Diyarbakır’da mera varlığı 36 bin dekar arttı

Diyarbakır'da Sur İlçesi Erimli köyü mera alanında mera ıslah ve amenajman projesi kapsamında gübre dağıtım töreni düzenlendi.

Diyarbakır’da mera varlığı 36 bin dekar arttı
banner200

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Diyarbakır'da mera bitki örtüsü, toprak ve diğer doğal kaynakların geliştirilmesini sağlayarak, meralardaki ot verimini artırmak ve tarla arazileri içindeki yem bitkilerinin ekim alanlarının artırılarak kaba yem üretim ve ihtiyaç dengesini sağlamak ve oluşan yeni dengenin devamlılığını sağlayarak kırsalda sürdürülebilir bir üretim yapısı tesis etmek amacı ile Çayır Mera Ve Yem Bitkileri Şubesi Müdürlüğünce ilimizin 4 ilçesi için 4 adet Mera Islah Ve Amenajman Projesi hazırlanarak Bakanlığımıza sunuldu. Projenin kabul edilmesiyle beraber çalışmalarımız başladı. 

2020, 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan üç yıllık bir proje olan Mera Islah Ve Amenajman Projesi; Silvan ilçesi Umur Köyünde 789 da alanda olup toplam proje maliyeti 218.611,94 TL, Bismil ilçesi Göksu Köyünde 543,94 da alanda toplam proje maliyeti 170.420,59 TL, Sur ilçesi Erdemli Köyünde 376,49 da alanda toplam proje maliyeti 202.555,44 TL, Ergani ilçesi Demirli Köyünde 750,00 da alanda toplam proje maliyeti 214.893,36 TL olarak palandı.

2019 yılında Bakanlığımız tarafından kabul edilen 4 ıslah projesi kapsamında; Bakanlığımız tarafından 150.000 TL ödenek gönderildi. 4 adet ıslah projesinde kullanılmak üzere Tarım Kredi Kooperatifinden 72.900 TL karşılığında 8.500 kg adi fiğ tohumu ve 77.100 TL karşılığında ise 40.900 kg 20+20+0 taban gübre alındı. 8500 kg adi fiğ tohumu proje mahallelerinde 60 üreticiye 850 da alana ekilmek üzere dağıtılarak 40.550 kg 20+20+0 taban gübresi ise 2.459,43 da mera alanına atıldı.

Sur İlçesi Erimli köyü mera alanında mera ıslah ve amenajman projesi kapsamında, 05.03.2020 tarihinde düzenlenen gübre dağıtım törenine Tarım ve orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Çayır Mera Ve Yem Bitkileri Şubesi Müdürü Oral Özgen, teknik personeller ve çitçiler katıldı. 

Törende Konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar;

“İl Müdürlüğü olarak 1998 yılından bu yana meralarla ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında verdiğimiz 4 tane mera ıslah projesi bakanlığımız tarafından uygun görüldü ve bugün bunun uygulamasına geçtik. Ergan ilçemizde, Bismil ilçemizde, Silvan ilçemizde ve bugün Sur ilçemize bağlı Erimli köyünde 4 projemizin uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Proje yaklaşık olarak 2500 dekar alana yakın bir alanı kapsamaktadır. Bu projelerin toplam bedeli 806 bin TL. Bunun bir kısmını ilgili köy muhtarlıkları tarafından karşılanarak hem mahalle sakinlerinin hem de bakanlığımızın katkısıyla hep birlikte yürütülen projelerdir.

Bugün de yaptığımız çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Şuan burada yaptığımız ıslah çalışmasına ait meralar milli emlak müdürlükleri tarafından hazineye ait olan arazilerin satışı ve kiralaması söz konusu olduğunda müdürlüğümüzden izin alma ile ilgili 5/b maddesi bulunmaktadır. 5/b maddesi kapsamında buraların mera alanı olup olamayacağı tarafımıza sorulduğunda biz bunlarla ilgili bir çalışma yürütmeye başladık.

Şuan gördüğümüz alanlar daha önce hazine iken bu alanları mera alanlarına çevirdik ve bu uygulama kapsamında da ıslah projesi uyguluyoruz. Burada yaptığımız gübreleme çalışmaları ile beraber buralarda daha iyi bir ot verimi olmasını sağlayacağız.

Böylelikle 1992 yılından bu güne yani 2019 yılı sonuna gelinen noktada Diyarbakır ilindeki meralarda mera alanları dışına çıkarılan alanlar ve meraya yeni ilave edilen alanların toplamı göz önünde bulundurulduğunda yeni 36 bin dekar alan meraya kazandırılmış;  Diyarbakır’daki mera varlığı 36 bin dekar alan artırılmıştır. Bu da hayvancılıkta ihtiyaç duyulan kaba yemin önemli bir kısmını karşılayarak hayvancılıkta girdi masrafını azaltmakta ve çiftçimizi hayvancılık yapmaya teşvik ederek hayvancılığı önemli ölçüde geliştirmektedir. Bunun doğal sonucu olarak da hayvan varlığımız artmaktadır. Hem yetiştiricimiz hem şehrimiz ekonomik fayda sağlamaktadır. Projemizin tamamlanmasıyla hayvancılık kayda değer bir gelişme yaşayacaktır.”

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
banner151

banner251