Şalgam otu hakkında genel bilgiler

Lenox (Ot Tipi Yem Şalgamı) turpgiller grubunda yer alan, tek yıllık ve kışlık bir yem bitkisidir. Bilimsel adı Brassica rapa L. var. rapa'dır.

banner255
Şalgam otu hakkında genel bilgiler
banner200

Lenox (Ot Tipi Yem Şalgamı) turpgiller grubunda yer alan, tek yıllık ve kışlık bir yem bitkisidir. Bilimsel adı Brassica rapa L. var. rapa’dır. Geniş yaprakları ve 2,5 m.ye kadar varan boyu ile yüksek kapasiteli bir yem bitkisidir. Et ve süt sığırcılığı yapan büyükbaş hayvan üreticilerinin günlük yem maliyetlerini düşürmek için kullanabilecekleri yem bitkileri arasında çok önemli bir yere sahiptir. Yem bitkisi tarımı yapan üreticilerimizin, arazilerinde muhakkak Lenox (Ot Tipi Yem Şalgamı) bitkisine yer vermeleri öneriliyor.

HAYVANLAR İÇİN BESLEYİCİLİĞİ KANITLANDI 

Lenox bitkisinin yüzde 6,8 kuru madde içeren otunun analizinde, yüzde 93,2 oranında kuru madde tespit edilmiş ve ham protein oranının yüzde 18,2 olduğu görülmüştür. Ham selüloz yüzde 24, Ham yağ yüzde 3,2, hazmolabilir protein yüzde 12,2 olarak ölçülmüştür. Ankara İl Kontrol Labaratuvarında yapılan bu teknolojik analizler, Lenox bitkisinin hayvanlar için besleyici değerini apaçık ortaya koymaktadır.

SİNDİRİLME ORANI YÜKSEK

Lenox (Ot Tipi Yem Şalgamı) bitkisi kısa sürede bol yeşil ot verir. Hayvanlar otunu severek yerler. Sindirilme oranı çok yüksektir. Uygun şartlarda ekimden kısa süre biçim olgunluğuna gelirler. İsteyen üreticiler bu olgunluk döneminde hayvanları direkt araziye salarak otlatma yapabilirler. Lenox’un taze ot ve silajlık ot verimi, uygun koşullar altında 1 dekar için 12-14 tona ulaşmaktadır.

BİTKİNİN TOPRAK VE İKLİM İSTEKLERİ

Aşırı su tutmayan, organik madde içeriği yüksek, geçirgen, tınlı veya kili-tınlı bünyeli topraklar en sevdiği topraklardır. Aşırı kumlu veya aşırı killi, havasız topraklarda verim düşer. Tuzlu ve alkali (yüksek pH değerine sahip, kireçli) topraklara dayanıklıdır. Yetişme dönemi yağışlı iklim koşullarına denk geldiğinden sulama isteği düşüktür. Doğal yağışlar çoğunlukla yeterli olmaktadır. Erken sonbaharda, yani Eylül-Ekim aylarında ekilen ve iyi gelişerek, kışa pişkinleşmiş giren Lenox bitkileri -35°C’ye kadar olan düşük sıcaklıklara dayanırlar.

TOHUM EKİLECEK ARAZİDE TOPRAK HAZIRLIĞI

Lenox (Ot Tipi Yem Şalgamı) tarımı yapılacak tarla, öncesinde bir ürün yetiştirilmişse, pullukla 30 cm. derinliğinde sürülür. Ardından toprağı devirmeden, yüzeysel işleyen diskaro (disk-harrow), kazayağı tırmık gibi bir aletler kullanılarak tarlanın tesviyesi yapılır ve iri toprak kesekleri dağıtılır ve tohum yatağı hazırlanır.

BİTKİNİN TOHUMLARI NE ZAMAN VE NASIL EKİLİR?

