24 saat yayın yapan TRT tarım kanalı açılsın teklifi!

CHP Çanakkale Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bülent Öz, çiftlerin tarımda yaşadığı sorunları detaylı şekilde anlatarak, dertlerine derman olacak 24 saat yayın yapacak 'TRT Tarım Kanalı' açılması için Meclise Kanun Teklifi verdi.

24 saat yayın yapan TRT tarım kanalı açılsın teklifi!
banner200

CHP Çanakkale Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Bülent ÖZ, tarımla ilgili verdiği soru önergeleri ve çalışmalarla gündemden düşmüyor. Yine tarımla ilgili büyük bir çalışmaya imza atarak, çiftlerimizin tarımda yaşadığı sorunları detaylı şekilde anlatarak, dertlerine derman olacak 24 saat yayın yapacak “TRT Tarım Kanalı” açılması için Kanun Teklifi verdi.

TARIM, ÜLKELERİN EN ÖNEMLİ GEÇİM VE GELİR KAYNAĞIDIR.

CHP'li ÖZ Kanun Teklifi'nin Gerekçesinde;Ülkelerin ve toplumların kalkınmasında önemli rol oynayan tarım sektörünün önemi, küreselleşen ekonomik sistem, artan rekabet ortamları ve hızla değişen pazar şartlarının da etkisiyle giderek artmaktadır. Türkiye, içinde bulunduğu jeopolitik konumu, üç tarafının Akdeniz, Ege ve Karadeniz ile çevrili olması, sahip olduğu akarsular ve ekolojik çeşitlilik nedeniyle gerek bitkisel, gerek hayvansal ve gerek su ürünleri açısından ayrı bir öneme sahiptir.

Tarım, ülkelerin en önemli geçim ve gelir kaynağıdır. Tarımda zayıf olan ülkeler, dış ülkelere bağımlı hale gelirler. O yüzden tarım bir ülke için en önemli gelir kaynaklarından biridir. Tarım yapmaktan daha önemli olan ise tarımı doğru yapabilmektir. Tarımda yapılan hatalardan dolayı, topraklar ve insanlar büyük zararlar görmektedirler.

Tarımda yapılan en önemli yanlışlıkları sıraladığımızda; gerekli olmadığı halde tarım ilacı kullanılmasıdır. Özellikle bazı bölgelerimizde ve özellikle ağaçlar için 'ileride hastalık olmasın' diye hastalık görülmeden ve hatta daha emaresi yokken 'hastalık olabilir' diye yapılan ilaç uygulamasıdır. Mühendis tarafından kullanılması önerilen zirai ilaçlar da yine mühendis tarafından belirlenen dozajlarda uygulanmalıdır” açıklamalarına yer verdi.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ÖZ; vermiş olduğu Kanun Teklifiyle; “Çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın eğitimine, çiftçi sorunlarının yansıtılmasına ve çözüm yollarının araştırılmasına, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 171'inci maddesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde kooperatifçiliğin özendirilmesine ve hayvancılık tekniklerinin geliştirilmesine yönelik yirmi dört saat yayın yapacak resmi bir televizyon kanalının yayın yapması amaçladığını” ifadelerine ekledi.

CHP'li ÖZ'ün vermiş olduğu kanun teklifi ve gerekçesi;

TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 21 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kuruma tahsis edilen TV kanallarından biri, TRT Tarım kanalı olarak yirmi dört saat esasına göre yayın yapar. Bu kanalda, çiftçilerin eğitimine, çiftçi sorunlarının yansıtılmasına ve çözüm yollarının araştırılmasına, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 171'inci maddesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde kooperatifçiliğin özendirilmesine ve hayvancılık tekniklerinin geliştirilmesine yönelik yayınlara yer verilir. TRT Tarım kanalının yayın planlamasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin görüşüne başvurulur. TRT Tarım kanalının reklam gelirlerinin yayın giderleri dışında kalan kısmı, orman köylüsünün korunması çalışmalarına tahsis edilir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Radyo Ve Televizyon Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim.

Bülent ÖZ

Çanakkale Milletvekili

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi

GEREKÇE

Ülkelerin ve toplumların kalkınmasında önemli rol oynayan tarım sektörünün önemi, küreselleşen ekonomik sistem, artan rekabet ortamları ve hızla değişen pazar şartlarının da etkisiyle giderek artmaktadır. Türkiye, içinde bulunduğu jeopolitik konumu, üç tarafının Akdeniz, Ege ve Karadeniz ile çevrili olması, sahip olduğu akarsular ve ekolojik çeşitlilik nedeniyle gerek bitkisel, gerek hayvansal ve gerek su ürünleri açısından ayrı bir öneme sahiptir.

