Lisanslı depoculuk çiftçi tarafından bilinmiyor ürünü tüccar pazarlıyor!

Tarım alanında faaliyet gösteren Doktar şirketinin bu sene ilk defa gerçekleştirdiği 'Çiftçinin Nabzı Araştırması'ndan çarpıcı sonuçlar çıktı. Her 4 çiftçiden 3'ü lisanlı depoları hiç duymadığını beyan ederken, kullananların oranı ise yüzde 2'yi geçmiyor. Diğer yandan çiftçilerin yüzde 48'inin de ödediği faizi bilmediği ortaya çıktı.

Lisanslı depoculuk çiftçi tarafından bilinmiyor ürünü tüccar pazarlıyor!
banner200

Türkiye'nin 81 ilinde, 3000'den fazla üretici ile yapılan Çiftçinin Nabzı, kotalı örneklem ve bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemiyle (CATI), Nisan 2018-Mayıs 2018 arasında yürütüldü ve elde edilen sonuçlar Türkiye bölgesel ürün dağılımlarına göre ağırlıklandırılarak raporlandı.

Türk çiftçisi toprağına bağlı ancak para kazanamıyor, işinden gururlu ancak üreticiye saygı duyulmadığını düşünüyor

Araştırma, üreticilerin büyük bir bölümünün (%84) para biriktiremediklerini ve tarlaları için yeni yatırım yapmadıklarını ortaya koydu. Diğer taraftan çiftçilerin arazilerini satmayı düşünmediği (%84) ve çiftçiliğe devam etmek istediği görülüyor.

Her 4 çiftçiden 3'ü yaptığı işten gurur duymakta ancak kendi çocuklarının bu işe devam etmesine sıcak bakanların oranı %30'larda kalmakta. Çiftçilerin yarısından fazlasının yaptıkları işin toplumda saygı görmediğini düşündüğü de araştırmanın bulguları arasında.

Çiftçilerin yarısından çoğu maliyet hesabı tutmamakta, vade kullananların yarısı ödediği faizi bilmiyor.

Sorulan sorular neticesinde üreticilerin %56'sının maliyet hesabı tutmadığı, vade kullanan çiftçilerin ise %48'inin ödediği faizi bilmediği görülüyor. Ayrıca vadeli çalışan çiftçilerin banka, bayi, kredi kooperatifi, tüccar ve fabrika gibi seçeneklerden hangilerini tercih ettikleri ve banka ile çalışmayan çiftçilerin neden bankayı tercih etmedikleri araştırmanın sonuçları arasında yer almakta. Finansal okur-yazarlık ile ilgili soruların yanında çiftçilerin sigortacılık alışkanlıkları ile ilgili olarak, Türkiye genelinde tarım sigortası yaptıranların oranınının yüzde 20'lerde kaldığı, Doğu Anadolu'da ise bu oranın çok daha bir düşük seviyede olduğu görülüyor.

Lisanslı depoculuk çiftçi tarafından bilinmiyor; ürünü tüccar pazarlıyor

Çiftçinin Nabzı araştırmasında, üreticiye ürününü nasıl, hangi koşullarda kime sattığı ve parasını ne zaman aldığı sorulmuş ve sonuçlar analiz ederek kamuoyuna sunulmuştur. Bulgulara göre, çiftçi malını en çok tüccarlara (%59) satıyor, birlikler ve fabrikalar daha sonra geliyor. Doğrudan son tüketiciye satış yapan çiftçi oranının ise %10 olduğu görülüyor. Çiftçiler girdilerini ağırlıklı olarak 1 bayiden temin ediyor ve pazarlık güçlerini geliştiremiyorlar. Çiftçilerin %70'i parasını hasatta alıyor. Her 4 çiftçiden 3'ü lisanslı depoları hiç duymamış; kullananların oranı ise %2'yi geçmiyor.