Lenox bitkisinin tohumları, Marmara bölgesinde ve Karadeniz sahilinde Eylül ve Ekim aylarında ekilir. Ekim zamanı, Ege ve Akdeniz’de Ekim-Kasım, hatta Aralık ayına kadar sürer. İç Anadolu bölgesinde ise en uygun ekim dönemi 20 Ağustos-20 Eylül arasıdır ve 1 Ekim’den sonra ekim zamanı kaçırılmış olur. Lenox tohumu ekilecek arazi, tıpkı yonca tohumu ekilecek arazilerde olduğu gibi çok iyi hazırlanmalıdır. Ekim işleminden sonra toprak yüzeyine merdane çekilmeli ve toprak biraz sıkıştırılmalıdır. Ekimde dekara 1 kg. tohum kullanılması yeterlidir. Ekimde mesafesi olarak 15 cm X 30 cm. mesafeler uygundur. Mibzerin kalibrasyonu buna göre yapılmalıdır.

BİTKİNİN GÜBRELEMESİ NASIL YAPILIR?

Lenox (Ot Tipi Yem Şalgamı)’un, su ve gübre isteği çok yüksek olmadığından kurak şartlara adapte olabilmektedir. Gübre ihtiyacı da diğer yem bitkisi türlerine göre daha düşüktür. Ancak ekim öncesinde dekara 3-4 ton iyi yanmış hayvan gübresi verilerek toprağa karıştırılırsa rekor düzeyde bir ot verimi elde etmek çok kolay olacaktır. Ekimle birlikte dekara 10 kg. saf azot içeren bir azotlu gübre verilir. Kışı atlatan bitkilere, Şubat ortalarında dekara 40-50 kg. %21’lik amonyum sülfat gübresi verilir. Bu önerilerin yanı sıra toprak analizi yaptırılıp, analiz sonucuna göre gübreleme yapmanız, Bursaplant olarak en önemli tavsiyemizdir. Taze ot üretimi amacıyla ziraati yapılan Lenox (Ot Tipi Yem Şalgamı)nda yabancı ot ilacı (Herbisit) kullanılmaz.

HAYVANLARA NASIL YEDİRİLİR?

Hayvanlara Nasıl Yedirilir? Lenox (Ot Tipi Yem Şalgamı) bitkisi slaj yapılarak değerlendirilebileceği gibi, hasıl olarak biçilip hayvanlara günlük olarak yedirilebilir. Ayrıca küçükbaş hayvan beslemesinde otlatma yapılmak suretiyle 1-2 ay süresince dekar başına 7-8 kuzu beslenebilir. Ek yemleme yapılması durumunda hayvanların canlı ağırlıkları çok hızlı yükselir.

Lenox (Ot Tipi Yem Şalgamı) bitkisi çok yüksek oranda protein ihtiva eder. Gövde-sap kısmında %18, yapraklarında ise % 22 oranında protein bulunur. Bu nedenle slajı çok zor yapılır. Tek başına slajı yapıldığında acı tereyağ kokusu verir, çürük siyah renk alır ve zarar görür. Bu amaçla, slaj yapmak üzere yetiştirilecekse tarlanın dörtte birlik bölümüne, yulaf-arpa-tritikale veya buğday gibi bir buğdaygil bitkisi ekilmeli ve tarlanın geri kalan dörtte üçlük bölümüne lenox bitkisi ekilmelidir.

Yine de tek başına yetiştirilmişse, ot hızlıca biçilir, 1 gün arazide bırakılarak fazla suyu uçurulur. Sonraki gün 1 ton ot için 50 kg. arpa-buğday kırması karıştırılarak sıkıştırılan yığın kapatılarak olgunlaşmaya bırakılır. Sıkıştırma işlemine azami dikkat göstermek ve hava boşluğu bırakmamaya çalışmak gerekmektedir. Lenox bitkisinin özsuyu çok değerli olduğundan bu özsu ziyan olmasın diye sıkıştırma öncesi yığının altına sap-saman serilir. Kaynak: bursaplant.com
 

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2019, 18:01
banner207
YORUM EKLE
YORUMLAR
ADEM KARACA
ADEM KARACA - 2 yıl Önce

kuru ot olarak hasat ettiğimizde her hangi bir sakınca var mı birde şalgam otu kuru ot için ne zaman biçilir

banner151

banner251