Tarım, ülkelerin en önemli geçim ve gelir kaynağıdır. Tarımda zayıf olan ülkeler, dış ülkelere bağımlı hale gelirler. O yüzden tarım bir ülke için en önemli gelir kaynaklarından biridir. Tarım yapmaktan daha önemli olan ise tarımı doğru yapabilmektir. Tarımda yapılan hatalardan dolayı, topraklar ve insanlar büyük zararlar görmektedirler.

Tarımda yapılan en önemli yanlışlıkları sıraladığımızda; gerekli olmadığı halde tarım ilacı kullanılmasıdır. Özellikle bazı bölgelerimizde ve özellikle ağaçlar için 'ileride hastalık olmasın' diye hastalık görülmeden ve hatta daha emaresi yokken 'hastalık olabilir' diye yapılan ilaç uygulamasıdır. Mühendis tarafından kullanılması önerilen zirai ilaçlar da yine mühendis tarafından belirlenen dozajlarda uygulanmalıdır.

Ülkemizde çok sık yapılan yanlışlıklardan birisi de yanlış hayvan (çiftlik) gübresi kullanımıdır. Hayvan (çiftlik) gübresi, doğru kullanıldığında, yani usulüne uygun olarak yakılarak kullanıldığında faydalı bir gübre olmasına karşın, usulüne uygun olarak kullanılmadığı zaman faydasından çok zararı olan bir gübredir. Hayvan (çiftlik) gübresi olarak, usulüne uygun olarak yakılmış keçi gübresi veya yaylalarda yetişen koyun gübresi kullanımı tavsiye edilir.

Yine en sık yapılan yanlışlıklardan birisi de budamadır. Ağaçlarda faaliyetler kış-yaz durmadan devam eder. En genel ifade ile ağaç meyvesini verdikten, yapraklarını döktükten sonra kök faaliyetlerini sürdürür ve sonraki yıla hazırlanır. Ancak ülkemizde sonbaharda adeta katliam yapar tarzda budama yapıldığı çok sık olarak görülmektedir. Genellikle budama son derece bilinçsiz yapılmaktadır. Kesilmemesi gereken dallar kesilmekte, kesilen büyük dallar açık bırakılmaktadır.

Anız ve bitki atıklarının yakımı, meyve ağaçlarında sonbaharda dökülen yaprakların toplanması, tarımda yapılan en önemli yanlışlıktır. Anız ve bitki atıklarının yakılması demek, gübre olabilecek bitki atıklarını kendi elimizle yok etmek ve para ile gübre almak zorunda kalmak demektir.

Yanlış ve derin tarla sürümü; özellikle küresel ısınmanın hissedilmeye başlandığı ülkemizde tarlalarımız maalesef yanlış sürülmektedir. En büyük yanlışlık ise çok derin tarla sürümüdür. Çok derin tarla sürümleri kuraklık etkisinde toprağın çok fazla ve derin çatlamasına ve bitki kılcal köklerinin sıcaklık etkisi ile tahrip olmasına neden olabilir.

Gündüz sulama; küresel ısınmanın gündemimizi işgal ettiği, kuraklığın her gün biraz daha hissedildiği bu yıllarda gündüz tarla sulaması ile sulama suyunun % 30 - % 70 i buharlaşmaktadır. Ayrıca gündüz sulamalarında yapraklarda kalan su damlacıkları mercek etkisi göstererek kendi alanlarının 12 katı kadar alanı yakarak tahrip eder. Bu bitkinin fotosentez yapan alanının küçülmesi anlamı taşır. Bitki bu duruma karşı devamlı yaprak yenilemek zorunda kalır ki bu da, bitkinin meyve veriminde düşüş meydana getirir. Gündüz sulamanın bir diğer mahsuru da tarlanın çukur alanlarında minyatür göllenmelerin oluşmasıdır. Bu göllenmeler ise bu kısımdaki bitki köklerinin çürümesine neden olmaktadır.

Bu bağlamda; Kanun teklifimiz ile çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın eğitimine, çiftçi sorunlarının yansıtılmasına ve çözüm yollarının araştırılmasına, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 171'inci maddesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde kooperatifçiliğin özendirilmesine ve hayvancılık tekniklerinin geliştirilmesine yönelik yirmi dört saat yayın yapacak resmi bir televizyon kanalının yayın yapması amaçlanmaktadır.

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
banner151

banner251