Bakanlıktan miras tarım arazisi duyurusu

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, miras tarım arazileri ile ilgili olarak kamuoyu duyurusu yaptı. Kamuoyu duyurusunda, tarımsal arazi varlıklarına ilişkin verilerin MERNİS ve TAKBİS sistemleri üzerinden tespit edilebildiği, bundan dolayı mirasçıların mağdur olmaması için olası yanlışlıkların il müdürlüklerine başvuru yapılarak düzeltilmesi istendi.

banner255
Bakanlıktan miras tarım arazisi duyurusu
banner200

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan Mirasçılara Yapılan Bildirimler Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Tarım arazilerinin miras yolu ile bölünmesinin önlenmesi amacıyla hazırlanan ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda değişiklik yapılmasını öngören kanun 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5403 sayılı Kanunun 8/B maddesinde, mirasa konu tarımsal arazilerde mülkiyet devrinin esas olduğu ve mirasçılar arasında anlaşma sağlanması hâlinde, mülkiyet devri işlemlerinin mirasın açılmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanacağı hükmü bulunmaktadır. Kanunun 8/Ç maddesinde ise, mülkiyet devri işlemlerinin bir yıl süre içinde tamamlanmaması halinde, Bakanlık tarafından mirasçılara Kanun hükümlerinin uygulanması için üç ay ek sürelerinin olduğu konusunda mirasçılara bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Kanunun yürürlük tarihi olan 15.05.2014 tarihinden sonra ölen ve Kanun gereğince, bir yıllık süre içinde intikal işlemlerini yaptırdığı tespit edilen mirasçılara 3 ay içinde intikal işlemlerini tamamlamaları gerektiği konusunda tebligat gönderilmiştir. Gönderilen tebligat ile mirasa konu tarımsal arazilerin mirasçılar tarafından, Kanunun 8/C maddesi gereği;

a) Bir mirasçıya veya yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini karşılaması durumunda birden fazla mirasçıya devrini,

b) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 373 üncü ve devamı maddelerine göre noter senedi ile kuracakları aile malları ortaklığına veya kazanç paylı aile malları ortaklığına devrini,

c) Mirasçıların tamamının miras payı oranında hissedarı oldukları 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracakları limited şirkete devrini,

ç) Mirasa konu tarımsal arazilerin tamamının mülkiyetini aynı anda üçüncü kişilere devrini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Mirasçılara verilen üç aylık ek süre sonunda da mülkiyet devrinin tamamlanmaması halinde, Bakanlığımız ilgili Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde; arazilerin istemde bulunan ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçıya devrine, aksi halde üçüncü kişilere satılması için resen dava açabilme yetkisine sahiptir.

Mirasçılar ve tarımsal arazi varlıklarına ilişkin verilerin MERNİS ve TAKBİS sistemleri üzerinden tespit edilmesi nedeniyle olası yanlışlıkların İl Müdürlüklerine başvuru yapılarak düzeltilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Muris üzerinde kayıtlı tarımsal taşınmazlara ait bilgilerin görüntülenebilmesi için Genel Müdürlüğümüz internet sayfasından erişim sağlanabilmektedir.

Erişim adresleri:

//www.tarim.gov.tr/TRGM,

//miras.tarim.gov.tr

banner207
YORUM EKLE
YORUMLAR
- 5 yıl Önce

Sıkıntı boklu deynek olmuyor

Begenim
Begenim - 4 yıl Önce

Hic begenmesim.Soruma cevap almiyor.

banner151

banner251