Yetiştiricilik alışkanlıkları bölgeden bölgeye farklılık göstermekte; en iyi uygulamalar Çukurova ve Akdeniz'de yapılmakta

Çiftçinin Nabzı araştırması, çiftçilerin günlük tarımsal faaliyetleri ve davranışlarını detaylı sorular ile inceledi. Çiftçilerin alım-satım kararları üzerinde etkisi olan taraflardan bayilerin, İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinin, ziraat odalarının, serbest danışmanların ve ilaç ile gübre satış temsilcilerinin çiftçi ile etkileşimleri ölçüldü, bölgesel ve ürün grubu bazında daha etkili oyuncular belirlendi.

Araştırmaya göre üreticilerin yarısından fazlası toprak analizi yaptırmıyor ve düzenli olarak bir ziraat mühendisi ile çalışmıyor. Bahsedilen konularda en iyi uygulama oranları Çukurova ve Akdeniz bölgesinden çıkarken ürün grubu olarak bakıldığında “Tahıl" grubu bu uygulamalarda zayıf kalıyor. Sebze ve meyve yetiştirilerinin yoğun olduğu Çukurova'da özel ve çiftlik gübresi kullanım oranları diğer bölgelere göre daha yüksek.


Bakanın talimatına rağmen ihale yapılmadı! Haber için tıklayın...


Çiftçilerin en büyük sorunlarının başında mazot ve gübre fiyatları geliyor; çiftçiler “aracıları" ise önemli bir sorun olarak görmüyor

Araştırmada çiftçilerin en önemli 3 sorununu anlamak için sorular soruldu. Yapılan analiz, çiftçilerin yarısından fazlasının (%57) mazot fiyatlarının yüksekliğini, %44'ünün ise gübre fiyatlarının yüksekliğini en önemli 3 sorunları arasında gördüğünü gösteriyor. Bu ikisinin ardından gelen en önemli sorun ise pazara erişimde zorluk ve satış fiyatının düşüklüğü. Tahıl üreticileri zorlu hava koşullarından daha şikayetçi olurken, Akdeniz ve Güney Marmara'da yüksek ilaç maliyetleri çiftçilerin şikayetçi olduğu noktalardan. Dikkat çeken bir nokta ise aracıları en önemli sorunları arasında gösteren çiftçilerin %1'in altında olması.

Üreticinin medya ve teknoloji kullanımı alışkanlıkları incelendi; en çok izlediği kanallar, girdiği siteler ve uygulamalar belirlendi

Türk çiftçisinin %88'inin 10 yıl ve üzeri zamandır çiftçilik ile uğraşmakta olduğunu belirlenen araştırmada, çiftçilerin televizyon, internet ve telefon alışkanlıkları da analiz edildi.

Sonuçlar çiftçilerin yarısının herhangi bir akıllı telefon uygulaması kullandığını ancak teknik konularda, web sitesi, servis ve uygulamalara başvuran çiftçilerin oranının halen oldukça düşük olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte çiftçi büyüklüğü ve yetiştirilen ürünün değeri arttıkça teknik bilgi kaynaklarına ilgi ve erişim artıyor.

Araştırmada, çiftçilere hizmet veren tüm bankalar ve zirai girdi şirketlerine yaklaşımları da soruldu. İlaç, traktör, tohum ve sulama markalarının bilinirlikleri, bölgelere ve ürün gruplarına göre gruplanarak sunuldu.

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
YORUMLAR
Tuhaf
Tuhaf - 3 yıl Önce

Teşkilât birbiriyle uğraşmaktan çiftçiye zaman ayıramıyorki.

Faiz
Faiz - 3 yıl Önce

Nasıl olsa kredi borçları her sene erteleniyor ve arada da devlet af çıkarıyor. Yani faiz oranını bilmesine gerek yok.

- 3 yıl Önce

Faize ne verdiğini bilse sanki almayacak başka şansımı var bu ülkede üretene de ğer yok kardeş

banner151

banner251