksek hayvan ölümleri oluyorsa, il müdürlüğünün onayı ile %40'a kadar artırılabilecek.

Yönetmelik değişikliği ile “Organik etlik piliç yetiştiriciliğinde yavaş gelişen genotiplerin kullanılması durumunda asgari kesim yaşı 72 gündür.” ibaresi yürürlükten kaldırılırken, su ürünleri yetiştiriciliğinde doğal afet, kötü iklim koşulları, müteşebbisin sorumlu tutulamayacağı su ürünleri hastalıkları, su kalitesi/miktarındaki ani değişiklikler veya üretim tesisinde meydana gelen arıza veya tahribattan dolayı yüksek ölümlerin olması ve organik olarak yetiştirilen su ürünleri bulunmaması halinde, organik olmayan su ürünleri ile stokların yenilenmesi veya yeniden oluşturulması imkanı tanındı. Bu durumda, su ürünleri stoku, üretim döngüsünün en az son üçte ikisini organik su ürünleri yetiştiriciliğinde geçirecek.

“ORGANİK” İBARESİNİN KULLANIMI

Ürün etiketinde; ürünün kime ait olduğu belirtilecek, “Organik” ibaresi yer alacak, Yönetmeliğe uygun olarak üretildiği, ithal edilen ürünlerde ise Yönetmeliğe uygunluğunun kontrol edilerek yeniden sertifikalandırıldığı belirtilecek.

Vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın alınan organik ürünler için müstahsil makbuzu düzenlenecek.

Organik tarım faaliyetinin risk analizine göre bulunan kritik kontrol noktaları dikkate alınarak bir kontrol planı hazırlanacak. Risk analizi sonucu, haberli veya habersiz yıllık kontrol ve ziyaretlerin yoğunluğunu belirleyecek. Kontrol planı Yönetmelikte belirtilen kontrol sayısı/gün dikkate alınarak hazırlanacak.

Tüm müteşebbislere yılda en az bir defa kontrol ziyaretinde bulunulacak, bu ziyaretlerin en az %10'u habersiz yapılacak.

Kontrolör yaptığı kontrol işlemi sonucunda bir kontrol raporu hazırlayacak.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar teknik ve idari bakımdan görevini yerine getirebilecek imkânlara sahip olacak. Bir kontrolör bir günde en fazla dört müteşebbisi kontrol edecek. Üretici grubu olması halinde bu sayı en fazla altı ile sınırlı olacak.

Yetkilendirilmiş kuruluşlar, OTBİS'de kayıtlı bilgilerdeki her türlü güncellemeler ile sözleşmesi iptal edilen müteşebbise ait silme işlemlerini on beş gün içerisinde yapacaklar.

KONTROLÖRLÜK İÇİN ARANACAK ŞARTLAR

Kontrolörlük ve sertifikerlik başvuruları için ziraat, veteriner, su ürünleri ve gıda mühendisliği fakültelerinin birinden veya deniz bilimleri fakültesi balıkçılık teknolojisi mühendisliği bölümünden mezun olmak şartı aranacak.

Başvurularda deneyim belgesi olarak, yetkilendirilmiş kuruluş bünyesinde sigortalı olarak veya Bakanlıkta/il müdürlüğünde organik tarım konusunda en az bir yıllık bilgi ve deneyim sahibi olduğunu gösterir belge, Bakanlıkça açılacak veya açtırılacak kurslardan kontrolörlük eğitimi aldığına, yetkilendirilmiş kuruluş bünyesinde sigortalı olarak çalıştığı en az üç ay süresince kontrolörle arazide en az on iş günü ve yirmi müteşebbis kontrolüne katıldığına ve ilgili il müdürlüğü personelinin bu kontrollerin en az beşine eşlik ettiğine ilişkin belge, Bakanlık tarafından daha önce kontrolör veya sertifiker olarak yetkilendirilmiş olduğuna dair belge, İlk kez sertifiker yetkisi verilecek olanlar için en az bir yıl kontrolörlük yaptığına dair belgeden en az birisi aranacak.

Organik Tarım Komitesi; Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünden ilgili Genel Müdür Yardımcısı, ilgili Daire Başkanı ve ilgili daire başkanlığından üç üye, Hukuk Müşavirliğinden bir üye ile Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından bir üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşacak.

Yönetmeliğin; Organik etlik piliç yetiştiriciliğine ilişkin hükmü içeren 6'ncı ve yetkilendirilmiş kuruluşlara ilişkin 12'nci maddesi 1 Nisan 2018, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
banner151

banner251