Gıdadaki enflasyona karşı tarımda verimlilik!

Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), enflasyonun en önemli sebebinin işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış olduğuna dikkat çekti. TARMAKBİR, enflasyonla mücadelede tarımda verimliliğin önemine işaret etti.

banner255
Gıdadaki enflasyona karşı tarımda verimlilik!
banner200

TARMAKBİR tarafından konuyla ilgili olarak yapılan basın duyurusunda şunlar kaydedildi:

"TÜİK enflasyon sepetinde, gıdanın ağırlığı yüzde 23.68'dür. İşlenmemiş gıda ve tütün gibi, para politikasının kontrolü dışındaki kalemlerdeki 'öngörülemeyen oynaklıklar', enflasyon tahminlerinin sapmasına neden olan unsurların başında gelmektedir. Yani, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış, ülkemizdeki enflasyonun en önemli sebebidir.

Gıda fiyatlarındaki artışı veya değişimleri tetikleyen birçok sebep söz konusudur. Fiyatı uluslar arası borsalarda şekillenen ürünler, arz ve talep dengesi, tohum, mazot, gübre gibi girdi fiyatlarındaki değişimler, üretim değeri gibi faktörler, işlenmemiş gıdanın fiyatını belirlemektedir. Tarımın asgari seviyedeki teknolojik metotlarla ve araçlarla yapılmaması, iş gücü, zaman ve üretim maliyetlerinin yükselmesine sebep olmaktadır. Bu da, işlenmemiş gıda fiyatlarını yükseltmektedir.

Diğer yandan tarımın doğa koşullarına bağlılığı, bu kapsamda son yıllarda etkisi giderek daha fazla hissedilen anlık aşırı yağışlar, kuraklık, sel, don ve çok önceden öngörülemeyen etkenlerin üretime etkisi, işlenmemiş gıdanın yani hububat, baklagiller, sebze, meyve ve ürünlerin rekoltesi için önemli birer parametredir.

TEK ÇIKAR YOL TARIMDA VERİMLİLİĞİ ARTIRMAKTIR

Tüm bu parametreler içinde kontrol edebileceğimiz en önemli faktör verimliliktir. Arazi büyüklüklerinin artmadığı hatta azaldığı, su kaynaklarının giderek tükendiği dünyamızda, öngörülen tek çıkar yol tarımda verimliliği artırmaktır. Verim artışına dair yöntemlerinin başında ise yüksek verimli ve daha dayanıklı ürün çeşitlerinin geliştirilmesi ile iş gücü, zaman ve üretim maliyetlerinden tasarruf etmeye olanak sağlayan mekanizasyon uygulamaları gelmektedir.

Bu durumda alışılagelmiş üretim teknikleri ve bunlara ait araçların terk edilerek, çağdaş üretim teknolojilerine geçilmesi ve bunlara uygun araçların kullanılması uygun bir çözüm olarak karşımızda durmaktadır.

Buğdayın verim ortalaması 2014 yılı, dekarda)

Ortalama arazi büyüklüklerinin daha makul seviyelerde olduğu, tarımın daha modern tarımsal mekanizasyon araçlarıyla yapıldığı Trakya bölgesindeki ortalama buğday verimi, Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir.

Gelecekte, gıda ürünlerinin fiyatlarında beklenen yüksek artış nedeniyle, Afrika ve birçok 3. Dünya ülkesinde gıda savaşlarının baş göstermesi beklenmektedir. Birleşmiş Milletler'e göre, 2025 yılına gelindiğinde, Afrika, nüfusunun sadece yüzde 25'ini besleyebilecektir.

SONUÇ:

Tüm bu veriler ışığında, işlenmemiş gıda ürünlerinde kontrol edilebilir bir faktör olan verimliliği arttırmamız için 'tarımda klasik yöntemlerin' geçimlik üretim yapan çiftçilere yani büyük ölçüde kendi gereksinimlerini karşılamak için üretim yapanlara bırakılması, profesyonel işletmelerde ise 'son teknolojik unsurları içinde barındıran yeni yöntemlere geçilmesi sonucuna ulaşılıyor. Tabii bunun için öncelikle daha büyük tarımsal işletmelere, daha büyük tarım arazilerine ihtiyacımız söz konusu olacak.

Diğer yandan yeni dönem tarımı için gerekli olan önemli bir diğer unsur, buna uygun tarımsal mekanizasyon araçlarının kullanımı olacaktır. Bununla birlikte makinaların giderek daha kapasiteli ve deyim yerindeyse akıllı hale geldiği bir dönemde, bu yatırımların altından kalkabilmemiz için ülkemizin kısa orta ve uzun vadeli bir tarımsal mekanizasyon yönetim ve destekleme politikası olmalıdır.

Kaynak: TARMAKBİR

YORUM EKLE
banner151

banner251